Tilbake til nyheter

Flytter hjemmefra senere

student

Normen for ungdommer har i flere år i Norge vært å flytte hjemmefra enten når man begynner å studere, eller kort tid etter. Da er man ferdig med videregående skole, er godt over myndig alder og klar til å løsrives fra mor og far. Nå ser det ut til at denne trenden til en viss grad er ferd med å snu. Studentene blir boende lengre hjemme. Hvorfor er det sånn?

Bor lengre hjemme

Som nevnt er det mange studenter som bor hjemme over lengre perioder mens de går på skole. I følge en undersøkelse som sentio gjennomførte, bor hele 13 % av alle studenter i Norge hos foresatte. Dette er en del mindre enn andelen som bor for seg selv, men det er likevel en ganske stor andel. 22 % av studentene i undersøkelsen bodde i en bolig de eide selv, mens 22 % leide hybel eller rom i kollektiv. 17 % bodde i studentboliger. Hvorfor er ikke tallet på de som bor hjemme lavere?

Hvorfor velge å bo hjemme?

Det kan være mange grunner til at alle disse studentene velger å bo hjemme. En viktig årsak er nok det økonomiske. Boligprisene er fortiden skyhøye. Det er veldig dyrt både å skulle kjøpe seg noe eget og å skulle leie leilighet. Spesielt i storbyene, der også store deler av studentene er samlet, er prisene høye. Mange mener at studielånet har ikke fulgt denne økningen og at mange rett og slett sliter med å ha nok penger til å betale husleie. Det har blitt slik at man som student ofte må jobbe ved siden av studiene for å klare å betale husleie og mat. Dersom man ikke har mulighet til dette, for eksempel fordi man må bruke så mye tid på studiene, så er det klart at det frister å kunne bo hjemme.

Professor emeritus Hanne Haavind peker i et intervju med universitas på mer sosiale faktorer som kan spille inn på valget om å bo hjemme. Hun mener at de unge voksne og foreldrene gjerne ikke er så ulike som de var tidligere. De anser barna sine mer som voksne, og behandler de deretter. Dette medfølger også gjerne en høyere grad av privatliv fra foreldrenes side til barna. Med privatlivet følger også en høyere grad av frihet enn de kanskje har hatt i de tidligere årene. Dermed blir det kanskje ikke så fryktelig annerledes å bo sammen med foresatte som å bo sammen med noen jevnaldrene.