Tilbake til nyheter

Arbeidsledigheten for juni

Arbeidsledighet

Når vi nå har ankommet juli-måned og kan se tilbake på de økonomiske tallene for juni, viser de at det nå er 81 000 mennesker som er registrert som arbeidsledig hos NAV. En økning på 3700 fra tallene samme tid ifjor. På tross av det har imidlertid utviklingen innen arbeidsledigheten gått i riktig retning de siste månedene. Det skyldes i stor grad en større satsing på arbeidsmarkedstiltak satt i gang, og at det generelle antallet nordmenn som søker etter arbeid har også gått noe ned.

Prosenten av den arbeidende befolkningen i Norge som nå står ufrivillig uten arbeid er på 2.9 prosent. En prosent som er blant de laveste i Europa, og står i sterk kontrast til mange andre land innen EU som fortsatt sliter med å komme seg på økonomisk fote. Spania for eksempel har en arbeidsledighetsprosent som er på 22.7 prosent. Hellas er enda høyere med 25.6 prosent.

Høyest ledighet i Rogaland

Det er Rogaland som har den høyeste arbeidsledigheten i landet nå med 4.3 prosent av den arbeidende befolkningen. I fylket har ledigheten økt med hele 40 prosent på ett år. Etter Rogaland er det Vest- og Aust-Agder som følger med den nest høyeste arbeidsledigheten på henholdsvis 3.7 og 3.6 prosent.

På motsatt side finner vi den laveste arbeidsledigheten i Sogn og Fjordane hvor det kun er 1.6 prosent som står uten arbeid. Her har også arbeidsledigheten hatt en brå nedgang hvor det nå er 13 prosent færre som står uten arbeid sammenlignet med året før. Oppland har også gode tall å vise til med an ledighet på 1.8 prosent.

Helhetlig sett har arbeidsledigheten falt i totalt 13 av 19 fylker i hele Norge.

Forskjell mellom menn og kvinner

Deler vi ledigheten mellom menn og kvinner er det 2.5 prosent av kvinner som i dag står uten arbeid En økning på 1 prosent fra forrige år. For menn er ledigheten noe større med 3.3 prosent. Her har det vært en større økning sammenlignet med kvinner, hvor 8 prosent flere menn nå står uten arbeid sammenlignet med 2015.