Tilbake til nyheter

Mer pensjon fra 1. september

pensjon

 

I dag, 1. september, øker satsene som beregner pensjon, uføretrygd og supplerende stønad til samboere og gifte, slik at 620 000 får mer penger i måneden. Dette har vært etterlyst lenge, da mange sliter økonomisk når de har blitt pensjonert. Her kan du finne ut hvor mye dette faktisk utgjør.

Hva bestemmer hvor mye du får?

Det er ikke slik at alle får en like stor økning i pensjon, det er visse faktorer som spiller inn. De nevnte gruppene sin støtte, øker nå fra 85 % til 90 %. Økningen i alderspensjonen vil, i følge NAV, være forskjellig på grunnlag av en rekke faktorer, blant annet året du er født og når du tok ut alderspensjon. Men, hvor mye mer penger i måneden er det man får?

Hvor mye mer får du som pensjonist?

Hvor mye mer penger i måneden du får avhenger av hvilken gruppe du tilhører. Vi kan først ta for oss noen eksempler for de som tilhører noen av de forskjellige undergruppene av pensjonister.

Dersom du er en minstepensjonist som er gift med en annen minstepensjonist, vil du få 374 kroner mer i måneden, uavhengig av når du tok tok ut alderspensjon og fødselsår.

Ved middels pensjon  er hvor mye mer du får avhengig av fødselsår og når du tok ut alderspensjon, men det ligger på rundt 250-380 kroner mer i måneden. Høy pensjon får den samme økningen som middels pensjon

Hvor mye mer får du som ufør?

For uføre vil økningen bli omtrent like stor. Den tilsvarer 5 % av grunnbeløpet til folketrygden. Dette betyr 386 kroner per måned, eller 4630 kroner i året. Denne økningen gjelder alle uføretrygdede. Det er likevel viktig å vite at når uføretrygden øker, kan det for noen ha innvirkning på barnetillegg og inntektsavkortning.

Når kommer pengene

Til slutt tar vi for oss kanskje det mest interessante: når kommer pengene, og må man gjøre noe for å få de utbetalt? Pengene kommer i følge NAV med utbetalingen i september. Da skal altså alle omregninger være ferdig. Pengene skal bli utbetalt automatisk, så man trenger altså ikke gjøre noe ekstra for å få tilgang på dem.

Dersom du fortsatt ønsker mer informasjon kan du gå inn på NAV sine hjemmesider. Du vil også få mer informasjon i posten sammen med utbetalingsinformasjonen for september.