Tilbake til nyheter

Slik påvirkes familien av statsbudsjettet

familie

I dag, 06. oktober, ble årets statsbudsjett lagt frem. Det er alltid litt spenning rundt hvordan ulike grupper i samfunnet påvirkes av endringer i budsjettet. En gruppe som ofte ikke har veldig mye å rutte med, og dermed kanskje er ekstra spent, er familier med barn. Hvordan vil årets statsbudsjett påvirke dem?

Barnehage

Det vil ikke bli noen endringer i maksprisen til barnehagene. Denne prisen skal ikke overstige 6 % av familiens samlede inntekt. Det betyr at dersom en familie har en spesielt lav inntekt, kan de ha rett på redusert barnehagepris. En god del penger (35 millioner) settes av til tiltak mot mobbing i barnehage og skole.

Rett på pleiepenger

I følge informasjonen som er lagt frem nå, vil flere fremover få rett på såkalte «pleiepenger». Den gruppen som får utvidet støtte er en gruppe yrkesaktive foreldre til syke barn. Sykdommene det gjelder er spesielt barn som er langvarig, men ikke livstruende syke. En del av disse foreldrene hører ikke med under denne ordningen i dag. En grunn til dette er at det skal bli lettere for foreldre med langtidssyke barn og fortsette å være en del av arbeidsmarkedet.

Egenandel og fokus på unges helse

En stor endring som regjeringen legger frem er det å fjerne egenandelen for barn under 16 år. Dette skal være et tilbud som gjelder alle disse barna, men er spesielt rettet mot de som har store utgifter rundt helse. Frem til nå har bare barn under 12 år fått fritak for egenandelen.

Det er ikke bare så konkrete tiltak som fjerning av egenandel for barn som er av helsefokus rettet mot unge i årets statsbudsjett. Regjeringen ønsker å bruke 56 millioner kroner på å bedre barn og unges psykiske helse. Dette er en del av et større prosjekt som går helt frem til 2027. I løpet av disse årene er det meningen at unge spesielt skal få en kompetanse i å takle psykiske vansker.

I tillegg til dette ønsker også regjeringen å styrke skolehelsetjenesten og helsestasjoner. De vil bevilge 50 millioner kroner til dette.

En ting som går i motsatt retning av det som er nevnt til nå, er skolefrukt. Å spise mer frukt vil kunne bedre unges helse. Likevel har man sett en nedgang i skolefruktens popularitet de siste årene. Derfor har regjeringen lagt frem et forslag om å redusere bevilgningen med 16 millioner kroner.