Tilbake til nyheter

Syk i ferien?

syk

Det å bli syk er ikke noe som bare hører hverdagen til. Dessverre hender det også at sykdommen treffer når det passer som minst – nemlig i ferien. Et spørsmål mange stiller seg da er om man har rett på å få tatt ut en ny ferie fra jobben eller ikke, som en slags erstatning for den tiden man var syk. Vi har undersøkt regelverket.

Endring av ferieloven

I 2014 ble det gjort en endring av ferieloven i Norge. Før 2014 hadde man ikke rett på ny ferie med mindre man var syk i 6 virkedager eller mer, eller at man ble syk før ferien startet, slik at sykdommen krasjet med ferieplanene. Nå sier loven at «Arbeidstaker som har vært helt arbeidsufør i løpet av ferien, kan kreve at et tilsvarende antall virkedager ferie utsettes og gis som ny ferie seinere i ferieåret». Man kan også velge å utsette disse feriedagene til året etter. Arbeidsgiver kan ikke nekte deg å få igjen feriedager der du var syk i fellesferien, fordi det ikke er fellesferie lenger. Man har altså et krav på erstatning av feriedager uansett om man har vært syk i en dag eller i to uker. Dette gjelder uansett om man har blitt syk hjemme eller mens man har vært bortreist.

Må ha legeerklæring

For at man skal få de ekstra dagene man har krav på, må man ha oppsøkt en lege og fått en legeerklæring. Dette må man slik at sjefen kan vite at man faktisk har vært syk, og ikke bare ønsker litt ekstra ferie. Man må altså dokumentere at man har vært 100 prosent arbeidsufør for å kunne få erstattet feriedagene. Dette er kanskje ekstra viktig å tenke på dersom man er på utenlandsferie. Du kan ikke vente til du har kommet hjem (og da kanskje blitt frisk) med å oppsøke lege for å få legeerklæring. Dette må gjøres mens du er syk, altså mens du befinner deg i ferielandet.

Du vil ikke få erstattet feriedagene dine dersom du har hatt syke barn, uten å ha vært syk selv. Den eneste muligheten for å få erstattet feriedagene her, er om du selv har blitt arbeidsufør som følge av at barnet er sykt.