Tilbake til nyheter

Nytt fall i boligprisene for oktober

Boligprisene fortsetter å falle, som de også gjorde i september, i oktober. Det har vært varierende fall over hele landet, hvor den største nedgangen har skjedd i Jæren-området, hvor prisene i Stavanger blant annet var ned to prosent. Det gjør at fra høyepunktet i mai, 2013, er prisene nå ned hele 8 prosent. Området er hardest rammet av den halverte oljeprisen som gjør at arbeidsmarkedet er begynt å bli svært så tøft. Mange mener dette nå er en forsmak på hva som kan skje i resten av landet om ledigheten begynner å spre seg. Per i dag er det nå nesten 80 000 mennesker i Norge som står uten jobb.

Klare tall

Statistikken og tallene som blir hentet hver måned fra Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn taler klart for seg. Over hele Norge har boligprisene falt 1,2 prosent i forrige måned. Tallet bør imidlertid sees i sammenheng med det normale prisfallet som vanligvis skjer i oktober, og den store prisoppgangen det har vært totalt sett i 2015. Justeres tallet for sesongen er nedgangen for forrige måned på kun 0,1 prosent, mens den totale boligprisveksten fortsatt er på 7,2 prosent for året.

Christian Vemmervold Dreyer som jobber i Eiendom Norge, mener det er fortsatt er mange ulike ting kom gjør at prisnedgangen kan fortsette de nærmeste månedene. Han spår at vi på slutten av året vil ha en årlig prisvekst som er redusert ned til rundt 5 prosent. Med to måneder igjen av året skulle de tilsvare en nedgang på over 1 prosent for november og desember om prognosen skulle slå til.

Eiendom Norge pekte også på sin presentasjon av boligtallene at det har vært en kraftig nedgang i volumet av boliger solgt. Så langt i det andre halvåret har det vært en nedgang som ligger på neste 5 prosent om man sammenligner med den samme perioden i 2014. Ser man på det første halvåret i år, hvor det var en volumvekst på nesten 10 prosent i forhold til fjoråret, er det tegn på tydelige endringer i boligmarkedet. Ser man kun på oktober og sammenligner med samme måned i 2014, er nedgangen i solgte boliger på 9 prosent, med de 8022 boligene som skiftet eier.

Fall hos Garanti Eiendomsutvikling og OBOS

Gjennomsnittsprisene fra både OBOS og Garanti peker helle ikke på noe positiv prisutvikling. Garanti har tall som dekker alle leiligheter i borettslag uten om hovedstaden, og her har det vært et prisfall på 4 prosent. I kroner og øret har prisen per kvadratmeter gått fra 33 560 kroner i september til 32 201 kroner i forrige måned.

For OBOS-leiligheter i Oslo har nedgangen vært på 0,7 prosent, og det gjør at den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen ligger på 49 334 kroner. Men igjen, ser man nedgangen over et helt år, blir bildet ganske annerledes, da prisveksten fortsatt ligger på 10,7 prosent.

Neste måned vil bli spennende å følge med på, og se om vi får tegn på om en lengre prisnedgang er sannsynlig, eller om trenden snus.