Tilbake til nyheter

Forskjellen i sparevaner øker

2015-12-09 22_01_45-save money - Google Search

Dagbladet la tidligere i uken ut en artikkel fra Finansavisen som viser ny statistikk og informasjon om nordmenns sparevaner. Og her viser undersøkelsen at forskjellen mellom de som sparer, og de som ikke gjør det øker.

Sparing uten stor avkastning

Når deltagerne i undersøkelsen ble spurt om hva som var viktige faktorer de tok hensyn til når de skulle legge opp en spareplan, så var de viktigste tingene at spareformen var sikker og tilpasset den økonomiske situasjonen en befant seg i. Majoritete
n vektla også viktigheten at avkastningen på sparingen måtte være god.

Her kan man imidlertid peke på en liten forskjell mellom hva som blir sagt og hva som skjer i praksis når Ola og Kari Nordmann skal spare penger. For over 70 % sparer nemlig via vanlig bank eller høyrentekonto. En form for sparing som ikke har gitt noe særlig stor avkastning med dagens lave renter. Og en sparing på en bankkonto kan ofte gi en negativ realavkastning ser man på inflasjonsnivået. På tross av dette har andelen som ønsker å spare i form av en høyrentekonto gått frem med over 5 prosent sammenlignet med fem år siden.

Men det er ikke bare innskudd på en bankkonto hvor nordmenn sparer penger, over 30 prosent sparer i ulike fond, som da har potensialet til å føre til en høyere prosentvis avkastning, og det samme gjelder for 13 prosent som sparer i aksjer. Rundt 40 prosent av alle som deltok i undersøkelsen oppgav også at de sparer gjennom å nedbetale boliglånet.

Større forskjell

En trend som også er klar om man sammenligner med tallene den samme undersøkelsen gav for 5 år siden, så er det færre nordmenn nå sparer penger. Det gjelder uavhengig om spareformen er via bankkonto, bolig, fond eller aksjer. En av grunnene til det kan nok argumenteres å være de økte boligprisene vi har hatt de siste årene, som har vært med på å øke forbruket for mange.

Gapet mellom de som sparer og de som ikke gjør det har også økt. Det er færre som sparer, men de som faktisk er flinke til å sette av penger sparer nå enda mer enn tidligere. Tallene fra 2010 viste at rundt 25 prosent av sparerne klarte å sette av minst 50 000 kroner i året. Det tallet for 2015 har økt til 39 prosent, hvor også 17 prosent sparer over 100 000 kroner i året.