Lån med avdragsfrihet i Norge

Lån tilpasset for deg
Lån tilpasset for deg

For alle lån du har betaler du normalt renter, avdrag og terminomkostninger hver måned. Imidlertid er det mulig å ikke betale avdrag i perioder.

Dette kalles for avdragsfrihet på lån. Dette kan du få innvilget etter søknad. Alt etter hvilken type lån det er, så kan dette innvilges av forskjellige grunner.

Grunner til å søke om avdragsfrihet

Det er flere årsaker til å søke om å slippe å betale avdrag på lånet. Noen gjør det fordi de ønsker å ha mindre kostnader i en periode. Det kan være at de skal på ferie eller arrangere et stort selskap, og derfor ikke ønsker å betale avdrag på lånene i en kortere periode.

Den mest vanlige grunnen er imidlertid at det har inntruffet endringer i privatøkonomien som gjør at det blir vanskelig å betale avdrag. Det kan være at du er blitt arbeidsledig eller permittert. Selv om det ikke er corona-krise kan det også være andre grunner til at du havner i en anstrengt økonomisk situasjon.

Da kan lån med avdragsfrihet være en god hjelp i en vanskelig situasjon med lavere inntekt. Rente og avdragsfrie lån får du sjelden eller aldri, men om det er krise kan banker strekke seg langt slik at du ikke må selge boligen.

Eksempel: lån med avdragsfrihet er nyttige hvis du har problemer med å betale boliglån

Dette er avdragsfrihet

Når du får innvilget avdragsfrihet på et løpende lån, så er dette etter en søknad til din lånetilbyder. Det være seg i DnB, Nordea, Sparebank 1, Husbanken, Santander, Gjensidige eller hos andre.

Dette innebærer at du slipper å betale avdrag på lånet for en avtalt periode og kun betaler renter og omkostninger hver måned. Du kan søke om dette på alle lån, men de fleste velger avdragsfrihet på boliglån siden det vanligvis er det største lånet. Dernest kommer avdragsfrihet på billån og andre lån.

Slik går du frem for å få avdragsfrihet

Har du behov for en avdragsfri periode får du innvilget eller avslått dette, men først og fremst må du søke. Bankene har i utgangspunktet klare regler for slikt, men kan selvsagt være fleksible om det er gode grunner til det.

Uansett hvorfor du har behov for avdragsfrihet på lån, så er det viktig at du søker så tidlig som mulig. Med andre ord når du blir klar over at du kan få utfordringer med tilbakebetalingen og ikke når du allerede har fått det.

Du kan bruke en avdragsfrihetskalkulator på denne siden for å se hva den månedlige forskjellen blir når du betaler avdrag eller kun betaler rente. Prøv vår lånekalkulator for å raskt se hva som blir månedlig kostnad med avdragsfrihet.

Du søker enklest med Bank-ID på nettet, men du kan også gå i banken eller ringe til en kunderådgiver for å ordne det praktiske rundt en søknad om betaling av kun renter.

Noen steder innvilges du automatisk avdragsfrihet på grunn av corona-krisen. Har du lån i disse bankene tilbys du å betale kun renter i en periode. Iblant annet lånekassen får du betalingsutsettelse på hele terminbeløpet om du er uten arbeid.

Fordeler med avdragsfrihet

Mange av oss har kanskje flere millioner kroner i lån. Det kan være lån privat eller lån i egen bedrift. Mange i Norge har private bedrifter, og blir økonomien anstrengt for slike bedrifter kan det bety kraftig redusert inntekt i privatøkonomien.

Da er det greit å kunne søke om flere års avdragsfrihet. Du får ikke avdragsfrihet i ti år, men med god sikkerhet i boligen kan du få fem år ad gangen.

Det bør gi deg god nok tid til å komme i normal økonomisk gjenge igjen. Selv om du ikke har behov for lang avdragsfrihet på boliglånet, så blir det du betaler i måneden merkbart mindre når avdraget forsvinner for en periode.

Ulemper med avdragsfrihet

Ulempen med å betale kun renter er at den totale summen for lånet blir større. Det blir nemlig høyere rentekostnader i den perioden hvor du ikke betaler ned på lånet. Det betyr at ditt totale krav fra banken øker.

Avdragsfrihet innebærer også at den månedlige kostnaden blir mye høyere når du begynner å betale tilbake på lånet igjen.

Tenk deg et boliglån på 3 millioner kroner med en rente på 2.50% som skal nedbetales over 20 år. Det gir en månedskostnad på kroner 15.947.

Innvilges du avdragsfrihet i 5 år så betaler du renter på 3 millioner i fem år i stedet for renter på et lån som krymper med 9100 til 10.250 kroner i måneden. Det gjør at lånet totalt sett blir dyrere.

Der du merker det aller best på privatøkonomien er når du skal begynne å betale avdrag i tillegg til rentene etter 5-års avdragsfrihet. Da skal nemlig de 9-10 tusen kronene som lånet skulle krympet med i den avdragsfrie perioden fordeles på de resterende 15 årene som er igjen av lånet.

Det fører til at den månedlige kostnaden med renter og avdrag blir på 20.054 kroner resten av lånets løpetid. Med andre ord merkbart mer per måned enn hva du hadde før du søkte om avdragsfrihet.

