Tilbake til nyheter

Juks med arbeidstiden

Jobb

En arbeidstakerorganisasjon, Lederne, gjennomførte for litt siden en undersøkelse som viste ganske skremmende tall. Den viste nemlig at hele tre av ti arbeidsgivere trikser med arbeidstiden til sine ansatte. Dette mener Lederne er fordi de vil at de ansatte skal jobbe mer overtid uten å få overtidsbetaling. Dette kan de gjøre ved å gi sine ansatte stillingstitler som egentlig ikke stemmer overens med jobben de gjør.

Unntak fra regler for overtid

Man sier at det ikke finnes en regel uten unntak. Dette ser i hvert fall ut til å stemme for reglene for overtid (en undergruppe av arbeidsmiljøloven). Her finnes det i hvert fall noen unntak, som man nå antar at arbeidsgivere vet å utnytte seg av. De som har lederstillinger og særlig uavhengige stillinger faller innunder disse unntakene. Problemet er at ikke alle som har stillingstitler som går under disse, har jobber som passer til tittelen. I følge en undersøkelse Lederne gjorde, Norsk Ledelsesbarometer, har 31 prosent av de som jobber i en «særlig uavhengig» stilling, ikke en mer uavhengig jobb enn den gjennomsnittlige arbeidstaker.

Et problem her kan være at for å vurdere om en stilling er særlig uavhengig, så trengs det en spesifikk vurdering av akkurat den saken. Dette vil si at det altså ikke er noen klart spesifiserte krav til hva som er særlig uavhengig eller ikke. Dette gjør at mye er opp til arbeidsgivernes skjønn, noe som, i følge Lederne kan være uheldig.

Gjelder dette deg?

Dette med særlig uavhengighet gjelder de færreste. Arbeidstilsynet sier at det skal mye til for at en rettmessig kan få denne definisjonen tilegnet seg. For at kravene skal være oppfylt skal du ha en veldig fri arbeidsordning, der du mer eller mindre bestemmer når du vil jobbe og hvordan du vil legge opp arbeidet ditt selv.

Dersom du har fått definisjonen som «særlig uavhengig» og mener at dette ikke passer din stilling er det lurt å handle. Det er i utgangspunktet du og arbeidstaker som må bli enige. Du kan be han eller henne definere hva som går innunder denne definisjonen, og så sammenligne det med loven. Arbeidstilsynet kan komme inn som veileder. Dersom man absolutt ikke blir enig kan man ta saken til retten og la domstolen avgjøre.