Lån uten kredittsjekk – Hva du bør vite

Kredittsjekken føles for mange som en hindring for å få nytt lån. Men hinder er til for å forseres. I denne artikkelen gir vi deg svar på alt du trenger å vite om lån i Norge med og uten kredittsjekk.

Kredittsjekk er kort fortalt en vurdering av økonomien din etter at du har sendt en lånesøknad. For å være best rustet for å få innvilget lån uten kredittsjekk er det nyttig å vite hvordan det foregår.

Lån tilpasset for deg
Lån tilpasset for deg

Les videre om:

Vi skal se nærmere på alle detaljene i denne kredittsjekken, men først er det noen forhold som krever avklaring:

Kan jeg låne penger uten kredittsjekk?

Ville du lånt penger til et fremmed menneske uten å ha forvisset deg om at vedkommende var i stand til å betale tilbake? Sannsynligvis ville du ikke det. Under enhver omstendighet vil det ikke være tilrådelig å gjøre det.

Slik tenker de profesjonelle utlånerne også. De lever tross alt av å låne ut penger, og risikoen for å tape penger blir alltid nøye vurdert.

Dessuten har kredittgivere plikt til å undersøke låntakeres kredittverdighet. Det er nedfelt av myndighetene i Finansavtalelovens paragraf 46b. Tilbud om lån uten kredittsjekk vil derfor ikke være lovlige, og ikke fremmes av noen seriøse aktører.

Men selv om alle långivere er pålagt å utføre en kredittsjekk, er det ofte variasjoner i hva det legges mest vekt på. Ulike institusjoner kan komme til forskjellige resultater. Det er derfor ingen grunn til å gi opp dersom man får avslag på første forsøk. Det vil alltid være hensiktsmessig å søke flere steder.

På Norsk Kreditts nettside kan du søke lån direkte hos en rekke seriøse finansinstitusjoner.

Dette er kredittsjekk

Banken vil, i tillegg til de opplysninger og dokumenter du legger fram i forbindelse med søknaden, alltid innhente ytterligere opplysninger som er tilgjengelige om deg i forskjellige registre. Det skjer gjennom en henvendelse til et kredittopplysningsforetak, og gjøres uansett typen lån du søker.

Herigjennom får långiver tilgang på dine siste skatteopplysninger, forbruksgjeld og eventuelle betalingsanmerkninger. Alt dette bunner ut i en kredittvurdering og en kredittscore som vil være avgjørende for om du får lån eller ikke, og i så fall til hvilke betingelser.

Får jeg lån på minuttet uten kredittsjekk?

Saksbehandlingen er i dag rimelig effektiv hos de fleste nettbaserte banker. Men ett minutt er i korteste laget, og det skjer som nevnt ikke uten noen form for kredittsjekk av økonomien din.

Men ettersom det meste av kredittsjekken er automatisert, vil mange banker kunne gi deg et svar allerede dagen etter.

Ingen banker vil imidlertid markedsføre lån på dagen uten kredittsjekk. Både myndighetene og långiverne ønsker at folk bruker litt lenger tid på å tenke seg om før de tar opp lån. Erfaringsmessig kommer det mange såkalte rødvinsøknader inn til bankene på fredag og lørdag kveld. Da er det greit å kunne ta nærmere stilling til om man virkelig trenger det lånet dagen derpå.

Og skulle du få en e-post med tilbud som «Lån 5 000 uten kredittsjekk» bør du merke det som spam. Høyst sannsynlig er det ugler i mosen. Ekstremvarianten er kanskje «lån uten kredittsjekk 20 år», som typisk retter seg mot unge og uerfarne lånesøkere.

Rask lån uten kredittsjekk er derfor ikke mulig.

Online lån uten kredittsjekk

Du behøver ikke lenger møte opp personlig med lua i hånda til samtale med sjefen i lokalbanken når du søker om lån. Det meste fikses i dag på nettet. Godt er det, vil mange si.

