Tilbake til nyheter

Arbeidsledigheten i Norge øker

JBDollison_OilRig

Allerede peker tallene for desember måned på at ledigheten blant den arbeidende befolkningen øker. Totalt er det nå 80 800 personer som ufrivillig står uten arbeid. Det er 600 flere enn fra forrige måned og er en fortsettelse på økningen som har vært gjennom hele 2015. Driveren for den økte ledigheten er stort sett drevet av vanskelig forhold innen oljenæringen og alle sekundærnæringer som blir påvirket av den. At de ringvirkningen vil fortsette ut i neste år er det mange som er enige om.

Hvordan utviklingen har vært kan man få et bilde av ved å se på tallene fra samme år i fjor. Da var det 9 100 færre mennesker som sto uten jobb og 2,7 prosent av arbeidsstyrken. Det tallet er i dag på 3 prosent blank.

Store regionale forskjeller

Når man ser på årsaken til hvorfor ledigheten øker, og at det er relatert til oljesektoren, skjønner man fort også at det vil være en del regioner som er hardere rammet enn andre. Og i Rogaland med sin store oljenæring er det dramatiske endringer. Her har ledigheten steget med hele 82 prosent sammenlignet med desember 2014. Møre og Romsdal i tillegg til Hordaland har også fått større problemer med arbeidsledighet det siste året, med en økning på henholdsvis 40 og 36 prosent sammenlignet med fjoråret.

Ikke uventet

At ledigheten har forverret seg nå når vi går mot slutten av 2015 har vært i henhold til prognoser som er lagt frem av Norges Bank, og så lenge oljebransjen fortsetter å slite med lønnsomheten er det lite som kan snu den trenden enn så lenge. Det en ser nå er at også ringvirkningen til sekundære næringer er begynt å bli hardere rammet. Yrker innenfor bygg og anlegg er for eksempel den bransjen som har høyest ledighet av den totale arbeidsstyrken, hvor 5,3 prosent står uten jobb. På motsatt side så er det undervisningsyrker og mer rene akademiske yrker som opplever den laveste ledigheten med henholdsvis tall på0,7 og 1 prosent.