Dette skjer når lån og kreditt ikke betales

Når man ikke betaler lån og kredittkortDu lurer kanskje på hva som skjer hvis lånet eller kredittkortet ikke betales? Det er effektive rutiner og et velprøvd regelverk som trer i kraft i det øyeblikk en kreditt eller et lån ikke betales som avtalt.

Og det gjelder nær sagt uansett hva som måtte ligge til grunn for at betalingen er uteblitt.

Her kan du lese mer om hva som i praksis skjer når dette velsmurte apparatet setter i gang med å kreve deg for penger, og hvilke muligheter du har for å påvirke det. I teorien kan du faktisk risikere å miste huset ditt, selv for et mindre beløp som en ubetalt telefonregning.

Inkasso

Du vil få varsler fra den du skylder penger, når betalingen uteblir. Det kan for eksempel være når det ikke er dekning i nettbanken. Det kan skje ved at du får en purring eller betalingsfordring. Med varsel om at saken går til inkasso dersom beløpet ikke betales innen 14 dager.

Når dette skjer er det gjerne et inkassobyrå som har overtatt prosessen. Med det følger inkassogebyr, og det er da det begynner å koste penger. Gebyrsatsen beregnes etter beløpets størrelse.

Betales ikke kravet, vil det normalt sendes til rettslig inndrivelse.

Rettslig inndrivelse

Rettslig inndrivelse innebærer at private kreditorer involverer offentlige myndigheter. Uten denne muligheten, ville dine kreditorer kun hatt lov til å sende deg brev med beskjed om at du skylder penger. Det er tre stadier som kan være aktuelt for vanlige skyldnere:

  • Dom i forliksrådet
  • Utleggsforretning
  • Tvangssalg av bolig eller annen eiendom eller eiendeler

Driver du for deg selv, kan det også være aktuelt å sende en konkursbegjæring.

Det er når det blir tatt skritt til rettslig inndrivelse, du vil få notert en betalingsanmerkning.

Dom i forliksrådet

Kreditor må ha et såkalt tvangsgrunnlag før han kan gå videre i innkrevingen. Det får han med en dom i forliksrådet. Har du et lån du har undertegnet et gjeldsbrev på, vil det i alminnelighet være et selvstendig tvangsgrunnlag som ikke behøver sendes til forliksrådet for godkjenning.

Er det kommet så langt at du mottar et brev fra forliksrådet, vil du få noen alternativer. Du kan velg mellom å akseptere kravet eller bestride det. Hvis du er enig i at du skylder pengene (det er tilfelle i de aller fleste sakene), er det greieste å krysse av for at du aksepterer det, og gjerne komme med et forslag om hvordan du skal betale det. Godtar du ikke kravet, vil forliksrådet innkalle til mekling.

Utleggsforretning

Med tvangsgrunnlaget i hånden, gjeldsbrevet eller dommen i forliksrådet, kan kreditor henvende seg til namsmannen med begjæring om utleggsforretning.

Resultatet av en slik forretning er gjerne en av tre:

  • Kreditor får nedlegge et direkte trekk i lønnen din
  • Kreditor får pant i bolig eller andre eiendeler
  • Forretningen avsluttes med «intet til utlegg». Det betyr at namsmannen finner at du ikke har nok lønn til at det kan nedlegges trekk i og at du ikke har eiendeler det kan tas pant i.

Tvangssalg av bolig

Hvis det er boliglånet du ikke har betalt, eller en kreditor har fått utleggspant i boligen din, vil det bli sendt en begjæring om tvangssalg av boligen. Begjæringen vil bli sendt via namsretten der du bor.

Du vil få mulighet til å uttale deg om tvangssalget, men har du ingen relevante innsigelser vil retten beslutte at tvangssalg skal gjennomføres.

En innsigelse kan for eksempel være at du eier boligen sammen med en annen, som ikke er ansvarlig for gjelden. Det vil da i praksis være vanskelig å gjennomføre tvangssalget av halve boligen. Kreditor vil bli være nødt til å kjøpe ut den andre parten først.

Tvangssalget skal i tilfelle skje i samarbeid med skyldneren så langt det er mulig, og det skal skje gjennom en eiendomsmekler. Det betyr at du blant annet må akseptere å avholde visninger av boligen, og selvfølgelig fraflytte den når tiden er inne.

Dette er konsekvensene for deg når kreditt eller lån ikke betales

Alle steg i prosessene nevnt ovenfor er belagt med gebyrer, salærer eller forsinkelsesrente. J lenger dette går, jo større blir kravet du skylder.

En betalingsanmerkning vil dessuten avskjære deg fra å få mer kreditt, som opptak av nye kredittkort, mobiltelefonabonnementer og andre ting.

Det er også mange ganger slik at den regningen du ikke klarer å betale på inkasso, er toppen av et isberg. Hvis det er mer enn én regning som du har problemer med, er du muligens i ferd med å miste kontrollen over økonomien din.

Som vi har vist, kan betalingsproblemer i siste instans føre til at du mister boligen din.

Hva gjør du når du ikke klarer å betale?

Den gyllne regelen er at du må ta kontakt med den du skylder penger på et så tidlig tidspunkt som mulig. Inkassobehandling og rettslig inndrivelse øker kostnadene, og gjør det enda vanskeligere å betale.

Det beste er om du klarer å få til en nedbetalingsavtale. Det kan du må gjøre en del økonomiske oppofrelser for gjennomføre den, som å avstå fra ferie og unngå turer på byen. Men det vil være verdt det hvis du kan se fram til å blir gjeldfri.

For noen kan det også være aktuelt å samle gjeld og ubetalte regninger i et lånt til refinansiering. Det reduserer ofte rentene og fører til lavere månedlige kostnader.

Er det mer du lurer på? Da kan du lese vår artikkel om betalingsproblemer.

Dersom du, slik vi antydet ovenfor, føler at du har mistet kontrollen over gjeldsbetalingene og økonomien din, er det på tide å søke hjelp. Nav har for eksempel en rådgivningstelefon, og kommunene har ansatt egne gjeldsrådgivere det er gratis å bruke.

Oskar er en dyktig copywriter med en solid bakgrunn i finans. Han har raskt gjort seg bemerket gjennom sitt arbeid med innholdsskapning for diverse finansielle institusjoner, inkludert banker, forsikringsselskaper, og investeringsfirmaer. Oskar har en naturlig evne til å forvandle komplekse finansielle emner og jargon til forståelig og engasjerende innhold. Hans lidenskap for finans og økonomi skinner gjennom i hans skrivearbeid, hvor han alltid søker å utdype lesernes forståelse og interesse for økonomiske muligheter og utfordringer. Med en finger på pulsen av finansverdenen bidrar Oskar med aktuelle og innsiktsfulle artikler og guider til Norsk Kreditt, hjelper brukere med å navigere i låne- og kredittmarkedet med større selvsikkerhet.

Fyll ut skjemaet for å fortsette søknaden din med vår partner

"*" obligatorisk felt

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden