Tilbake til nyheter

Boligprisene faller i Oslo

Det har vært en enorm prisutvikling for OBOS-tilknyttede boliger i området rundt hovedstaden det siste året. Men i september endte kvadratmeterprislast neden på 49.684 kr. En prisevaluering som betyr en nedgang fra måneden før på 1,5%. Men for etablerte boligeiere er dette fortsatt ikke noe grunn til bekymring, da prisvektsten for året ligger på 8,7%. Men det har vært en svingete prisutvikling, hvor toppunktet så langt ble nådd allerede i mars. Da var OBOS-prisene steget med 18.5%.

Konsernsjef i OBOS, Daniel Kjørberg, har gått ut og sagt at korreksjonen i september har vært ventet og er en naturlig reaksjon på den bratte prisstigningen den siste tiden. Det kommer også i kjølevannet av diskusjon rundt oljepriser og hvordan den kan påvirke de fremtidige økonomiske utsiktene for Norge. Men Kjørberg peker fortsatt på at det er stor etterspørsel i boligmarkedet.

Nasjonal stigning

Ser man på tallene fra OBOS på landsbasis, er ikke de stort forskjellig fra Oslo-området. Her endte gjennomsnittsprisen på 45.217 kr for september måned, noe som har vært en nedgang på 1,4% fra august. Men igjen, ser man på utviklingen fra i fjoråret, er verdistigningen totalt sett på 9.9%.

OBOB-boliger er fortsatt svært så populær og det ble solgt 837 boliger i september. Så at pilen igjen vil peke oppover i de kommende månedene, er noe de fleste analytikere peker på.

Meglerselskapet Garanti har også nylig publisert sine tall for leiligheter i borettslag. Og her vises det til en nasjonal prisnedgang på 0,3% for september. Kvadratmeterprisen for slike leiligheter var 33.560 kr, noe som da er en liten nedgang fra august hvor tallet var på 33.656 kr.

Men prisnedgangen i forrige måned må fortsatt sees i sammenheng med den helhetlig utviklingen, og i løpet av de siste 12 månedene har prisene hos Garanti totalt sett økt med 15.2%, hvor kvadratprisen var på 29.124 kr for ett år siden.

I likhet med Kjørberg peker Stein Drogseth, direktør i Garanti, at en pause i prisveksten for september heller ikke er uventet. Og med en prisvekst den siste tiden som har slått de fleste prognoser, er det heller ikke noe grunn til å bekymre seg over styrken på boligmarkedet.

Så med en rekordlav rente, som i enkelte tilfeller tilbys under 2%, er det nok flere som vil benytte den muligheten til å gå til innkjøp av egen bolig.