Tilbake til nyheter

Utgifter til uføretrygd og alderspensjon øker

Når året 2015 runder av, er det anslag som viser at det i Norge vil befinne seg nesten 856 000 pensjonister. Altså nærmere en femtedel av innbyggp530x300erne vil ikke lenger bli regnet som en del av den arbeidende befolkningen. Det er blant annet etterkrigsgenerasjonen som nå for alvor når pensjonsalderen. Det sammen med ordningen hvor man kan velge fleksibel alderspensjon fra 62 år, har gjort at antallet og dermed utgiftene til pensjonsutbetalinger har skutt i været de siste årene. Bare i år vil det være en økning i utbetalinger som tilsvarer hele 14 milliarder kontra fjoråret.

Men det er ikke bare at det blir flere som går av med pensjon som gjør at utgiftene øker. Dagens pensjonister har nemlig en høyere inntekt enn pensjonister tidligere, noe som gjør at utbetalingene blir større. Denne effekten vil imidlertid over tid avta noe, da det å førtidspensjonere seg som flere gjøre, som regel også føre til en totalt lavere pensjon.

Kombinasjon av arbeid og yrkesaktivitet

I 2011, når det ble mulig å kombinere det å fortsette aktivt i et yrke sammen med en pensjon, steg raskt andelen av de som førpensjonerte seg. Det tallet var på 76 700 i 2014 og vil øke til nærmere 86 000 i løpet av året. Men det gjør også at mange fortsatt kombinere et aktivt yrkesliv etter fylte 60 år. Og tallene viser at det er i dag over 60% av alle alderspensjonister som fortsatt er delvis aktiv i sitt arbeid. Dette er ofte viktige arbeidere for det norske samfunn og næringsliv, da det er mennesker som sitter på lang erfaring og har god kjennskap til sitt felt. Det er altså et positivt tall som er forventet å øke i tiden fremover ettersom bedrifter blir flinkere til å tilpasse arbeid til aldrende ansatte.

Utbetalinger til uføretrygd øker

Det er flere grunner til at utgiftene til uføretrygden også har steget til værs i takt med alderspensjonen. Utbetalingene skal nå begynne å skattlegges som en vanlig arbeidsinntekt, men det vil imidlertid bli kompensert for med å gjøre de månedlige utbetalingene til de uføretrygdede større. Det vil med andre ord være et økt utlegg for staten på den ene siden, men det blir hentet inn igjen med skatt på den andre. Den største årsaken er derfor at det har vært en eksplosiv vekst i antallet som blir uføre. Det er noe som spesielt gjelder for de under 35 år, hvor det har blitt en økning i andelen på hele 50% de siste 5 årene. Det gjør at den totale andelen uføre i Norge er nå kommet opp i over 310 000 mennesker. Det gjør at anslaget for uføreutbetalinger i 2015 er kommet på 78 milliarder kroner.