Tilbake til nyheter

Bruk reklamasjonsretten

Reklamasjonsrett

Ulike produktinnkjøp kan innebære store kostnader, og enkelte vil gjerne finansiere kjøpet via kredittkort og forbrukslån. Om varen ender opp med å gå i stykker kan det plutselig da være et stort økonomisk problem. Men heldigvis er det sterke rettigheter som gjelder når man kjøper noe av en næringsdrivende i Norge. Ofte kan et ødelagt produkt være sikret gjennom en egen garantiordning, men en ting som gjerne mange ikke tenker på, og som det i mange tilfeller ikke opplyses godt nok om, er reklamasjonsretten.

Gyldig i 2 til 5 år

Avhengig av varetypen kan en reklamasjonsrett gjelde i opptil 5 år. Er det et produkt som ikke er ment å vare så lenge, er reklamasjonstiden normalt på to år.

En reklamasjonssak gir deg rett på å få verdien av varen som er ødelagt refundert. Det kan skje på ulike måter, og her kan butikken legge frem løsningene for deg. I all hovedsak skal du ved gyldig reklamasjon enten få refundert pengene du brukte når du kjøpte varen. Ellers skal du få en ny vare eller tilsvarende vare. Sistnevnte er ofte aktuelt når det gjelder elektronikk (som nesten alltid har 5 års reklamasjonsrett) hvor et produkt som er kjøpt for ett år siden som regel ikke produseres lengre. I slike tilfeller skal du da motta et produkt som tilsvarer verdien på det opprinnelige kjøpet.

Dette kan du reklamere på

Generelt sett vil du ha en reklamasjonssak om produktet ditt ender opp med en produksjonsfeil eller blir ødelagt på en måte der du ikke hadde noe skyld. Mange butikker vil gjerne prøve seg på at garantien ikke gjelder for saken du legger frem, men du skal da presisere at du benytter deg av reklamasjonsretten, og ikke garantien.

Det kan oppstå diskusjon mellom deg og butikken om hvilken skade som er selvforskyldt og hva som skyldtes en feil på produktet. Har skaden skjedd innen 6 måneder etter varen ble kjøpt har du sterkere rettigheter på din side. Har det skjedd etter 6 måneder kan du bli bedt om å legge frem noe dokumentasjon som viser at skaden ikke er forårsaket av deg. Du kan velge å ta saken til Forbrukerrådet dersom du vil opprette en klagesak.