For med mindre man var ekstremt talefør, var det ikke lystig å sitte å bli forhørt om alle detaljer i privatøkonomien sin. Alt fra størrelsen på barnebidraget til et kontoovertrekk på slutten av sommerferien ble avkrevd forklaringer.

Når vi i dag kan sitte i vår egen stue eller hjemmekontor, er det ikke lenger noen grunn til å sitte å vri seg når man fyller ut søknaden. Internett-samfunnet gir oss en bedre og mer behagelig hverdag på mange måter.

Men det skjer altså ikke uten kredittsjekk. I stedet for et tredje grads avhør foregår det nå imidlertid ganske automatisk med innhenting av de nødvendige opplysningene til sjekken fra de aktuelle registrene.

Kort sagt, vil du låne penger uten sikkerhet og kredittsjekk, går ikke det. Du kan selvfølgelig søke lån uten sikkerhet, men økonomien og din betjeningsevne vil bli gjennomgått.

Lån med dårlig betjeningsevne

Frykter du kredittsjekken fordi du ikke er sikker på å bestå den? Vel, det er jo nødvendig å kunne betale tilbake lånet du får. Det gjelder også de mindre lånene.

Men det kan jo være at bankene vurderer at du ligger litt på grensen. Da er det nyttig å innrette seg slik at man faller ned på den riktige siden for å få innvilget lånet.

For å gjøre det, bør du kjenne til detaljene i kredittsjekken, og sette deg inn i måten banken tenker på.

Dette sjekker banken når du søker lån

Kredittsjekken inngår bankens kredittvurdering av deg. Det er de opplysningene som fremgår der, som analyseres og kjøres gjennom en beregning av kredittscore. Hvor mange poeng du får i denne, vil avgjøre hvorvidt du vil få pengene du søker om. For forbrukslån vil denne scoren også påvirke rentesatsen du blir tilbudt.

I hovedsak er det følgende faktorer som tillegges vekt:

Mange av disse faktorene påvirker hverandre gjensidig. En kredittvurdering er følgelig også en helhetsvurdering av økonomien din.

Hvem foretar kredittsjekken?

Kredittsjekken gjøres på oppdrag fra den institusjonen du søker lån i. Når du undertegner på lånesøknaden, vil du også samtykke i at opplysningene innhentes.

Selve sjekken, med innhenting av informasjon fra blant annet offentlige registre, må imidlertid gjøres av et kredittopplysningsforetak med konsesjon til dette fra Datatilsynet. Per i dag er det fire slike foretak som kan gjøre kredittsjekk av privatpersoner. Disse er: Bisnode, Creditsafe, Experian og Evry.

Når det gjelder kredittsjekk av firmaer, er det imidlertid langt flere foretak med konsesjon til dette.

Kredittopplysningsforetakene innhenter sine opplysninger fra offentlige tilgjengelige kilder som skattelistene, Brønnøysundregistrene og Norsk lysningsblad.

Kredittsjekk: Inntekt

At du bør ha en inntekt som kan måle seg med lånet du ønsker å ta opp, er en selvfølge. Det som innhentes i kredittsjekken er de siste tilgjengelige skatteopplysningene. Disse er gjerne et par år gamle, slik at det er opp til deg å dokumentere om du har hatt en inntektsøkning siden da.

Det kan du for eksempel gjøre ved å legge ved lønnsslipper for de siste tre månedene. Husk også å dokumentere andre inntekter eller ytelser fra det offentlige.

Hvor høy inntekt du bør ha, varierer med lånebeløpet, husholdningens størrelse og andre faktorer som er nevnt. Finanstilsynet tilrår at det ikke bør gis lån som fører til at gjeldsbyrden overstiger fem ganger årlig bruttoinntekt.

Bankene må for en del rette seg etter dette, men kan også gjøre unntak for en viss andel av lånene de innvilger. Det er altså fortsatt mulig å søke.

