Tilbake til nyheter

Populært å låne i utenlandsk valuta

nok

Den norske kronen har endret seg betraktelig den siste tiden, og bare fra oktober 2014 har 1 euro gått fra å koste 8,20 kr til å koste 9,20 kr. Det betyr at om en bolig i fjor kostet 1 million euro, ville du nå ha måtte betalt en million kroner ekstra for den samme leiligheten. Slike tall høres gjerne skremmende ut, og en kunne tenke seg at det ville vært med på å bremse nordmenns ønske om å kjøpe seg bolig i utlandet. Men en artikkel i Finansavisen peker på noe annet, og Bjørn Torsteinsrud, som jobber ved Handelsbanken i Nice, fortelle om flere forespørsler fra kunder enn fra fjoråret.

Ikke lett å få lån

På tross av at det er stor etterspørsel etter lån for boligkjøp i utlandet, er det ikke alle norske banker som tilbyr dette. Nordea er en av de som ikke gir lån til kunder som ønsker å kjøpe leilighet utenfor Norden. Som et alternativ tilbys det lån i eksisterende bolig for å finansiere ett nytt kjøp. Danske Bank er en annen utlåner som heller ikke tilbyr slike lån i noe utstrakt grad. Kommunikasjonsdirektør Stian Arnesen sier at banken, på tross av at de i visse tilfeller kan gi slike lån, ikke markedsfører det til kunder. Dermed blir slike lånetyper en veldig liten del av det normale banktilbudet de har.

En bank som imidlertid tilbyr en slik løsning er DNB. DNB sin operasjon i Luxembourg har til nå lånt ut over en milliard kroner til kjøpevillige norske personer. Og her blir lånene primært brukt til fritidsboliger i både Spania og Frankrike. Tallene til DNB viser også at på tross av en sterk euro mot kronen, så har de like mange kunder som i fjor.

Høy finansieringsgrad

På tross av at DNB normalt på slike lån kun tilbyr en 70% finansiering, er det også blitt en økende trend a
t kunder spør om en finansiering på 100 %. Og de fleste som søker ønsker lånet sitt i euro. For å demme noe opp for faren for store valutasvingninger i slike tilfeller, settes det et krav på at kunden har 30 % av leilighetens eller boligens verdi i kontanter.

Kan gå på store tap

Det er alltid knyttet en risiko til slike valutalån, og en stor grunn til at mange nå ønsker å låne i euro for å kjøpe fritidsbolig, er at de tenker kronen etter hvert vil styrke seg mot euroen. Men det er vanskelig å spå, og det finnes mange kunder som nok tenkte det samme da de tok opp slike lån når valutakursen mot euro mot kronen lå på syv-tallet. Spesielt i de tilfeller der boligprisen også har sunket i verdi, kan man fort sitte i en vanskelig situasjon. Det er derfor svært viktig at alle som vurderer slike lån har tatt en grundig gjennomgang på risikoen som følger en slik avtale, og er innforstått med at valutakursen kan svinge i mot dem.