Lån med betalingsanmerkning

Betalingsanmerkninger er det som oftest hindrer nordmenn i å søke både forbrukslån, boliglån og kredittkort. Søkekriteriene for enkelte lån er som regel veldig overkommelige for folk flest, men akkurat når det kommer til punktet om betalingsanmerkning, så er det mange som sliter på grunn av tidligere misligholdte lån.

Men du kan få lån med betalingsanmerkning. Spørsmålet er hvordan din situasjon er. Det er en stor fordel, og for mange et kriterium, at du kan stille pant i hus eller annen fast eiendom. En kausjonist vil også være en fordel. Du vil da få muligheten til å låne penger med betalingsanmerkning, først og fremst med formål om å refinansiere gjelden og eventuelle inkassosaker eller andre skyldnader til kreditorer. Du får da muligheten til å begynne på nytt, med ett lån å forholde deg til.

Omtale
Lånebeløp
Nom.rente
Gebyrer
Bank2
300 000-10 000 000 kr
4.95%9.95%
Etablering: 2-4% kr
Termin: 35 kr
AnnonseEksempel: Effektiv rente 6,65% ved lån på 2 mill. over 25 år, kostnad kr. 2.033.291, totalt kr. 4.033.291,-

Når du refinansierer, vil betalingsanmerkningen slettes, og du blir kredittverdig med det samme.

Slik blir du kvitt betalingsanmerkninger

Du kan enkelt se om du får lån på nett til tross for at du har betalingsanmerkninger. De fleste banker og låneformidlere har gjort det svært enkelt, slik at man kan levere lånesøknaden med BankID på kodebrikke eller med mobilen.

Lane-med-betalingsanmerkninger

En betalingsanmerkning svartelister deg ved søknad om lån eller andre kreditter (som mobilabonnement). Du får med den et stempel som dårlig betaler. Denne informasjonen er tilgjengelig for de som kan vise til en saklig grunn til å ville se den.

Betalingsanmerkningen kommer fram når noen tar en kredittvurdering av deg. De får da tilgang på en del personlige og økonomiske opplysninger, blant annet den graverende informasjonen om at du har betalingsanmerkning. Dette får de fra et kredittopplysningsforetak.

AnbefalteOmtale
Bank2Les mer
Capital SolutionLes mer

Nå er det ikke slik at du er dømt for livet med en slik plett på ditt økonomiske rulleblad. Det er regelverk for både registrering, innsyn og sletting av anmerkningene. Vi skal gjennomgå disse reglene for å vise deg hvordan du på best måte kan forholde deg til en anmerkning.

Hva er et kredittopplysningsforetak?

Et kredittopplysningsforetak må ikke forveksles med et inkassobyrå. Kredittopplysningsforetaket tilbyr kredittvurderinger av personer og bedrifter, mens inkassobyrået dedikerer seg til å få pengene inn. Kredittopplysningsforetak blir kontaktet av banker og andre kredittinstitusjoner i forbindelse med søknader om lån eller kreditt.

I opplysningene de sender til långiverne inkluderes tall fra de tre siste likningsårene, informasjon hentet fra folkeregisteret og om du har betalingsanmerkninger. Ut fra dette utarbeides en kredittscore. Selv om du ellers har god økonomi, vil de ikke anbefale at du får kreditt hvis du har en anmerkning som dårlig betaler.

Kredittopplysningsforetakene har konsesjon fra datatilsynet. Det er fire selskaper som har en slik tillatelse til å kredittvurdere privatpersoner. Det er Bisnode, Creditsafe, Experian og Evry.

Hvordan får du betalingsanmerkning?

Først må vi avlive en myte. Den kommer ikke automatisk med et inkassovarsel. Du har fortsatt litt tid på deg til å rydde opp.

Kreditor eller inkassoselskapet må først innlede rettslige skritt. Det gjør de ved å sende en forliksklage eller en begjæring om utleggsforretning. De kan da be om at anmerkningen registreres en måned etter at dette er gjort. Dersom saksbehandlingstiden i forliksrådet varer lenger enn én måned, vil den likevel bli notert før kravet er vurdert.

