Refinansieringslån kan spare deg for tusener

Refinansiering av gjeld i et refinansieringslån kan spare deg for flere tusen kroner. Ved å refinansiere lån (i flertall), får du ett lån å forholde deg til, i og med at du samler smålån, utestående regninger og annet og samler dette inn i refinansieringslånet. Hvis det dreier seg om mange poster, sparer du potensielt mye penger hver måned i sparte termingebyrer.

I likhet med andre lån med renter, gir refinansiering rett til fradrag på skatten. For ligningsåret 2019 er denne satsen 22 %, en nedgang på 1 prosent siden 2018. I 2017 var satsen 24%, i 2016 var den 25%, mens den var på 27% i årene 2014 og 2015. Frem til 2013 var satsen på 28%.

Det er tydeligvis en bevisst politikk fra regjeringen å gradvis redusere denne satsen, men det er fortsatt en betydelig skattefordel med høye lån.

Nærmere om refinansiering

Refinansiering innebærer at du tar opp lån i den hensikt å innfri gjeld du har fra før. Og formålet er at du skal få bedre betingelser totalt sett på det nye samlelånet.

Alle typer gjeld egner seg for refinansiering. Vi kan nevne forbrukslån, kredittkort, smålån, ubetalte fakturaer, boliglån, eller kombinasjoner med en eller flere av disse. Vi vil i denne artikkelen gå nærmere inn på forskjellige typetilfeller og se på fordeler med refinansiering. Du vil også få vite hva som kreves av deg for å få en refinansiering på plass.

Det viktigste er selvsagt de bedre betingelsene, som gjør at du kommer bedre ut av det. For mange er det dessuten en stor hjelp at man har kun ett lån å forholde seg til. Det gir bedre oversikt, og fører til en langt enklere økonomisk situasjon.

Refinansiering av ett forbrukslån

Dette er det enkleste tilfellet. Du har et høyt forbrukslån, og lurer på om du ikke betaler for mye. Du skal da gå inn på vår oversikt over forbrukslån og sammenlikne betingelser. I eksemplene er det som oftest tatt utgangspunkt i finansieringsinstitusjonens laveste rente, men det er ikke sikkert at du vil kvalifisere til den. Det avhenger av en nærmere kredittvurdering fra selskapets side. Du bør derfor sende flere søknader for å få konkrete lånetilbud. Søknadene er helt uforpliktende, og du står fritt til å velge det beste tilbudet.

Lån til refinansiering av kredittkort

Kredittkort utmerker seg som den mest fleksible formen for lån til vanlig forbruk. Det er praktisk å bruke ved varekjøp og særdeles hendig når du er ute på reise. Og det byr ikke på problemer så lenge du er flink til å betale det ned etter bruk.

Dersom du overforbruker kredittkortet hver måned, vil du derimot opparbeide deg et gjeldsproblem. Kanskje vil du nå kreditrammen som kan være på opptil 150 000 kroner før du blir stanset. Vi legger til at den effektive renta på kredittkort er den høyeste i markedet og varierer fra 20 til 30 %. Det månedlige minstebeløpet du er pålagt dekker så vidt renter, gebyrer og en minimal avdragsbit. Du burde ha gjort det lenge før det kom dithen, men bedre sent enn aldri; refinansier! Merk også at kredittkortene har forskjellig varighet på sine rentefrie dager. Sammenlign kortene her, og hold deg til de kredittkortene som passer for deg.

Framgangsmåten er for øvrig den samme som når du refinansierer et forbrukslån.

Refinansiering til samling av gjeld

Dersom du har flere gjeldsposter med mindre gode betingelser, vil det lønne seg å samle dem i et lån. Vi vil gi deg et eksempel.

Historien om Ine som refinansier forbruksgjelden sin

Det Ine nå skal gjøre, er å søke om refinansieringslån hos en annen (og kanskje bedre) bank enn den hun har. Hun får godkjent søknaden om et nytt forbrukslån på den samme summen som hun har i gjeld, og bruker utelukkende hele summen på å nedbetale den gamle gjelden. Hun ble altså ikke kvitt noe gjeld, men har nå kun én enkelt kreditor å forholde seg til. Det gjør at man får en langt mer oversiktlig hverdag, samtidig som hun naturligvis sparer en del penger.

Hvordan refinansierer du forbruksgjeld?

