Tilbake til nyheter

Skattelisten.info kan få mulkt

skattelisten

 

Det er alltid mye interesse rundt andres inntekt og folk har lenge kunnet søke opp info om andres økonomi gjennom skattelistene. Noe annet som har skapt nysgjerrighet, er hvor mange og hvem som søker opp en selv på skattelistene. Skattelisten.info gjorde det mulig å skjule hvem man hadde søkt opp i skattelistene, mot en viss sum. Nå mottar de mye kritikk, blant annet for måten de har krevd inn penger på.

Skattelisten.info

Stortinget vedtok i 2013 at alle som søker på bestemte personer i skattelistene skal loggføres, slik at man kan søke opp navn, fødselsdato, postnummer og poststed på de som har tatt i bruk skattelistene på en slik måte. Dette har gjort at mange vegrer seg for å «snoke» på andres inntekt, betalt skatt og formue, som man kan finne på skattelistene. Skattelisten.info har tilbudt en tjeneste der man, mot en sum på 950 kroner, kan skjule søkene sine, og dermed snoke i vei, uten at noen kan finne ut av det. De reklamerer for at de er de eneste som kan tilby anonyme søk i skattelistene.

Mottar kritikk

Nettsiden har i det siste mottatt mye kritikk. For det første er betalingsvilkårene noe uklare, slik at en del rapporterer å enten ikke ha fått med seg at man må betale i det hele tatt, eller at de ikke har oppfattet summen de må betale. En annen ting de har mottatt kritikk for er måten de krever inn betaling på. Denne måten har av noen blitt oppfattet som direkte truende. De truer blant annet med å gå til retten dersom pengene ikke betales med en gang. Dette vil ikke Forbrukerombudet tolerere lenger og varsler nå et forbudsvedtak med løpende mulkt dersom skattelisten.info ikke endrer sine rutiner for å kreve inn penger.

Må likevel betale

Selv om mange mener at skattelisten.info balanserer på kanten av det som er norsk lov, har de holdt seg innenfor og ikke begått noen lovbrudd. Derfor må nok kundene som har bestilt denne tjenesten betale, uansett hvor urettferdig de synes det er.

Nå melder skattelisten.info om at de ikke vil ta imot kunder det neste halve året. De skriver at de i den tiden vil fokusere på å gjennomføre varslede søksmål og erstatningskrav. Hva som skjer etter det halve året gjenstår å se.