Bedriftslån til bedrifter

Mange som driver næringsvirksomhet har ofte behov for en eller annen type finansiering. Dette gjelder om det er et stort aksjeselskap eller om det er en liten enkeltmannsbedrift.

Det finnes mange typer finansiering for bedrifter, men i de fleste bedrifter føler nok mange at det ofte sitter lenger inne å få lånet enn hva som gjelder for privatpersoner.

Slik søker du om bedriftslån 

Skal du søke bedriftslån for bedriften din så kan du for eksempel søke bedriftslånSbanken direkte, men det enkleste er å søke om dette via Norsk Kreditt fordi søknaden din sendes til mange som tilbyr bedriftslån.

I denne prosessen kan du også finne den månedlige kostnaden for lånet du søker om ved å bruke vår bedriftslånkalkulator. Bruker du tjenesten vår får du tilbud om lånefinansiering fra flere banker. På den måten er du sikret beste bedriftslån med beste rente for bedriftslån.  

Det tar gjerne litt lengre tid å behandle søknader om finansiering av næringsvirksomhet så du får neppe bedriftslån på dagen, men du får svar ganske raskt.

Grunnen til at det tar lengre tid å få svar er at lån til bedrifter ses på som mer risikofylt enn lån til privatpersoner. Derfor tas det grundigere individuelle vurderinger før et lån innvilges. 

 bruk av bedriftslan-for-bedriften

Dette er bedriftslån

Mange som driver næringsvirksomhet enten det er små og mellomstore bedrifter eller større aksjeselskaper, har behov for en eller annen form for finansiering. Både aksjeselskaper og personlig næringsdrivende har dette behovet.

Spesielt i en oppstartfase, men også etter at bedriften er kommet i gang. Det finnes mange typer lån til forretningsformål, og du kan ha forskjellige behov alt etter hvor etablert bedriften din er.

Tradisjonelle banklån tilfredsstiller kanskje ikke bedriftens lånebehov. Det er også grunnen til at det finnes bedriftsfinansiering som kassekreditt, factoring, leasing, bankgarantier i tillegg til næringslån med sikkerhet i eiendom eller driftsmidler.

Betingelser for å få bedriftslån

Spesielt har du behov for finansiering i en oppstartfase, og det er også da du vil oppleve at det er vanskeligst å få bedriftslån i en eller annen form. Det meste er usikkerhet for nystartede bedrifter og derfor stiller bankene krav til sikkerhet for å gi lån.

Den som driver næringsvirksomhet, vet at bedriften periodevis har behov for frisk kapital. Det kan være behov for penger til nye investeringer i form av maskiner og utstyr, arbeidskapital eller til oppkjøp av selskap. Det kan være for å sikre likviditet eller inngå avtale om franchise.

Det betyr at som nystartet bedrift må du ha egenkapital for å få det til å gå rundt til inntektene kommer, eller stille sikkerhet for bedriftslån i eiendom. I en oppstartsfase vil du neppe få bedriftslån uten sikkerhet i en ordinær bank.

På grunn av all usikkerheten vil banken ha et sikret lån istedenfor et usikret lån. Samtidig må du vise at firmaet kan betjene lånet for at banken skal gi lån. Derfor må du legge frem budsjett og forretningsplan som viser at bedriften kan betale kostnaden for bedriftslånet.

Bedriftslån til investeringer

Rentebetingelser for bedriftslån

Søker du bedriftslån i bank velger de fleste flytende rente, men du kan også ta lån med fastrente. Du har imidlertid størst fleksibilitet ved å velge flytende rente. Uansett bør du velge å ta lånet der du får lavest effektiv rente. Det er mest sannsynlig der det er lavest nominell rente også.

Enten du skal ha bedriftslån til oppstart, til arbeidskapital eller investering i næringsbygg, er du sikkert opptatt av å få billigste bedriftslån. Det betyr hvilke lånebetingelser du får inkludert renter og gebyrer.

Enten du søker om bedriftslånet privat eller via et aksjeselskap så vil du ikke få bedriftslån med betalingsanmerkning. Det er derfor viktig å ha orden i finansene når du søker. Hva du får av rente på bedriftslån kommer an på hvilken type lån det er.

Du får laveste lånerente på bedriftslån med sikkerhet i fast eiendom. Enten det privat bolig eller næringsbygg. Da kan du oppnå renter som på private boliglån. Bedriftslån til bil eller annen maskinpark har billånbetingelser. Kassekreditt og usikrede lån vil få renter på nivå med de billigste forbrukslånene.

Du kan også få avdragsfrihet på bedriftslån om du skulle få behov for det. Dette innvilges etter søknad hos banken. Nedbetalingstiden for bedriftslån baseres på hva det tas sikkerhet i for lånet. Det betyr at det er lengre nedbetalingstid på lån med sikkerhet i fast eiendom enn når sikkerheten er i driftsmidler.

Bedriftslån eller garanti i Innovasjon Norge kan gi lån i bank

Det er en lang vei å gå, men for både nystartede bedrifter og etablerte bedrifter med nye prosjekter, kan det å få innvilget lån eller garanti hos Innovasjon Norge være det som gjør at den nødvendige finansieringen kommer på plass.