Kredittsjekk: Gjeld

Hvor mye gjeld du har fra før, spiller en stor rolle ved vurderingen av ytterligere låneinnvilgelser. Det gjelder ikke minst med tanke på den nevnte regelen om at det ikke bør gis lån utover fem ganger årlig inntekt.

Opplysninger om gjelden din innhentes fra Skatteetaten og Gjeldsregisteret. I Gjeldsregisteret finner man først og fremst oversikt over forbrukslån og kredittkort. I motsetning til hos Skatteetaten, foretas det her fortløpende registreringer. Det er derfor mer oppdatert.

For boliglån og studielån innhentes informasjonen fortsatt fra siste tilgjengelige likning. Dersom du har nedbetalt en del siden da, kan det være avgjørende at du dokumenterer det.

Når det gjelder kredittkort, er viktig å vite at også ubenyttet kreditt regnes som gjeld i denne sammenhengen. Ettersom den er tilgjengelig for deg til enhver tid, vil en långiver måtte inkludere hele kredittrammen, selv om kortet ikke er i bruk.

Kredittsjekk: Betalingsanmerkninger

Innhenting av opplysninger om betalingsanmerkninger er kanskje den viktigste. En slik anmerkning vil også dessverre være en avslagsgrunn i de aller fleste tilfeller. Enkelte låneinstitusjoner vil likevel under spesielle omstendigheter godkjenne slike gjeldsposter i en søknad om refinansiering.

Du kan lese mer om betalingsanmerkninger og hvordan du får dem lenger ned.

Kredittsjekk: Husholdningens størrelse

Det er opplagt større månedlige kostnader for en familie med flere barn, enn de uten. Antall barn er derfor en viktig del av kredittscoren. Her beregnes gjerne utgiftene ut fra statistiske grunnlag.

Kredittsjekk: Andre utgifter

Andre faste utgifter har også betydning for hvor mye lån du få. Det er meningen du skal ha økonomi til fortsatt å betale disse samtidig som du betjener lånet du søker om.

Vanlige utgifter i denne sammenheng kan være husleie, barnehage, SFO, barnebidrag og bilkostnader.

Mange av disse utgiftene fremkommer ikke i kredittsjekken, men det forventes at du oppgir dem i søknaden.

Kredittsjekk: Statistikk

Til slutt er det den delen av vurderingen du ikke alltid kan gjøre så mye med. Det er nemlig slik at i henhold til statistikken er enkelte dårligere betalere enn andre. Det vil derfor senke kredittscoren din uten at du kan få gjort så mye med det.

Forhold som ikke taler til din fordel her kan være lav alder, bosted i bestemte regioner i landet og om du skifter bosted ofte.

Dine rettigheter ved kredittsjekk

Bare de som har saklig grunn til det, kan innhente kredittsjekk på deg. Med saklig grunn menes det at du søker om lån hos dem, eller du allerede har et lån der som er misligholdt.

Du skal alltid få en gjenpart av de opplysningene som er oppgitt. Der vil det fremkomme hvem som har bedt om dem.

Du kan også be kredittopplysningsforetakene sende deg hvilke opplysninger de har lagret på deg kostnadsfritt. Det kan være nyttig når du tenker på å søke om lån.

Du har også muligheten til å stenge tredjepersoners mulighet til å få kredittsjekket deg. Det kalles frivillig kredittsperre, og du må sende melding om dette til de enkelte kredittopplysningsforetak.

Det medfører at du ikke vil bli innvilget kreditt hos de som ber om en kredittsjekk av deg. En frivillig kredittsperre er praktisk hvis du mistenker at du har blitt utsatt for identitetstyveri. Da risikerer du ikke at noen pådrar gjeld i ditt navn.

Hvordan kan jeg bedre kredittverdigheten?

