Vende Finans

Velg lånebeløp:
85000 kr
1000 kr500000 kr
Velg nedbetalingstid:
5 År
1 År20 År
Omtale
Kostnad
Nom.rente
Gebyrer
Vende Finans
Månedlig kostnad: 1888 kr
Totalkostnad: 28286 kr
5.99%26.90%
Etablering: 950 kr
Termin: 40 kr
Eksempel: Effektiv rente 11,71%, etb.geb 950,-. Lån kr. 65.000,- over 5 år. Totalt kr. 85.034,-Annonse

Vende Finans er en låneformidler som bistår deg i forbindelse med søknad om forbrukslån. De samarbeider med en rekke kjente finansforetak som de videreformidler søknaden din til.

Deres oppdrag er å skaffe deg det beste tilbudet, og tar kun betalt for jobben gjennom provisjon fra foretaket du tar imot lånet fra. Du betaler ingenting direkte til Vende Finans. Dersom du ikke aksepterer noen av tilbudene de innhenter, er det helt kostnadsfritt for deg.

Søkekriterier

Det er ingen konkrete søkekriterier utover det som følger av lovverket. Det betyr at alle over 18 år i prinsippet kan sende en søknad.

De samarbeidende bankene vil imidlertid ha lagt en del forutsetninger før de ser nærmere på søknaden.

Typisk vil de sette en høyere aldersgrense enn lovens minstekrav for gjeldsopptak, krav om en viss bruttoinntekt og tilknytning til riket. Santander Bank som er en av de samarbeidende bankene, og er en av de strengeste, har eksempelvis minimum aldersgrense på 25 år, krav om bruttoinntekt på 200 000 kroner i året og at du har bodd minst tre år i Norge.

Selv om ikke alle er like strenge med kriteriene de oppgir, vil nok søknaden ligge dårlig an hvis du er svært ung, har lav inntekt eller ikke oppholdt deg lenge i landet.

Er du i tvil om du oppfyller vilkårene, kan du kontakte en av kundebehandlerne på Vende Finans.

Trygghet og service

Nettsiden til Vende Finans oppfyller de ferskeste vilkårene til datasikkerhet og personvern. De følger alle påleggene i forbindelse med konsesjon fra Datatilsynet og bestemmelsene i Personopplysningsloven.

De samarbeidende finansforetakene er alle kjente aktører. Vi snakker om:

  • Avida Finans AB NUF
  • BB Bank ASA
  • Collector Bank AB
  • Easybank ASA
  • MyBank ASA
  • Optin Bank ASA
  • Santander Consumer Bank AS
  • yA Bank

At Vende Finans har kommet gjennom nåløyet som en samarbeidspartner for disse foretakene, betyr at det er gjort en grundig vurdering av deres kompetanse og regelverk. Det er et krav fra Finanstilsynet at banker og andre långivere er medansvarlig for sine låneagenter, og måten de formidler informasjon på.

Når det gjelder servicefunksjonen, er Vendo Finans på tilbudssiden. På mange søknadsider på nett er søkeren overlatt til seg selv når han fyller ut opplysninger. Her er for det første kravene til dokumentasjon ramset opp før du klikker på søknadsfeltet, slik at du ikke blir overrasket underveis. Du skal ha klar de to siste lønnsslippene, siste tilgjengelige skattemelding fra Skatteetaten og en oversikt over gjeld du allerede har.

Dernest tilbyr de å bistå deg over telefonen mens du fyller ut søknaden. Erfaringsmessig dukker det ofte opp noen overrumplende ting som det er greit å få forklaring på underveis. Man kan også utnytte at man har en erfaren kundekonsulent på tråden til å ta opp spørsmål om ting man lurer på.

Lånevilkår

Lånevilkårene, altså lånebeløp, renter og gebyrer, er nok en gang overlatt til den enkelte bank eller samarbeidspartner å avgjøre. Ettersom betingelsene vil bli fastsatt etter en nærmere vurdering av deg som låntaker og betjeningsevne, vil det uansett være vanskelig å forholde seg til før det ligger et konkret tilbud på bordet.

Den beste rentesatsen blant de tilbydende bankene, oppgis til 5.99 % nominell rente pa. Det er imidlertid svært sjelden at en lånesøker tilbys bankens beste rente på et forbrukslån. Da skal de personlige finansene være i så god stand at du antagelig ikke har bruk for noe lån.

Fordelen med å bruke Vende Finans er at de innhenter lånetilbud fra flere instanser, så det blir tydelig hvem som vil gi deg best rente.

Lånebeløpets størrelse er oppgitt til maksimalt 500 000 kroner. Det vil imidlertid avhenge av din betjeningsevne. Det er også en føring i Finanstilsynets rundskriv om at du ikke bør ha en total gjeldsbelastning som overstiger fem ganger bruttoinntekten din. Det inkluderer det du måtte ha av boliglån, studielån og andre lån. Disse postene vil derfor komme til fratrekk når banken vurderer hvor mye du får i lån fra dem.

Et unntak er lån til refinansiering. En refinansiering av eksisterende gjeld vil ikke øke gjeldsgraden din, og sannsynligvis vil du totalt få bedre betingelser på betjeningen.

Når det gjelder nedbetalingstida er det også føringer fra Finanstilsynet som legges til grunn. Her mener de at det ikke er tilrådelig med en løpetid på lenger enn fem år hva gjelder forbrukslån. Unntaket er lån til refinansiering.

Spesielt om lån til refinansiering

Vende Finans fokuserer særlig på denne typen lån i sin markedsføring.

En søknad om refinansiering av eksisterende gjeld vil ofte ha bedre muligheter for gjennomslag hos deres samarbeidspartnere enn et lån som innebærer en økning av gjeldsgraden din.

Dernest har myndighetene lempeligere krav til finansforetakene for denne type lån. Det er blant annet muligheter for å fravike de strenge føringene som ellers gjelder. Det kan gis høyere beløp og lenger nedbetalingstid enn ved et alminnelig forbrukslån.

Et typisk refinansieringslån inkluderer gjerne kredittkortgjeld, smålån, kredittkjøpsavtaler og andre forbrukslån som er dyrere enn det du får ved en eventuell refinansiering.

Hvis du får tilslag på et refinansieringslån, vil banken som gir deg det følge opp videre i prosessen med å innfri de aktuelle gjeldspostene slik at det blir gjort på riktig måte.

Vende Finans screenshot
Mer. Info
Minste alder:20 år
Minimumsinntekt:120 000 kr
Etableringsgebyr:950 kr
Kundeservice
Hverdager:09:00-16:00
Lørdager:Stengt
Søndager:Stengt
Adresse
Navn/mottaker:Vende Finans AS
Gateadresse:Markeveien 1B
Postnummer:5012
By:Bergen
Vurdering
Vende Finans
87/100
Omtale
Kostnad
Nom.rente
Gebyrer
Vende Finans
Månedlig kostnad: 1888 kr
Totalkostnad: 28286 kr
5.99%26.90%
Etablering: 950 kr
Termin: 40 kr
Eksempel: Effektiv rente 11,71%, etb.geb 950,-. Lån kr. 65.000,- over 5 år. Totalt kr. 85.034,-Annonse