Tilbake til nyheter

Hvor mye penger får du som arbeidsledig?

Det blir stadig skrevet debattinnlegg om at det er «alt for lett å gå på NAV», og at det er flere som velger å få penger fra NAV i stedet for å jobbe. Slike innlegg preges ofte av lite kunnskap om hva det faktisk innebærer å være arbeidsledig. Hvor mye penger får man egentlig? Er det stor forskjell fra hvor mye penger man ville tjent hvis man var i jobb?

Dagpenger

Dersom du skulle være så uheldig å miste jobben (eller ikke få deg jobb), så har du rett på dagpenger fra NAV. Summen man får er avhengig av flere forskjellige faktorer og kan variere mye. Maksimumsgrensen for hvor mye dagpenger du kan få samlet i løpet av et år er 346.000 kroner i året. Dette er altså langt under den gjennomsnittlige årslønnen i Norge, som i 2015 lå på 518.100 kroner. De som tjente mest i 2015 var ansatte i Oljebransjen, mens de som tjente minst var ansatte i restaurant- og hotellbransjen. Det er altså mange som mister jobben sin som går en langt trangere økonomisk hverdag i møte. Det kan være vanskelig å vende seg til å bruke mindre penger, spesielt om man har en høy husleie/lån å betale hver måned i tillegg til andre utgifter.

Hva bestemmer hvilken sum du får?

Hvilke faktorer er det egentlig som avgjør hvor mye penger du får? Den største faktoren er inntekten du hadde i den tidligere jobben din. Dagpengene er i utgangspunktet 62 % av din tidligere inntekt. Likevel er det altså et tak på hvor mye penger du kan få. Dette er fordi at dersom du tjener over 6 G, altså omtrent 555.000 kroner, så taes dette ikke med i betraktningen.

Det er også noen fagforeninger som gir ekstra støtte til sine medlemmer dersom de har blitt arbeidsledige. Denne ekstra støtten vil bare gjelde for en begrenset periode, avhengig av hvilken forening det er snakk om. Det varierer også hva og hvor mye fagforeningen vil dekke av utgifter.

Det er også noen vilkår som må dekkes for å få utbetalt dagpenger. Du må f.eks. ikke ha blitt helt arbeidsledig, du må bare ha fått redusert arbeidsmengden til 50 % av det den var. Dersom du er arbeidsledig må du også være registrert som arbeidssøker. Det vil si at du må melde fra om at du prøver å få deg en jobb. Dette gjelder så klart ikke dersom du ikke kan jobbe på grunn av sykdom eller skade. Du må også bo og oppholde deg i Norge for å kunne motta dagpenger.