Forbruksgjeld er et samlebegrep for lån og kreditter opptatt til forbruk. Vi snakker da helst om forbrukslån, kredittkort og avbetalingsavtaler. Boliglån faller utenfor.

Det første du må gjøre er å få oversikt over all gjeld du har, og hva du ønsker å refinansiere. Eksemplet med Ine var relativt greit med bare to kredittkort og et forbrukslån. Mange er mye verre ute å kjøre. Det er lett å få kredittkort og det er enda lettere å bruke dem. Hvis det har røynet på opp mot kredittgrensene, kan det også være flere ubetalte regninger. Lag gjerne en tabell i et regneark. Den kan se slik ut:

Kreditor
Referansenummer
Total gjeld
Betaling per måned
KreditorForbrukslån, 5 års løpetid, effektiv rente 14,9 %
Referansenummerxxx
Total gjeld57521,-
Betaling per måned1353,-
KreditorKredittkort 1 21,3 % effektiv rente
Referansenummerxxx
Total gjeld101531
Betaling per måned3000,-(minstebeløp)
KreditorKredittkort 2 25,0 % effektiv rente
Referansenummerxxx
Total gjeld29001
Betaling per måned1800,-(minstebeløp)
KreditorKredittkort 3 17,1 % effektiv rente
Referansenummerxxx
Total gjeld57512
Betaling per måned900,-(minstebeløp)
KreditorInkassosak
Referansenummerxxx
Total gjeld13211
Betaling per måned
Kreditor2 måneders ubetalt husleie
Referansenummerxxx
Total gjeld16000
Betaling per måned
Totalt
Total gjeld274776
Betaling per måned7053,-

Som du ser, her har det røynet skikkelig på. I tillegg til en ganske uhåndterlig forbruksgjeld har det kommet en inkassosak. Samtidig er husleien ikke betalt. Du betaler minstebeløpene på kredittkortene, det vil si nesten bare renter og gebyrer. Her kalles det på handling. I motsatt fall bærer det mot stupet.

I tillegg kan du også ha studielån eller bidragsgjeld. Disse har såpass gode betingelser fra før at det ikke vil lønne seg å inkludere dem i en refinansiering. Du må likevel oppgi dem til långiver som en del av din totale gjeld.

Et skattekrav fra kemneren bør derimot inkluderes. Der er de raske til å iverksette tvangsinndrivelse og utpanting hvis du har noe ubetalt.

Hvis du sliter litt med å lage en slik oversikt, kan du kontakte en kommunal økonomirådgiver for hjelp. Du har imidlertid ikke tid til å vente flere måneder på å få time. Gjør det klart at det er en hastesak.

Hvis du lykkes i å få et forbrukslån til refinansiering av gjelden med ti års løpetid til 13,2 % rente, vil du måtte betale 4219, – kroner i måneden. Altså en besparelse på 2834 kroner. Og da er du også kvitt husleiegjelden og den presserende inkassosaken.

Akkurat hvilke betingelser du får på det nye forbrukslånet, hviler på de samme vurderingene som nevnt ovenfor. Du bør også her sjekke flere muligheter.

Dersom du kan stille sikkerhet for et refinansieringslån, vil du kunne oppnå enda bedre betingelser. Samtidig vil banken se med mye blidere øyne på søknaden. Vi kommer til det om et øyeblikk.

Refinansiering med og uten sikkerhet

Et refinansieringslån uten sikkerhet har normalt de samme betingelser som andre forbrukslån. Bortsett fra at du ikke kan bruke det til hva du vil. Den refinansierende banken vil utbetale beløpene direkte til de aktuelle kreditorer.

Dersom du kan stille sikkerhet, åpner en ny verden av muligheter seg for deg. Det kan være at boliglånet ditt er nedbetalt eller at boligen steget i verdi siden du kjøpte den. Dette frigir for opplåning med pant innenfor 85 % av boligens verdi, som normalt er det som kreves. Det kan også være at noen andre stiller pant, som oftest et nært familiemedlem, for at du skal få refinansiering.

Den første du skal henvende deg til, er banken hvor du har boliglånet. Vil de a) gå med på en refinansiering som inkluderer eksisterende boliglån og all forbruksgjeld, eller b) gi et tilleggslån med refinansiering av kun forbruksgjeld med pant i boligen etter boliglånet? I det siste tilfellet vil du få en litt dårligere rente (men fremdeles betydelig bedre enn de rentene du har på forbruksgjelden).

