Tilbake til nyheter

Dine krav etter en arbeidsulykke

skade

De aller fleste har det man tenker seg er en rimelig trygg jobbhverdag. Det er ganske få som går på jobb og er redd for å bli skadet. Likevel kan uhellet være ute, og noen yrker er mer utsatt enn andre. Statistisk sentralbyrå melder at 24.000 jobbrelaterte skader ble meldt til Nav i fjor. De mener også at det er grunnlag for å si at det er omtrent like mange skader som ikke har blitt med i statistikken. I og med at man ikke tenker så mye over muligheten om å bli skadet på jobb, tenker heller ikke så mange over hva man skal gjøre dersom det skjer. Hva har man egentlig krav på, dersom man utsettes for en arbeidsulykke?

Hva gjør du når uhellet er ute?

Nav sier at dersom det skjer en ulykke, og du skader deg på jobb, er det arbeidsgiver som i utgangspunktet har ansvaret for å melde fra til dem. De må da sende inn en skademelding. Du kan også gjøre dette selv dersom arbeidsgiver ikke gjør det, eller du oppfatter at det går for treigt. Skaden man har blitt utsatt for må meldes inn til Nav senest ett år etter at det skjedde. Melder du det inn seinere, kan du miste det du ellers har krav på. Hva man har krav på varierer litt etter skade, men det kan være sykepenger, ekstra dekning til behandling som så klart må være relatert til skaden.

Dersom du er selvstendig næringsdrivende eller frilanser er prosessen litt annerledes. Da må du tegne det man kaller en frivillig trygd for å ha rett på erstatning. Dette er en egen forsikringsordning fra Nav.

Den vanligste skaden

Den vanligste årsaken til yrkesskader som meldes inn til Nav er fallskader. Av de 24.000 skadene som ble meldt inn, var 3984 av dem fallskader. De som rammes hardest av denne typen skader er de som er ansatt innen ulike helse- og sosialyrker.

Vold på jobb

Noe som ikke snakkes så mye om, er de som utsettes for vold på jobben. Likevel utgjør de som har meldt inn yrkesskader som følge av vold en betydelig del av den totale statistikken. Her er det meldt inn 1243 tilfeller. De aller fleste av disse tilfellene (688) er fra ansatte i helsesektoren. Sykepleiere er blant annet en gruppe man antar blir mye utsatt for vold og trusler om vold. Man antar også at det er rimelig store mørketall for hvor mange som utsettes for vold på jobb. Spesielt i omsorgsyrkene kan det være vanskelig å melde fra om vold, da de som utfører volden gjerne er i en sårbar posisjon, og man ønsker å kunne håndtere situasjonen alene, og på en profesjonell måte.