Innovasjon Norge har:

Får du disse er det lettere å få en samfinansiering med vanlige banker samt få fullfinansiert prosjekter. Disse vil da utgjøre halvparten av lånet eller toppfinansieringen av prosjekter.

En garanti fra Innovasjon Norge er også gull verdt. Spesielt for gründere. Den innebærer at det er Innovasjon Norge som garanterer for bedriftslånet du søker om. Lånet blir selvsagt til bankens betingelser, men kan ofte være avgjørende for om du får lånet eller ikke.

Spørsmål og svar

Et bedriftstlån er egentlig et samlebegrep for alle typer lån og finansiering som bankene gir til bedrifter. Dette dekker fra alt fra ordinære nedbetalingslån til kreditter, leasing, factoring og garantier.

Du kan få bedriftslån ved å søke hos banker og finansieringsinstitusjoner som tilbyr dette. Eller du kan sende en søknad gjennom oss i NorskKreditt og få svar fra mange som har bedriftslån. For at du skal få tilbud om løsninger som passer din bedrift må du legge frem regnskap, forretningsplaner, budsjett og sikkerhet som stilles for lånet.

Hvilken rente du får på et bedriftslån avhenger av hva slags type lån det er. Det betyr alt fra boliglånsrente til renten på de billigste lånene.

Bedriftslån blir sett på som mer risikofylte enn boliglån til privatpersoner. Derfor er de jevnt over dyrere når det gjelder rentene på det.

Ofte er det også høyere etableringskostnader og termingebyrer. For bedriftslån som gis med sikkerhet i bygninger vil du kunne få renter tilsvarende et privat boliglån.

For bedriftslån til maskinpark og kjøretøy vil det være renter tilsvarende de som er for billån.

Innvilges du en kassekreditt til den daglige driften vil renten være på samme nivå som du finner på de billigste lånene.

Det er at bedriften din får innvilget en sum til den daglige driften. Det blir som et rammelån eller et kredittkort hvor du betaler en liten månedlig sum for å ha denne rammen disponibel, samtidig som du betaler renter på det du bruker av rammen.

Med en kassekreditt har du midler tilgjengelig for driften mens du venter på innbetaling fra kundene dine.

Dette er en ordning som er super å ha når det kan gå tid fra du fakturerer kundene dine til pengene kommer på bedriftskontoen. Med en slik avtale med banken forskutterer de innbetalingen fra kundene dine, og tar det videre arbeidet om de ikke betaler til avtalt tid. Om bedriften din ikke har en kassekreditt er dette en god løsning for å ha en viss grad av likviditet.

Det er ikke alltid at bedriften din kan få et banklån, men det kan være at banken kan garantere for deg.

En slik garanti kan gi deg kreditter hos leverandører ved at banken betaler om bedriften din ikke gjør det.

For slike garantier må du også stille sikkerhet og ha betjeningsevne. Det finnes flere varianter av slike garantier.

Det mest vanlige er en betalingsgaranti, men det finnes også garantier som forskuddsgaranti, oppfyllelsesgaranti, anbudsgaranti og skattetrekkgaranti.

Ja, det kan du. For mange enkeltmannsforetak er dette den vanligste sikkerheten for bedriftslån siden det ikke alltid er eiendeler å ta sikkerhet for i bedriften.

Med denne selskapsformen hefter du jo uansett personlig for alle økonomiske forpliktelser bedriften har. Det gjør du ikke om bedriften er et aksjeselskap.

I slike tilfeller hvor bedriften ikke har eiendeler det kan tas pant i, kan du låne privat med sikkerhet i din bolig, og deretter låne ut pengene til bedriften.

Ja, det finnes andre muligheter for å få inn kapital til bedriften enn via banker og finansieringsinstitusjoner.

Du kan blant annet søke Innovasjon Norge om forskjellige typer finansiering. Dette er bedriftslån og garantier som kan utløse finansiering hos bankene eller som kommer på toppen av bedriftslån slik at bedriften din blir fullfinansiert.

Du kan også få inn penger ved å få eksterne investorer inn på eiersiden. Din andel i firmaet blir utvannet, men samtidig kommer du i gang med bedriften.

Crowdfunding er også en finansieringsmåte som kommer mer og mer, også for bedrifter. Til slutt finnes det også kanskje muligheter for tilskudd gjennom legatordninger. Dette er det overraskende mange av i Norge.

Grunnen til dette er at lån til bedrifter ses på som mer risikable enn lån til privatpersoner med sikkerhet i bolig.

Det behøver selvsagt ikke å være sånn i praksis. En privatperson kan også miste arbeidet og få betalingsproblemer, men på generell basis er vurderingen at bedrifter sliter og opphører oftere enn fast ansatte blir arbeidsledige.

Derfor legges dette inn som en risikopremie i de fleste bedriftslånene i form av en høyere rente.

Abonner på vårt nyhetsbrev for å dra fordel av eksklusive lånetilbud. Som en velkomstgave får du våre beste tips for en god kredittvurdering - direkte i innboksen din!