Hvis du er uenig i kravet, må du gi beskjed på dette tidspunktet. Inkassoselskaper skal i regelen ikke inndrive omstridte krav. Det samme gjelder selvfølgelig for notering av betalingsanmerkning. Er det derimot rettslig grunnlag for kravet, som en dom i forliksrådet eller et gjeldsbrev, er det ikke å regne som omstridt. Du må i så fall bringe kreditor inn for rettssystemet hvis du fremdeles har innsigelser.

Et unntak fra kravet om at det skal være foretatt rettslige skritt, er hvis du først inngår en nedbetalingsavtale med inkassoselskapet og så bryter den. Det betyr at du kun bør gå med på nedbetalingsavtaler du har et realistisk håp om å kunne overholde.

Har du åpnet gjeldsforhandlinger hos namsmann eller namsfogd, eller fått innvilget gjeldsordning, er dette også forhold som blir registrert som anmerkning.

Du kan gi deg selv en «anmerkning» også, dersom du ønsker det. Det kalles gjerne frivillig kredittsperre.

Huskeregler

Et inkassovarsel er ikke det samme som at du har en inkassosak.

Om du derimot skulle få et krav (inkassosak), må du lese dette nøye. Du kan bestride kravet, og gå i dialog med kreditoren.

Hvordan finne ut om du har betalingsanmerkning

Du har rett til å få tilsendt en gratis utskrift av de opplysningene kredittopplysningsforetakene har om deg hvis du ber om det. Du får også en gjenpart av opplysningene som blir sendt til andre. Hvis du har søkt om et lån, vil du ganske sikkert ha mottatt et slikt.

Foretakene har som regel registrert de samme opplysningene. Det vil normalt holde å kontakte et av dem for å få på det rene om du har anmerkning.

Bemerk at du kun har rett på de faktiske opplysningene de har registrert på deg kostnadsfritt. Hvis du vil ha foretakets vurdering av deg, altså din kredittscore, må du betale for den (men har du betalingsanmerkning vil den uansett være «ikke kredittverdig»).

Har du betalingsanmerkninger, vil det ikke bli opplyst over telefonen. Informasjonen blir sendt til den adressen som er registrert på deg i Folkeregisteret.

Frivillig kredittsperre

Du har anledning til å forhindre innsyn i det som står om deg hos kredittopplysningsforetakene.

En bank som ber om kredittopplysninger, vil bare få melding om at informasjonen ikke er tilgjengelig. (Men det er som regel mer enn tilstrekkelig til å avslå lånesøknaden).

Det kan være grunn til å sette en slik sperre dersom du mistenker at du er utsatt for identitetstyveri. Du hindrer da tyvene i å oppta lån eller abonnementer i ditt navn.

En annen god grunn er hvis du har dårlig impulskontroll. Et eksempel på det er at du shopper uhemmet med kredittkort og sitter tilbake med stor gjeld og mange ting du ikke trenger. Enkelte psykiatriske lidelser kan føre dette ut i det ekstreme. Det kan også hende at du har gjennomført en gjeldsordning og ønsker å skjerme deg selv for nye fristelser.

Formkravene for en slik sperre er at det anmodes skriftlig og at du legitimerer deg med pass. Den kan fjernes på samme måte.

Vær oppmerksom på at sperren ikke gjelder for inkassoselskaper. De vurderer ikke søknader om kreditt, men trenger opplysningene for å vurdere videre tvangspågang. De er mer interesserte i inntektene og formuen din, enn betalingsanmerkningene.

Kontakt kredittforetakene for innsyn i opplysningene eller opprettelse av frivillig kredittsperre

Her er kontaktinformasjonen til de foretakene som driver med kredittvurdering av privatpersoner:

Creditsafe

Telefon: 800 24 722

E-post: info@creditsafe.no

Postadresse: Creditsafe Norge, Box 320, 412 50 Gøteborg, Sverige

Experian

Telefon: 815 55 420

E-post:database@no.experian.com

Postadresse: Postboks 5275 Majorstuen, 0303 Oslo

EVRY

Telefon: 06500

E-post: onlineservice@evry.com

Postadresse: Postboks 1330 Fornebu

Bisnode

E-post:  ksp.no@bisnode.com

Telefon: 22 45 93 40

Postadresse: Bisnode, avd. Databank, Postboks 1419 Vika, 0115 Oslo

For en utskrift holder det med henvendelse til et av foretakene, ettersom de stort sett sitter på den samme informasjonen. En frivillig kredittsperre bør imidlertid opprettes hos samtlige, ettersom bankene gjerne samarbeider med kun ett av dem.

