Inkassolån – Slik får du lån med inkasso

Med et inkassolån tenker vi  i utgangspunktet på lån til å betale ut inkassosaker. At du har saker på inkasso er i alminnelighet et sterkt argument mot å innvilge deg et lån uten sikkerhet. Det er imidlertid mulig å få lån med inkasso dersom du kan stille sikkerhet i bolig eller annen eiendom, og selv om enkelte tilbydere nok kan gi deg usikret lån til tross for inkassosaker, anbefaler vi deg å rydde opp og refinansiere slik at du får samlet utestående saker i ett lån.

Til høyre ser du selskap som gir inkassolån. Vi gjør oppmerksom på at disse kredittselskapene vil jobbe for at du får et lån med inkasso som skal brukes til å rydde opp i situasjonen din. De vil med andre ord ikke gi deg usikrede lån.

AnbefalteOmtale
Bank2Les mer

Størst fokus bør du selvsagt ha på å unngå å komme i en slik situasjon. Vi vil i denne artikkelen beskrive inkassosituasjonen, hvordan du får betalingsanmerkning og til sist se på prosessen for å søke inkassolån.

Når blir et lån eller en regning blir sendt til inkasso?

Når en regning ikke blir betalt til avtalt forfallsdato, skal du få et inkassovarsel etter 14 dager. I den vil det blant annet stå at beløpet sendes til inkasso etter ytterligere 14 dager dersom det ikke blir betalt. Etter ytterligere 14 dager vil du få en betalingsoppfordring, normalt med et inkassoselskap som avsender.

Betalingsoppfordringen gir deg en frist på 14 dager før det iverksettes rettslig inndrivelse. Eksempler på rettslig inndrivelse er innsendelse av klage til forliksrådet, utleggsforretning eller begjæring om tvangssalg av bolig. Rettslig inndrivelse medfører alltid en betalingsanmerkning.

Inkassola

Hvis det er et lån du betaler løpende avdrag på, vil långiver normalt si opp hele lånet før det iverksettes inkasso. Det betyr at det er det totale lånebeløpet som derved blir overført til rettslig inndrivelse.

Det som er viktig å være klar over, er at du når som helst i denne saksgangen kan ta et initiativ overfor kreditor. Mange opplever en passivitet, eller avmakt, når de mottar disse formelle varslene. Hvis en venn eller et familiemedlem befinner seg i en slik situasjon, kan det være at han eller hun trenger din hjelp til å ta et slikt skritt.

En slik henvendelse kan inneholde et forslag til en betalingsplan eller en søknad om betalingsutsettelse. Det siste skal være godt begrunnet i din økonomiske situasjon, og helst dokumenteres. Du kan også henstille kreditor om å sette saken i bero inntil din søknad om inkassolån er vurdert.

Hvordan du får betalingsanmerkning

Det er i sluttfasen av inkassoprosessen og ved inngangen til rettslig inndrivelse du får tildelt en betalingsanmerkning.

Det betyr at du i det store og hele er svartelistet for opptak av kreditt. I praksis vil den først bortfalle når den er betalt eller du er død. Formelt er det en foreldelse på 4 år, men ettersom kreditorer normalt fornyer den kontinuerlig med nye rettslige skritt, blir den stående.

Du vil få et varsel når betalingsanmerkningen blir notert. Du skal ha anledning til å uttale deg, dersom du er uenig i kravet. Registrene for betalingsanmerkninger er ikke offentlige, men drives av fire ulike selskaper med særlig tillatelse. Det dreier seg om Bisnode, Creditsafe, Experian og Evry. De kalles kredittopplysningsforetak. Hvis du er i tvil om du har betalingsanmerkning, må du ta kontakt med disse.

Les mer om hvordan du får lån og rydder opp med betalingsanmerkning

Søknad om inkassolån

Vi har altså et avgjørende skjæringspunkt i det betalingsanmerkningen blir notert.

Dersom du har regninger som er ubetalt eller lån som er sagt opp, men ennå ikke er sendt til rettslig inndrivelse, vil det heller ikke komme fram noe under långivers rutinemessige innhenting av kredittopplysninger. Du vil da i utgangspunktet bli vurdert ut fra din økonomiske situasjon.

Det betyr ikke at du skal unndra informasjon i en lånesøknad. Du plikter å opplyse om alle gjeldsforhold, også de som foreløpig ikke framkommer av skattemeldingen. Noe annet vil bli oppfattet som grovt uredelig og gi deg problemer på et senere tidspunkt.

Men du vil altså heller ikke få et automatisk avslag med henvisning til at du har betalingsanmerkning.

Inkassolån med sikkerhet

Med sikkerhet tenker vi første omgang på lån med pant i egen bolig. Det kan også være pant i andre eiendommer, dersom foreldre eller andre familiemedlemmer ønsker å hjelpe.

En slik søknad starter ofte med en direkte henvendelse til en långiver som spesialiserer seg på slike tilfeller, som Bank2 eller Gjeldsmegler1.

Først blir det en vurdering av sikkerheten. Det vil si at du må skaffe en verdivurdering eller takst på boligen du vil stille som pant. Fram til i fjor har det jo vært en betydelig verdiøkning på boligmarkedet som vi kan nyte godt av ved ytterligere låneopptak med pant i bolig.

Dernest må det tas en opprydding. Få oversikt over hva du skylder og hva som er status på de ulike kravene. Har du eller den du hjelper gått under jorden en tid, kan det være problematisk å få med alt. Men ut fra siste skattemelding, en henvendelse til kredittopplysningsforetakene og gjennomgang av innkommende post de siste tre månedene vil du normalt ha en komplett liste å forholde deg til. Det viktigste er at det ikke er bevisste forsøk på ikke å oppgi enkelte pengekrav.

For å få en endelig saldo før inkassosaker og andre krav innfris gjennom inkassolån, bør hver enkelt kreditor kontaktes for å få oppgitt oppgjørssaldo per en bestemt dato. Det er fordi det ikke skal ligge igjen et restbeløp på grunn av ytterligere påløpt rente. Har du allerede fått et tilsagn på et inkassolån, vil banken normalt gjøre denne jobben.

Inkassolån uten sikkerhet

Her snakker vi om et vanlig forbrukslån du ønsker å ta opp for å betale ut inkassosaker. Det kan være mulig før du eventuelt har notert en betalingsanmerkning. Vi anbefaler på ingen måter denne type lån når du har inkassosaker og står i fare for å få betalingsanmerkning. Det kan føre til en større og lengre prosess for å komme i økonomisk balanse. Se om du kan få refinansiering på dine inkassosaker og eventuell annen gjeld, slik at du enklere kan ordne opp i din situasjon.

I motsatt fall vil nemlig en slik anmerkning sette en bråstopp for all innvilgelse av kreditt. Det inkluderer også løpende tjenester som et nytt mobiltelefonabonnement.

Har du inntekter til det, må du ordne opp i denne inkassosøknaden før du søker om nye lån. Er du ikke i stand til det, anbefaler vi at du søker profesjonell hjelp til å iverksette gjeldsforhandlinger:

Her kan du lese mer om hva du bør gjøre hvis du har betalingsproblemer