Eksempel: Avdragsfrihet i Norge for boligkreditt

Derfor er det smart å søke om avdragsfrihet på boliglånet

Selv om det ikke skulle være krise i den personlige økonomien på grunn av arbeidsløshet, dårlige tider i egen bedrift eller permittering, så kan det være lurt å søke om å betale kun renter på boliglånet.

Ikke for at du skal få mer å rutte med i måneden til personlig forbruk, men hvis du har lån utover boliglånet. Et godt tips er nemlig å søke om avdragsfrihet og prioritere nedbetalingen av lån som har en høyere rente enn boliglånet. Det vil si kredittkort og forbrukslån, og deretter eventuelle billån.

Ofte stilt spørsmål og svar 

På et lån betaler du renter, omkostninger og avdrag hver måned. Søker du om og får innvilget avdragsfrihet, betaler du ikke avdrag i en avtalt periode, kun renter og omkostninger.

Søknader om avdragsfrihet på boliglån innvilges inntil 5 år ad gangen om lånet ikke er større enn 60% av boligverdien.

Er det større enn dette vil du sjelden få mer enn 6 måneder hvor du slipper å betale avdrag, samtidig som du skal ha en god grunn til å søke om det. Ellers stilles det også krav om at du er ajour med nedbetalingen på lånet for at avdragsfrihet skal innvilges. Blir det endringer i økonomien uansett hva slags lån du har, kan du innvilges avdragsfrihet hvis dette kan være et midlertidig hjelpende bidrag på veien.

Dette varierer. For boliglån kan det gis inntil 5 år ad gangen. For andre typer lån vil det kun være for en kort periode for at du skal komme deg gjennom en vanskelig økonomisk situasjon i forbindelse med arbeidsløshet eller permittering.

Dette får du ved å sende søknader om dette til bankene og finansieringsinstitusjonene hvor du har lån.

Deretter tas det en vurdering av dette for hvert enkelt lån. Dermed kan du gis avdragsfrihet ett sted, men ikke på ett annet.

Ja, du kan få avdragsfrihet på billån, men det er ikke like enkelt som for et boliglån. Skyldes det midlertidige endringer i økonomien vil nok de fleste som tilbyr billån være imøtekommende og gi deg dette for noen måneder, slik at du skal komme deg gjennom den utfordrende perioden.

Ja, det kan du. Mange som tilbyr forbrukskreditt gir gjerne automatisk en til to betalingsfrie måneder på lånet om du ønsker det. Derfor vil de nok også være imøtekommende om du søker om å betale kun renter i noen måneder fremover hvis du kommer i en økonomisk skvis på grunn av arbeidsledighet eller andre ting.

Du kan søke om dette ved å henvende deg der du har lån. Kanskje holder det med en telefon til saksbehandleren din hos låneinstitusjonen. Ellers kan du også søke om dette enkelt på nettet. De aller fleste har en link om avdragsfrihet, og da bekrefter du med Bank-ID at det er du som søker om dette.

Med boliglån under 60% av verdien på panteobjektet kan du søke om avdragsfrihet når som helst.

Er du ajour med lånet behøver du egentlig ingen konkret grunn til hvorfor du søker om avdragsfrihet. Søker du om det samme for boliglån med høyere belåningsgrad, billån og lån, behøver du nok litt mer tungtveiende grunner til det. Da går det på endringer i privatøkonomien på grunn av arbeidsledighet, permittering eller andre private ting. Samtidig er det en ubetinget fordel at du ikke har fått betalingsproblemer før du søker.

Ja, det blir det. Over lånets løpetid blir det mer å betale fordi du betaler mer i renter siden du ikke nedbetaler på lånet hele tiden.

Samtidig blir den månedlige kostnaden høyere etter en avdragsfri periode, enn hva den var før du fikk innvilget avdragsfrihet.

Dette er umulig om du ikke gjør endringer med lånet. Forbrukskreditt og billån kan du ikke refinansiere der du har dem, så derfor må du regne med å betale mer i perioden etter at avdragsfriheten er over.

Et boliglån kan du velge å refinansiere der du har det (gitt at det er innenfor 60% av boligverdien), og fortsette med den samme månedlige kostnaden på det nye lånet.

Skal du få til dette på andre typer lån må du eventuelt låne andre steder og refinansiere lånet på den måten. Det vil kanskje gå greit om du har god økonomi i forhold til et lån, men et billån er det vanskelig å få til en refinansiering på.

Oskar er en dyktig copywriter med en solid bakgrunn i finans. Han har raskt gjort seg bemerket gjennom sitt arbeid med innholdsskapning for diverse finansielle institusjoner, inkludert banker, forsikringsselskaper, og investeringsfirmaer. Oskar har en naturlig evne til å forvandle komplekse finansielle emner og jargon til forståelig og engasjerende innhold. Hans lidenskap for finans og økonomi skinner gjennom i hans skrivearbeid, hvor han alltid søker å utdype lesernes forståelse og interesse for økonomiske muligheter og utfordringer. Med en finger på pulsen av finansverdenen bidrar Oskar med aktuelle og innsiktsfulle artikler og guider til Norsk Kreditt, hjelper brukere med å navigere i låne- og kredittmarkedet med større selvsikkerhet.

Fyll ut skjemaet for å fortsette søknaden din med vår partner

"*" obligatorisk felt

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden