Tilbake til nyheter

Fordelene med å gifte seg versus å være samboere

gift

Folk gifter seg senere og senere i livet. Det er nå vanlig, og kanskje i de fleste kretser forventet, at man skal ha vært samboere en stund før man gifter seg. I tillegg til at mange nå gifter seg senere, er det også mange som ikke gifter seg i det hele tatt. Mange av disse parene blir bare boende i som samboere, uten å gifte seg. Man tenker kanskje at det å gifte seg er noe man bare gjør av romantiske grunner. Litt mindre romantisk, men likevel viktig, er det å vite om de økonomiske fordelene det er med å gifte seg.

Mitt og ditt

Mens det økonomiske i et samboerskap deles på begge partene, er det fellesskap som gjelder i ekteskapet. Her deles i utgangspunktet alt utenom det som taes med inn i ekteskapet. Ved en skilsmisse skal alt som man har opparbeidet seg gjennom tiden man har vært gift deles likt. Et slikt regelverk har ikke samboere som ikke er gift, slik at etter et eventuelt brudd kan fordelingen av verdier bli veldig skjev. Derfor kan det være lurt å skrive en samboerkontrakt som spesifiserer hva som tilhører hvem ved et eventuelt brudd.

Fordeler med skatten

Det er flere fordeler med å være gift når det kommer til å betale skatt. For eksempel beregnes formueskatten til gifte av deres samlede formue. Her kommer altså begges fribeløp til gode hvis kun den ene parten overstiger fribeløpet. Denne fordelen har ikke ugifte. Gifte kan også velge hvem som skal lignes og kreve fradrag for kapitalkostnader. Dette er bare eksempler på fordeler rundt skatt som gifte har. Det finnes enda flere.

Fordeler med arverettigheter

Det er faktisk slik at samboere som ikke har barn sammen ikke har noen som helst arverett, dersom den ene parten skulle gå bort. De må altså skrive hverandre inn i et testamente, og spesifisere hva de ønsker at den andre parten skal få dersom de dør.  Dersom man ikke skriver testamente eller har barn, er det for eksempel foreldrene til den avdøde som får en eventuell leilighet. Til og med om du har felles barn med din samboer er arverettighetene svakere enn for gifte par med og uten barn. Likevel har du noe mer rettigheter da, og har en arverett på 4 ganger grunnbeløpet i folketrygden (90 068).