Vilkår

§1 Personlig informasjon

NorskKreditt håndterer ikke din personlig informasjon, alle søknader og deres informasjon blir behandlet av den eller de respektive kredittselskapene som vi har anbefalt. De personlige opplysningene som blir angitt ved påmeldelse av nyhetsbrevet blir lagret i vår egen database og deles ikke ut med en tredjepart. Opplysningene kan i noen tilfeller benyttes til reklame i form av nyheter og tilbud sendt i epost. Alle dine personlige opplysninger blir lagret ihht. gjeldende lover og regler – og med samtykke fra deg, samt din mulighet til innsyn og endring av lagret data (GDPR).

§2 Ansvar

NorskKreditt tar ikke ansvar for eventuelle konflikter i forbindelse med lån. avtaler eller overenskomster mellom lånetilbydere, kredittselskap og deg som lånetaker. NorskKreditt kan ikke stilles til ansvar for erstatninger for skader eller anses som delaktig i eventuelle tvister mellom deg som lånetaker og selskapet som betaler ut lånet. Vi har ingen form for initiativ i avtalen(e) som skrives mellom deg som lånetaker og det kredittselskapet du låner penger fra. NorskKreditt er kun ansvarlig for dette nettstedet og dets innhold og det vi kommuniserer til deg som privatperson direkte eller de selskapene vi anbefaler. Vi henviser til de respektive låneselskapenes regler og vilkår og anbefaler alle å lese deres avtale mellom nøye.   Vi anbefaler alle som vurderer å søke om lån å budsjettere nøye. Vi fraråder alle personer med gjeld eller lav inntekt fra å søke om et lån.

§ Endring av vilkår og regler

NorskKreditt kan komme til å endre våre regler og vilkår, og det anbefales at du kommer tilbake med jevne mellomrom for å være oppdatert på gjeldene regler og vilkår.