Tilbake til nyheter

Prisen på elektrisitet skyter til værs

str

Dersom du i forrige måned synes elektrisiteten plutselig ble en god del dyrere, har du helt rett. Kraftprisen, inkludert nettleie, steg faktisk med hele 20 prosent for januar måned. Det er en prisvekst man ikke har sett helt siden starten på 2011. En like stor endring sett på en månedsbasis har heller ikke funnet sted siden 2007. Grunnen til den store økningen i nettleie er basert på at el-avgiften ble skrudd opp med 1,85 øre per kilowattime fra 1. januar. Helhetlig sett var den første måneden i året preget av kalde temperaturer noe som gjorde at spesielt spotprisen så en kraftig økning.

Oppgang i Konsumprisindeksen

Konsumprisindeksen er med på å fortelle om prisene på dagligdagse nødvendige varer øker eller synker. Den er derfor viktig å følge med på. Om indeksen øker betyr det at Ola og Kari Nordmann vil måtte bruke mer penger på ting som mat, klær og oppvarming. Så hvordan utviklingen er har direkte påvirkningskraft på ens personlige lommebok.

Den store økningen i kraftprisen var med på å dra opp nettopp konsumprisindeksen i forrige måned, og tallene fra Statistisk Sentralbyrå viser at den økte med 0,6 prosent.  Det gjør at endringen sett over tolv måneder nå står på 3 prosent.

At januar tradisjonelt sett er en tilbudsmåned med mye salg og kampanjer på en rekke ulike varer kan ha vært med på å stagge økningen i indeksen. Blant annet så ble klær rundt 5 prosent billigere i januar og priser på møbler og innredning sank ytterligere 7,2 prosent. Både flybilletter og bøker var også andre ting som er inkludert i indeksen som også så en prisnedgang. Det samme gjorde prisen på både bensin og diesel. 

Ikke en overraskelse

En av økonomene i Handelsbanken, Marius Hov, har gått ut og snakket om at en oppgang i konsumprisindeksen ikke kom som noen overraskelse. Mye av grunnlaget her er at den norske kronen har blitt svakere. Det ventes imidlertid at prispresset kommer til å avta etterhvert som vi beveger oss ut dypere ut i 2016.