Rammelån – hvordan fungerer det og når har du bruk for det?

Har du en bolig med lite gjeld, kan du ta opp et rammelån. Rammelånet kan du bruke til akkurat det du vil.

Det kan også være et alternativ til, eller et tillegg til et boliglån. Norsk Kreditt har oversikten over banker som tilbyr rammelån. Les mer om hvordan dette fungerer her.

Definisjon rammelån

«Ramme» refereres som den innvilgede lånesummen. Ellers er praktisering av denne lånetypen noe ulik fra bank til bank. Men de har til felles en mer fleksibel tilbakebetalingsordning enn et normalt nedbetalingslån.

Utrykket rammelån henspiller på at rammen er en øvre grense for belåning. Så lenge du ikke har nådd grensen, har du stor frihet når det gjelder tilbakebetalingen.

Andre uttrykk som brukes for denne typen lån er fleksilån/flexilån, boligkreditt og seniorlån. Det utmerker seg altså med større fleksibilitet og gir en større frihet for låntakeren. Men det er også visse betingelser som skal oppfylles.

rammelan for nordmenn

I motsetning til et boliglån som utelukkende skal brukes til bolig, er det ingen føringer for hva du bruker pengene til i et rammelån. Det kan være til investeringer, oppussing, bil, båt, utenlandsreiser eller bare vanlig forbruk.

Med rammelån tenker vi normalt på et lån med pant i bolig. Det behøver ikke nødvendigvis være det. Et rammelån bedrift er en kassakreditt med en øvre ramme. Den brukes til å kjøpe inn varer. Når varene er solgt, kan kassakreditten nedbetales.

Slik fungerer rammelån

Du får normalt tilgang på rammelånet via nettbanken. Her kan du fritt overføre pengene til din egen konto etter hvert som du har bruk for dem. Det beregnes kun rente for det du bruker av rammen.

Vilkårene for tilbakebetaling variere. Noen banker ønsker at du betaler renter på beløpet du har lånt. Men i praksis har det lite å si, så lenge du holder deg innenfor rammen.

Dersom du selger boligen som er brukt som pant, må selvfølgelig rammelånet innfris.

Rammelån bolig

Det vanlige for rammelån er at de krever pant i bolig. Derfor kalles det ofte boligkreditt. Ønsker du å søke et rammelån eller boligkreditt, bør du ha en bolig som det ikke hefter gjeld på fra før, altså at det opprinnelige boliglånet er mer eller mindre nedbetalt.

Et standard rammelån skal ha pant innenfor 60 % av boligens verdi. Det betyr at du trenger en takst, eller i det minste en verdivurdering, før du søker om det.

Det er også mulig å stille annen fast eiendom som sikkerhet for et rammelån, som for eksempel en hytte eller annen fritidsbolig. Det vesentlige er at det er ledig pantesikkerhet innenfor 60 % av verdien.

Rammelån fordeler

Som vi har nevnt er det en svært fleksibel låneordning. Det gir deg tilgang til kapital når du har bruk for det. Dermed har du penger tilgjengelig til enhver tid.

Det betyr at du ikke behøver å ta opp dyre forbrukslån og smålån, eller å bruke kredittkortet, for å dekke presserende eller uforutsette utgifter.

Rammelånet med pant i egen bolig vil ha betydelig lavere rente enn disse. Du er heller ikke bundet av noen fast tilbakebetalingsplan.

Eksempler på utgifter du kan betale ved en enkel overføring av rammelån til egen konto er feriereiser, bilreparasjoner, nye hvitevarer og konfirmasjonsfester.

Rammelån ulemper

Det er ikke mange ulemper for den som er disiplinert. Men for noen blir pengene kanskje litt for lett tilgjengelige.

Den fleksible formen passer ikke for alle, spesielt ikke for de som trenger litt mer hjelp til å holde økonomien under kontroll. Det er fort gjort å bruke opp hele rammen på formål som ikke kanskje er helt overveid.

I forhold til et ordinært nedbetalingslån, vil rammelånet ha en noe høyere rente. Men fremdeles vil den ligge godt under renten for billån og lån uten sikkerhet. Det vil alltid lønne seg å bruke av rammelånet til slike formål framfor alternativene.

Rammelån for pensjonister

Å bruke den kapitalen som tross alt finnes i boligen, kan gi en etterlengtet adgang til å nyte otiumet. Det være seg å endelig ha tid og mulighet til å legge ut på den store utenlandsreisen. Det kan selvfølgelig også hende at man har lyst til å bruke litt ekstra penger på barnebarna.

Det er spesielt eldre og pensjonister som kan ha glede av et rammelån. For det første er det gjerne disse som har nedbetalte boliglån. Dernest kan de ha hatt et betydelig inntektstap som følge av overgang til pensjon, og dermed liten tilgang på likvide midler.

En variasjon av senior rammelån er pensjonistlånet

Med opplåning i boligen kan låntakere motta et månedlig beløp de kan spe på pensjonen med. Det skal ikke innfris så lenge de selv bor i boligen.

Det kan på den annen side hende det ikke blir så mye igjen til arvingene, men det er tross alt ingen plikt til å etterlate seg arv i dag. De aller fleste klarer seg jo riktig bra, og unner gjerne foreldrene en smule luksus.

Rammelån beste rente

Rammelån med best rente er som nevnt noe høyere enn vanlig boliglånrente. Normalt er det snakk om rundt 0.2 prosentpoeng. Det er likevel større variasjoner ute og går her enn det er på de ordinære boliglånene. Det vil derfor lønne seg å foreta noen undersøkelser.

En liten runde på nettsidene til de bankene som tilbyr boliglån kan gi et bilde. Men det beste er ofte å sende dem en søknad og få et konkret tilbud på bordet.

Har du først tatt deg bryet med å få en takst på boligen, er det ikke så mye ekstra arbeid å sende ut flere søknader. Men sjekk også andre betingelser enn renten.

Spørsmål og svar om rammelån

Rammelån er et lånetilsagn opp til et bestemt beløp, men du bestemmer selv hvor mye du vil bruke av det, og når du vil bruke det.

Rammelånet skal innfris når du selger boligen. Det er også vanlig at du betaler renter underveis. Bankene kan ha ulik praksis her.

Boligkreditt er et rammelån med pant i bolig. Mange banker foretrekker denne betegnelsen framfor rammelån.

De fleste banker krever pant innenfor 60 % av panteobjektets verdi. Ellers er det ingen formell grense.

Rente er noe høyere enn et ordinært boliglån, men betraktelig lavere enn andre lånetyper på markedet, som forbrukslån og billån.

Dersom bankene vurderer at det er god sikkerhet i hytta, er dette absolutt mulig

De fleste banker som gir boliglån, gir også rammelån. Sjekk oversikten på Norsk kreditt

Her kan det lønne seg å få søknaden vurdert av flere banker. Det kan være nyanser som ikke kommer fram ved sammenlikningstjenester og i bankenes markedsføring. Bruk en rammelån kalkulator og sjekk potensielle långivere på Norsk kreditt.

Fyll ut skjemaet for å fortsette søknaden din med vår partner

"*" obligatorisk felt

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden