Tilbake til nyheter

Den svake kronen redder industrien

ddddddddddddddddddddd

Den norske kronen har svekket seg mot flere av de viktigste valutaene i den siste tiden. Prisnedgangen er helhetlig sett drevet av den store nedgangen i oljeprisen. Den er naturlig nok svært korrelert med den norske valutaen, og når den går i negativ retning vil Norges økonomiske fremtidsutsikter med en gang ikke se like lys ut. Når oljeprisen svekkes fører det til en prisnedgang i valutaen kontra både euro og dollar.

Men for enkelte næringer er en nedgang i kronen absolutt ikke noe negativ ting, og noen mener det har vært redningen for industrien i Norge.

Bra for industrien

For den norske industrien har nedgangen i oljeprisen og valutakursen vært gode nyheter, og nyheter som bare har bedret seg gjennom hele året. I starten på 2015 lå valutakursen an til å gi en konkurranseevneforbedring på i overkant av 8 prosent. Men i takt med at den norske kronen har svekket seg enda mer siden første kvartal, har konkurranseevnen økt opp til hele 14 prosent. Det er enda ikke mange som peker på at kronen vil styrke seg på tampen av året heller, så konkurranseevnen kan fortsatt styrke seg enda mer. I en tid hvor det er svært tøff internasjonal konkurranse i markedene, ville nok flere selskaper ha vært i trøbbel om ikke gavepakken i form av en svekket norsk krone hadde ankommet.

Ikke positivt for alle

Men som ofte er tilfellet vil ikke det at industrien trives med en lavere valutakurs være noe som gjelder alle. Enkelte bedrifter som har gjeld i utenlandsk valuta har for eksempel fått økte kostnader i forbindelse med å tilbakebetale utestående lån. Oljesektoren som helhet har naturlig nok også blitt rammet hardt av det som har vært en halvering av oljeprisen. Det igjen har ført til økt arbeidsledighet i enkelte deler av landet, hvor spesielt enkelte «oljebyer» har blitt hardest rammet. Stavanger er en av de byene hvor det nå også har vært en nedgang i boligprisene. Et klart tegn på hvordan de internasjonale markedene og prisene på råvarer kan påvirke utsiktene til den norske økonomien.

Vi ser nå også et tegn på hvorfor det er så viktig at Norge ikke bare baserer seg på oljenæringen, men klarer å spre sin virksomhet i andre industrier som kan ha en omvendt syklus av oljenæringen, og dermed kan være med på å demme opp for svingningene i den globale økonomien.