Tilbake til nyheter

Kan kvinner mindre om økonomi enn menn?

Økonomitest

Undersøkelser viser at norske ungdommer i dag har problemer med å forstå enkelte økonomiske prinsipper som kan ha negative konsekvenser for ens personlige økonomi seinere i livet. Et godt eksempel på det er at mange svarer at de ikke vet hvordan en kredittkortrente fungerer når de blir spurt. Men nå viser det seg også at det kan være forskjeller mellom økonomiforståelsen mellom menn og kvinner i tillegg. I hvert fall om de vi skal tro resultatene som kommer fra Agderforskning. De har forsøkt å kartlegge nordmenns økonomiske kunnskaper som en del av en større undersøkelse på vegne av organisasjonen OECD.

Måten forskningen ble gjort på var at åtte spørsmål ble stilt til både menn og kvinner, og spørsmålene hadde varierende vanskeligshetsgrad. En ting som resultatene pekte på var hvor forskjellige svarene fra menn og kvinner var.

Et eksempel på ett av spørsmålene var «Se for deg at fem søsken får en gave på 1 000 kr. Hvis dette skal deles likt mellom alle fem, hvor mye får hver enkelt?«. 1031 personen ble stilt dette spørsmålet og her svarte nesten 95% helt riktig. Imidlertid når vanskeligshetsgraden ble litt høyere sank prosenten som svarte riktig betraktelig. Det neste spørsmålet var: «Se for deg av søskenene må vente ett helt år før de får 1 000 kronene utbetalt, og at inflasjonen er på 3,5 %. Når året er omme vil de kunne kjøpe: 

A) Mer enn de kan kjøpe i dag

B) Det samme som i dag

C) Mindre enn de kan kjøpe med pengene i dag 

D) Det kommer an på hva de vil kjøpe»

På dette spørsmålet svarte 30% av de spurte feil. Og forskjellen mellom de to kjønnene ble også mer tydelig. 78% av de mannlige i undersøkelsen svarte riktig, mens det var kun 62% av kvinnene som svarte riktig. En forskjell på alderen var også tydelig hvor spesielt de som var under 30 år gjorde det dårlig. Men det gjaldt både for kvinner og menn.

Bare spekuleringer

Forskerne kommer ikke med noe forklaring på hvorfor kvinner gjorde det såpass mye dårligere i undersøkelsen enn menn. Men det spekuleres med at det kan være på grunn av at kvinner generelt sett ikke er så interessert i finans og økonomi som menn.

Du kan lese hele forskningsrapporten her.