Tilbake til nyheter

Er det trygt å spare penger i egen bolig?

q123

Undersøkelser viser at de fleste nordmenn mener den beste spareformen i dag er å plassere penger i egen bolig, og at det er den formen for investering som vil stige mest over de neste årene i forhold til aksjer og fond. Den oppfatningen er kanskje ikke så rar når man ser på avkastningen bolig har gitt de siste årene, og det at bolig er en god investering er noe man hører titt og ofte. Det å eie en bolig er også naturlig nok den største investeringen de fleste av oss vil gjøre i livet, og bare på bakgrunn av det kan det nok tenkes at man vil være mer positivt innstilt til verdistigningen for å holde på nattesøvnen.

Ingen automatikk i økte priser

På tross av at boligprisene har økt jevnt og trutt, er det ingen garanti for at de vil fortsette å stige i fremtiden. At det vil være en jevn økning over tid er også i alle fall ikke noe en bør forvente.

Vi trenger ikke gå lenger tilbake enn til sommeren 2007 da finanskrisen herjet rundt i verden som verst. Frem til 2008 sank da de norske boligprisene med over 10 prosent. Et godt eksempel som viser hvordan prisene brått kan synke over en relativt kort periode.

Nå har boligprisene imidlertid igjen ø
kt til nye høyder siden den tid, men enkelte regioner i Norge opplever nå fallende priser. Det er spesielt i områder som er rammet av den lave oljeprisen og mange mener at fremtidsutsiktene for økte boligpriser er lav.

Man skal fortsatt ha et sted å bo

At en boliginvestering kan være mer risikabel enn man tenker seg er en ting, men man skal fortsatt ha et sted å bo. Så det å kjøpe seg en egen bolig kontra det å være involvert i leiemarkedet vil nok for de fleste fortsatt være en lur ide. Men man må være realistisk med hva man kan tenke verdistigningen på en slik bolig vil være, og være noe  forsiktig med å plassere alle sparepengene inn i en egen bolig for å kalle det en investering.