Tilbake til nyheter

Flytende eller fastrente på boliglånet?

q1e

Det å kjøpe seg en bolig er en langsiktig investering. Om det så bare er en leilighet man kjøper for en studieperiode, vil det fortsatt være et innkjøp man sitter med i flere år. For de fleste vil det også være en bolig man skal bo i over mye lengre tid. Nedbetalingene på lånet vil også representere en stor månedlig utgift, og ens personlig økonomi må som regel struktureres rundt nedbetalingene.

For de som har kjøpt bolig og allerede betaler ned på boliglån, eller for de som er på vei inn i boligmarkedet, så er det ofte et spørsmål som dukker opp titt og ofte. Det er om man skal velge en flytende eller fast rente på lånet. Vi skal se på noen viktige ting å ta i betraktning når den avgjørelsen skal fattes.

Kartlegg din økonomi

En av de viktigste tingene som vil bestemme hva du bør velge er din unike økonomiske situasjon, og hvor stor del av dine månedlige inntekter som kommer til å gå med på å betale på lånet. Om du i dag benytter en avdragsfri periode, må du ta hensyn til den økte kostnadene som kommer når du også må betale tilbake direkte på lånet.

Slik det er i Norge i dag er det en flytende rente på boliglånet som er det mest vanlige og det som folk flest har valgt. En stor grunn til det er at det historisk sett har vært det rimeligste alternative, for renten har sunket betraktelig de siste årene. Ser man bare tilbake på 80-tallet i Norge var det ikke uvanlig med en rente på et boliglån som lå på hele 14 prosent. Et tall som ville vært helt utenkelig i våre dager hvor den i enkelte tilfeller kan ligge under to prosent. Men det viser at det kan være store svingninger i markedet som gir store utslag i hva man må betale hver måned.

Ser man derfor at en eventuell stigning i renten vil føre til at man kan slite med nedbetalingene, så bør man holde seg unna en flytende rente. Da er det bedre å betale med en per i dag litt høyere rente, men få tilbake en forutsigbarhet og sikkerhet at man alltid vil takle utgiftene til lånet. En fastrente kan i dag som regel bindes for 3, 5 eller 7 år, og i den perioden vil du da være sikret mot eventuelle prisoppganger i rentemarkedet.