Tilbake til nyheter

EU peker på lav vekst for Norge

nyt

EU-kommisjonen for økonomien i Europa legger regelmessig frem sine prognoser for hva de forventer den europeiske økonomien kommer til å gjøre for en periode fremover. Her er naturlig nok da Norge inkludert, og kommisjonen har kuttet de fremtidige økonomiske utsiktene for Norge, skriver Hegnar.no.

Da tallene for vinteren ble lagt frem i februar tidligere i år, så de europeiske økonomene for seg at Norge ville ha en vekst på 1,7 til 1,8 prosent for året. De nyeste tallene har nå revidert de nedtil 1,5 prosent. Det betyr økonomisk stagnasjon for Norge med en forventet inflasjon på 2 prosent.

Årsaken til kuttet er basert på flere ulike ting, men spesielt at oljeprisen er blitt halvert den siste tiden gjør det vanskeligere å opprettholde investerings og sysselsettingsnivået vi har i dag. Det skaper mer press på arbeidsmarkedet som igjen vil gjøre at forbruket går ned, noe som påvirker økonomien helhetlig. Kronekursen har også gjort det vanskelig for enkelte store selskaper som må handle mye med utlandet, men for eksportnæringen sin del kan den svake kronekursen være med på å drive frem en økonomisk vekst.

Hva betyr en nedgang for deg?

De økonomiske prognosene, er akkurat bare det, prognoser og en sannsynliggjøring av hva som kommer til å skje i fremtiden. Det er ikke noe som er satt i stein, og det kan endre seg raskt. Ett fall på de økonomiske fremtidsutsiktene på 0,2 til 0,3 prosent er det heller ikke noe grunn til å rope varsku om. Påvirkningen det vil ha på enkeltpersonen vil ikke være merkbar, men det er fortsatt en trend som kan være mer skummel på langsikt. Spesielt at oljeprisen har halvert seg har konkrete store påvirkninger i de som arbeider i næringer knyttet til oljen, og her har det vært store nedskjæringer den siste tiden. Om det fortsetter og oljeprisen ikke tar igjen noe av tapet, kan det ytterligere føre til et økt press på den norske økonomien. En slik nedgang i oljeprisen, og hvordan det påvirker økonomien, viser også hvor ensidig inntektene til staten faktisk er. Når oljekranen går tom sitter vi på en stor pengekasse kalt Oljefondet, men inntektsmessig sett vil det ikke se bra ut. Oljefondet investerer pengene sine smart, og de har opparbeidet seg en grei avkastning. Men Norge trenger fortsatt å bygge seg opp en ny industri som ikke er oljeavhengig, og som kan ta over og dekke inn deler av inntektstapet vi vil lide når oljelagrene plutselig står tomme.