Får du avslag her, er det finansieringsinstitusjoner som spesialiserer seg i refinansiering av forbruksgjeld mot pant i bolig eller fritidseiendom. Disse kan også godta at deler av gjelden er litt belastet, som inkassosaker og ikke minst betalingsanmerkninger.

Etter refinansieringen

Du har en mer oversiktlig økonomi med færre kreditorer å forholde deg til, og betydelig lavere månedlige kostnader til betjeningen. Det er opp til deg om det skal fortsette slik. Du bør derfor være forsiktig med opptak av nye kreditter. Kanskje du skal finne fram saksa og saks-behandle de kredittkortene du allerede har for ikke å falle ut i nye fristelser? Makulert kredittkort sendes eventuelt tilbake til selskapet som har utstedt det, med en oppsigelse. Banken kan også sette som en betingelse at kontoene avsluttes før de utbetaler refinansieringen.

Hvis du virkelig har et problem med selvkontrollen når det kommer til forbruk og nye gjeldsopptak, er det faktisk mulig «å svarteliste» seg selv. Det gjør du ved å kontakte kredittopplysningsforetakene, og be dem legge inn en sperre for gjeldsopptak på din profil. Dette har den samme effekten som en betalingsanmerkning, nemlig at ingen vil innvilge deg nye lån. Du kan selvfølgelig oppheve denne sperren når det er nødvendig, men inntil da fungerer godt mot litt for impulsive handlnger.

Du kan lese mer om frivillig kredittsperre og hvem du skal kontakte i vår artikkel om betalingsanmerkninger.

Refinansiering av boliglån

Her snakker vi både om å refinansiere det boliglånet du har hos din faste bankforbindelse, og å flytte hele lånet over i en annen bank.

I begge tilfeller bør du få en oppdatert takst eller verdivurdering av boligen din. Dette er ditt forhandlingskort for å få de beste vilkårene.

Refinansiering

Refinansiering i egen bank

Den verdiøkning som har skjedd siden du kjøpte, er grunnlaget for å be banken din om lavere rente eller utvidelse av boliglånet. Kanskje har du også nedbetalt en del.

Refinansiering med utvidelse av boliglånet kan være gunstig for å få penger til oppussing, kjøpe ny bil, eller som vi har beskrevet ovenfor, refinansiering til samling av gjelden. Du behøver da ikke ta opp et mer kostbart forbrukslån til disse formålene.

Et spesielt tilfelle er dersom du av forskjellige årsaker ikke har betalt boliglånet noen måneder. Beløpet du skylder er blitt for høyt til at du kan klare å betale det. Det er da du bør å prøve å banken din til å gjøre det som bankspråket kalles «legge restansen til hovedstolen». Dette er også en form for refinansiering.

> Les mer og sammenlign boliglån her

Hvordan flytte lånet til annen bank?

Vær klar over at bankene konkurrerer om deg. De slåss for å få deg som kunde gjennom innbitt markedsføring og å gi deg de beste betingelsene.

Du tenker kanskje at det er mye bryderi, men for et lån i millionklassen er det definitivt verdt det. Som bankkunde er det i dag ingen grunn til å føle lojalitet til banken sin. Dette er forretninger. Og den nye banken vil sikkert være mer enn behjelpelig med å ordne det praktiske i forbindelse med overflytting av lån og notering av nytt pant.

Det er gratis å få behandlet søknadene. Tilbudene du får er uforpliktende. Det er bare å sende søknader til så mange steder som mulig og velge ut det beste refinansieringslånet du får tilbud om.

Refinansiering innebærer at du tar opp lån i den hensikt å innfri gjeld du har fra før. Og formålet er at du skal få bedre betingelser totalt sett på det nye samlelånet.

Beløpet man får, har i utgangspunktet ingen øvre grense, men som med alle lån må banken ha en viss sikkerhet – enten i fast eiendom, eller i antatt betalingsevne (som regnes ut fra kredittsjekk, inntektstall osv).

Man kan få refinansieringslån uten sikkerhet også, men da er det gjerne du som står for selve systematiseringen. Du kan ta opp en lån uten sikkerhet, hvor beløpet er høyt nok til å betale ut utestående gjeldsposter og eventuelle inkassosaker. Dette er per definisjon refinansiering uten sikkerhet.