Se her for Datatilsynets fullstendige liste over kredittopplysningsforetak som også analyserer bedrifter.

Konsekvenser av betalingsanmerkning

Alle som har saklig grunn kan be om en kredittvurdering av deg.

Vi snakker i første omgang om de som jobber i en bank eller en annen finansieringsinstitusjon der du har sendt en søknad. Med en betalingsanmerkning vil du bli nektet lån og kredittkort. Noen steder gjøres det    unntak ved søknad om refinansiering av gjeld ved pantsettelse i bolig. Les mer om refinansiering her.

Det innhentes også kredittvurdering ved søknad om abonnementstjenester som mobiltelefon og kabel-tv. Du blir med andre ord ganske tilsidesatt fra en del av samfunnets aktiviteter.

Et delikat spørsmål er om en betalingsanmerkning kan skade din jobbsøknad. I noen tilfeller kan det det. Det er imidlertid kun snakk om ledende stillinger med økonomisk ansvar. For andre jobber vil det ikke være saklig grunn til å kreve kredittvurdering. En slik innhenting skal først gjøres i ansettelsesprosessens sluttfase.

I forbindelse med inngåelsen av en husleiekontrakt kan en utleier ikke be om kredittvurderinger av potensielle leietakere. Husleie betales som kjent forskuddsvis, og defineres ikke som kreditt. Derimot kan du som boligsøker oppleve at utleieren spør om ditt samtykke til å innhente kredittopplysningene. I en slik situasjon kan det være vanskelig å si nei da det kan tolkes som du har noe å skjule.

Hvordan bli kvitt betalingsanmerkninger

Så sant anmerkningen er korrekt, er det eneste du kan gjøre å betale ned kravet som ligger til grunn, med renter og omkostninger. I så fall skal den slettes umiddelbart i henhold til reglene. Det kan ta litt saksbehandlingstid, men følg opp at det blir gjort. Du kan for eksempel forlange en gratisutskrift etter en måned. Hvis den ikke er borte, få avklart med kreditor at betalingen er mottatt. Helst skriftlig. Ta det videre til kredittopplysningsforetaket der anmerkningen er registrert. I verste fall kan du klage dem inn til Datatilsynet hvis det ikke skjer noe.

En alminnelig betalingsanmerkning skal slettes fire år etter at den er registrert. Kreditor kan forlenge dette ved å gå til nye rettslige skritt, for eksempel ved å foreta en utleggsforretning. En anmerkning som refererer til en gjeldsordning vil bli stående til ordningen er gjennomført. Utleggsforretninger som har resultert i pant i fast eiendom eller løsøre, vil imidlertid bli værende så lenge de består i offentlige registre (grunnboka hos Statens kartverk eller løsøreregisteret i Brønnøysund).

Rent teoretisk kan man tenke seg at inkassoselskapet lar seg overtale til å trekke anmerkningen uten å få fullt betalt. Men det skjer så godt som aldri. Da skal du ha eksepsjonelt gode overtalelsesevner.

Andre opphørsgrunner er når gjeldsforhandlinger hos namsmannen er gjennomført, eller når en rettslig gjeldsordning er brakt til ende.

Har du en frivillig kredittsperre, kan du oppheve den når du måtte ønske. Du kan for eksempel si den opp for å tegne et abonnement, og opprette den på ny etter at det er gjennomført.

Har du betalingsproblemer?

Mange ganger er betalingsanmerkninger begynnelsen eller et symptom på et generelt og mye større gjeldsproblem. For noen er dette det første kortet i korthuset som faller.

I slike situasjoner bør en alltid ta kontakt med alle kreditorene sine for å forsøke å komme fram til en løsning. Vi har beskrevet en rekke anbefalte framgangsmåter i vår artikkel om betalingsproblemer, som vi anbefaler at du tar en titt på.