Tilbake til nyheter

Fått for mye penger?

penger

Det er menneskelig å gjøre feil, også for de som utbetaler lønn til deg. Man tenker stort sett på om man har fått nok i lønn, og mindre på om beløpet er riktig andre veien. Man kan nemlig også få utbetalt for mye i lønn. Hva er rettighetene dine da? Får arbeidsgiver lov å trekke beløpet du har fått for mye fra den neste lønnslippen du mottar? Dette er avhengig av flere faktorer.

Sjekk kontrakten

Første steget for å sjekke rettighetene dine (dette gjelder også andre områder enn utbetaling av lønn) er å sjekke hva som står i kontrakten din. Det er ikke lett å huske hva som står i kontrakten dersom man bare leste den i forbindelse med ansettelsen (om i det hele tatt da). Det står ofte et punkt om at arbeidsgiveren har rett til å trekke fra lønnen din, for eksempel i tilfeller som dette, der du har fått for mye lønn.

Hvis det ikke står spesifisert i kontrakten om arbeidsgiver kan trekke penger fra den neste lønnen din eller ikke, så må han eller hun sende inn et krav om tilbakebetaling til deg. Her er det lite håndfast å forholde seg til, juridisk sett. Advokat Arild Jebens uttalte i et intervju til dinside.no at «hvert tilfelle skal vurderes konkret og under hensyn til rimelighet».

Hvor lang tid har gått?

En annen faktor som spiller inn er tid. Det er en viss forskjell på om du oppdager en feil som var gjort for 10 år siden, og noe som ble gjort i forrige måned. Går det veldig lang tid, kan det fort virke urimelig at arbeidstaker plutselig skal kreve inn denne pengesummen.

Arbeidstakers gode tro

Det spiller også en rolle om det er rimelig å anta at arbeidstakeren ikke har merket feilen som har oppstått. Er det for eksempel snakk om et veldig stort beløp, vil det virke rart om du, som arbeidstaker ikke har lagt merke til dette. Det samme gjelder for systematiske utbetalinger. Det virker mer mistenkelig dersom du systematisk har mottatt lignende beløp hver måned, som til sammen har blitt et stort beløp, enn hvis du har mottatt et lite feilbeløp en gang.