Tilbake til nyheter

Den norske økonomien vokser

flagg

BNP-tallene for det første kvartalet i år en nå blitt publisert, og de viser en økning på 1 prosent. En av de store vinnerne i årets første tre måneder ble sektoren for rørtransport av olje og gass. En industri som hadde en klar negativ utvikling i det forrige kvartalet.

Totalt sett for fjoråret var BNP-veksten på 0,7 prosent, men i utregningen av statistikken skiller man mellom verdiskapning i sjøfart i utlandet og oljeproduksjon, mot den verdiskapningen som ellers skjer innenlands, da kalt Fastlands-Norge. Sistnevnte består av rundt 83 prosent av all verdiskapning og hadde en negativ utvikling på 0,4 prosent for 2015.

Ny trend for industrien?

Industrien i Norge var det som hadde et spesielt tøft fjorår, men den negative utviklingen virker nå å ha bremset noe opp. Tallene er imidlertid fortsatt røde. For det siste kvartalet i 2015 viste statistikken en nedgang på 1,5 prosent. For første kvartalet i år var nedgangen bremset til -0,5 prosent.

Det er altså fortsatt en svak utvikling i sektoren, men det vises nå i hvert fall tegn til at ting kan snus rundt. Spesielt innenfor verft og skipsbygging er det klare positive tegn. Å se på tallene fra det 2. kvartalet skal altså bli svært spennende for å se om det er en endring på gang.

Byggebransjen fortsetter veksten

Mens oljesektoren har hatt en tøff tid og trekt ned den generelle økonomien i Norge, har byggebransjen hatt gode tider. Det er heller ikke noe som har endret seg i det første kvartalet. Sektoren kunne vise til en flott vekst på over 1 prosent.

Om BNP

BNP står for Bruttonasjonalprodukt og er en statistikk som forsøker å måle den totale verdiskapingen som skjer i Norge. Det er også en måleenhet som brukes til å sammenligne levestandarden mellom ulike land. Da ser man på BNP fordelt på antallet innbyggere i landet.

Hvorfor dette er en viktig statistikk å følge med på er at det gir en god indikasjon på hvordan økonomien til Norge utvikler seg. Noe som selvsagt vil ha direkte påvirkning på ens egen personlige økonomi.