Tilbake til nyheter

Ryanair gjør det vanskeligere for kundene sine

fly

Ryanair har flere ganger blitt kritisert for å være på kanten av loven, blant annet for hvordan de behandler sine ansatte. Mange spekulerer nemlig i om de lave prisene flyselskapet tilbyr går på bekostning av blant annet hvordan Ryanair betaler sine ansatte. Nå er flyselskapet igjen ute i hardt vær. Nå for hvordan de behandler kunder som vil ha penger igjen på forsikringen ved forsinket flyavgang.

Kompensasjon ved forsinkelser

Det er vanlig prosedyre å kreve kompensasjon dersom man blir forsinket på sine flyreiser. En EU-forordning slår til og med fast at man har rett på økonomisk kompensasjon ved forsinkede fly. En forordning er en bindende rettsakt. Denne, relativt nye, forordningen har gjort at et nytt marked har vokst frem. Det har nemlig blitt flere og flere selskaper som tilbyr hjelp (mot betaling) til passasjerer som vil få kompensasjon etter en forsinkelse. Dette liker Ryanair dårlig.

Ryanair forhindrer kompensasjon

Ryanair gjør det nå vanskeligere for sine kunder å få kompensasjon dersom noen av flyene deres er forsinket. De har nemlig endret på betingelsene for sine passasjerer. Nå må kunder, etter avtalen til Ryanair, henvende seg direkte til dem for å få kompensasjon. I tillegg til dette må kundene så vente i det som kan ta opp til 28 dager før de får svar på sin forespørsel. Etter alt dette kan en tredjepart få inn erstatningene for forsinkelsen.

Ryanair og selskapene som tilbyr hjelp til å kreve erstatning står her på to vidt forskjellige sider av saken. Ryanair mener at denne nye passasjerbetingelsen beskytter kunder mot selskaper som tar penger for å hjelpe med erstatningssaker. Dette er noe man i bunn og grunn ikke trenger andres hjelp til, så derfor kan Ryanair argumentere for at denne bransjen er litt utnyttende i seg selv. Disse selskapene som involveres i erstatningssakene mener at Ryanairs krav er beint frem ulovlige. De mener at Ryanair velger å overse EUs forordning. De prøver altså å minske rekkevidden av forordningen og tolker den slik det passer dem selv. Disse selskapene mener at Ryanair tråkker så klart over grensen for hva som er lov, at kunder bare kan overse de nye betingelsene deres.

Uansett hvordan man ønsker å tolke denne endringen er én ting sikkert: den gjør det rimelig tungvint for kunder å få igjennom et krav om erstatning. Dette er lite brukervennlig.