Brukskreditt

Et stadig mer populært alternativ til vanlige forbrukslån uten sikkerhet, er en såkalt brukskreditt (kalles også forbrukskreditt). En brukskreditt gir deg en låneramme på et visst beløp, der du selv bestemmer hvor mye du vil ha disponibelt på din egen konto. Dette gir deg større kontroll over kostnadene ved lånet, noe vi skal se nærmere på.

Pengene klare når du trenger de

BrukskredittDe fleste som velger forbrukskreditt fremfor tradisjonelle forbrukslån er personer som ikke nødvendigvis trenger pengene til noe spesielt akkurat nå, men som heller ønsker å ha midler klare til uforutsette utgifter. En forbrukskreditt er også praktisk når man ikke kjenner de nøyaktige kostnadene til hva det nå enn er man låner til, for eksempel når det lånes til oppussing.

Overførsler av den delen av kreditten du trenger, foregår via nettbank eller kontofon. Dette kan gjøres når som helst på døgnet, og pengene blir normalt disponible på din egen brukskonto umiddelbart etterpå, noe avhengig av hvilken bank du bruker.

Ingen rentekostnad på ubrukt kreditt

Brukskreditten står parat hos banken, og du overfører deler (eller hele) beløpet til din egen konto ettersom du har behov for de. Fordelen er at det beløpet som ikke overføres til din egen konto, koster ingenting i form av renter. Rentene beregnes kun for disponibel eller brukt andel av kreditten.

Dette er der en brukskreditt skiller seg mest fra vanlige forbrukslån. På et lån beregnes renter for hele beløpet, fra den dagen du mottar pengene på egen konto.

3 banker som tilbyr brukskreditt

Komplett Bank er en av de mest populære bankene når det gjelder denne formen for forbrukerfinansiering. Deres brukskreditt har en øvre ramme på hele 400 000 kroner, og banken krever ingen sikkerhet for kreditten. De laveste nominelle rentene er svært konkurransedyktige, men husk at rentebetingelsene fastsettes individuelt ut i fra din kredittscore.

Nykommeren Kreditt365.no tilbyr en større forbrukskreditt på inntil 500 000 kroner. Produktet kalles FlexiKreditt, der selve lånet kommer fra anerkjente Avida Finans. Som med kreditten fra Komplett Bank, har en FlexiKreditt ingen rentekostnader for den delen av pengene du lår stå urørt.

Finansagenten Online24 tilbyr en tilsvarende kreditt, men med en lavere kredittramme (inntil 300 000 kroner). Merk deg at lånene fra denne agenten også inkluderer et fleksibelt lån, som ikke er det samme som brukskreditten. På det fleksible lånet løper rentene på hele beløpet fra første dag.

Andre fordeler med forbrukskreditt

Søker du om vanlige forbrukslån vil hver enkelt søknad bety en ny runde med kredittvurdering og så videre. En brukskreditt kan i motsetning fornyes innenfor en viss periode, uten at du må igjennom samme mølla. Har du for eksempel en brukskreditt fra Komplett Bank, og har avsluttet kreditten, kan du fornye den uten problemer innen 6 måneder før du eventuelt må søke på nytt.

Slike kreditter har ellers de samme fordelene som forbrukslån. Det kreves ingen sikkerhet for kreditten, den kan skaffes på dagen, og kravene til søkeren er stort sett de samme som hos banker som tilbyr lån til forbruk.