Tilbake til nyheter

Flere studentboliger

Lørdag kveld (03.12.16) kom regjeringen endelig til enighet om det nye statsbudsjettet. Det er mange blandede følelser, og ikke alle er fornøyde med resultatene. Noen som likevel er det, er Norsk studentorganisasjon (NSO). Høyre, FrP, KrF og Venstre har nemlig i budsjettet et forslag om støtte til flere nye studentboliger.

300 nye studentboliger

NSO er en interesseorganisasjon som holder til hos flere universiteter og høyskoler over hele landet. De har lenge fremmet et ønske om flere studentboliger rundt i landet. Det er derfor ikke uten grunn at det nå er jubel hos dem. Regjeringen har nemlig fremmet et forslag om støtte til 300 nye studentboliger. Lederen i NSO, Marianne K. Andenæs uttrykte i et intervju med hegnar at man i de siste årene har hatt en økning i tildeling av studentboliger, og at det nye statsbudsjettet øker dette ytterligere. I 2017 skal det altså etter planen gies tilskudd til i alt 2.500 nye studentboliger. Dette kan gjøre ting lettere for mange studenter.

8.300 i kø for bolig

To uker inn i dette semesteret sto det mange studenter på venteliste for å få studentbolig rundt i Norge. Hele 8.300 studenter som hadde søkt om studentbolig fikk ikke et «ja» i tide. Mange hadde ikke alternativer i bosted og flere sov i gymsaler eller måtte finne en sofa de kunne sove på. Trykket på boligene er veldig høyt, spesielt i storbyene som f.eks Oslo, i og med at prisene på å leie privat er så høye. Mange ønsker ikke å få seg jobb før de har kommet i gang med skolen, og har dermed ikke rå til å leie bolig privat med mindre de kan få hjelp av foreldre. Dette kan føre til mye bekymring hos studentene og et fokus som ikke er spesielt studierettet.

Disse høye køtallene kan man se på som bevis på at det virkelig er nødvendig med flere studentboliger. Etterspørselen er i hvert fall absolutt til stedet. Derfor er det veldig fint at regjeringen nå satser på studentene, både med flere studentboliger, men også etter hvert økt studiestøtte.