Vi har slått fast at du ikke får lån uten kredittsjekk. Det må du nok bare innfinne deg med. Men løpet er ikke kjørt av den grunn. Det er ting du kan gjøre for å forbedre kredittverdigheten, og dermed komme bedre ut av kredittsjekken.

Her skal vi se nærmere på hvordan du kan påvirke de ulike faktorene i forbindelse med kredittsjekken, og øke kredittscoren din:

Hvordan øke inntekten

Lettere sagt enn gjort, tenker du kanskje. Lønnsjusteringer skjer normalt i beskjeden grad en gang i året, med mindre du skifter til en ny og bedre betalt jobb.

Men sørg for at det er dagens inntekt de legger til grunn ved behandling av lånesøknaden, og ikke likningsinntekten fra to år tilbake.

Dersom lånet er svært viktig for deg, kan du også vurdere å ta en ekstrajobb i en periode.

Det som gjør størst utslag på inntektskravet er likevel om dere er flere som søker om lånet. To inntekter gir adskillig større muligheter enn én. To medsøkere er nesten blitt det normale når man søker om boliglån.

Men det er ikke noe i veien for å være to også når det søkes forbrukslån. Dersom låneformålet inngår i husholdningen, for eksempel til oppussing eller en ekstra bil, er det også naturlig.

Hvordan redusere gjelden

Det første du skal se på her, er om du har kredittkort du ikke bruker. Kredittrammen på disse kortene inngår nemlig når gjeldsgraden (gjeld i forhold til inntekt) beregnes. Og et par-tre kort kommer fort opp i en samlet ramme på mer enn 100 000 kroner.

Så lenge du ikke skylder penger på kortene, kan de enkelt sies opp. Normalt er det ikke behov for flere enn to kredittkort, dersom de dekker forskjellige rabattordninger. Da kan du foreta de kjøp og bestillinger som det er nødvendig å gjøre med kredittkort.

Utover det er det viktig å ha gode betalingsplaner som viser en tydelig progresjon i retning av å redusere den samlede gjelden.

Har du flere gjeldsposter, kan du også vurdere en refinansiering til bedre betingelser. Det innebærer en samling av alle postene, noe som ofte vil falle rimeligere enn å betale enkeltvis på hvert krav.

Hva kan du gjøre med betalingsanmerkninger?

Betalingsanmerkninger registreres og føres hos kredittopplysningsforetakene. De er svært uheldige for deg, ettersom de aller fleste vil avslå lån når slike dukker opp under kredittsjekken. Det gjelder uansett hvor lite eller stort kravet som ligger til grunn er.

Det beste du kan gjøre med en betalingsanmerkning, er å unngå å få den. De kommer svært sjelden ut av ingenting. Du vil normalt ha fått flere varsler fra inkassoselskaper i forkant. Anmerkningen registreres gjerne først når inkassoselskapet går til rettslige skritt, som å sende en forliksklage eller begjære en utleggsforretning.

Det er ofte slik at betalingsanmerkninger på småbeløp er uttrykk for dårlig orden i økonomien. Men dersom det er høye krav eller flere anmerkninger, er det som oftest alvorlige økonomiske problemer som ligger til grunn. I det første tilfellet bør du ta et tak og rydde opp. I det andre kan det være hensiktsmessig å søke profesjonell hjelp, for eksempel hos en gjeldsrådgiver i kommunen.

Dersom du er uenig i kravet som ligger bak betalingsanmerkningen, bør du snarest ta kontakt med både inkassoselskapet og kredittopplysningsforetaket. Du må også formelt bestride kravet overfor kreditor.

Ellers slettes en betalingsanmerkning når du betaler kravet. Den fjernes fullstendig fra historikken din, og du fremstår igjen som en normal god betaler. Så langt mulig bør altså pengene betales. I motsatt fall bør du gjøre en betalingsavtale på det, slik at det forsvinner på sikt.

Få best lån med kredittsjekk

Kredittsjekk må påregnes ved vurdering av en lånesøknad. Men det er store forskjeller i hvilken grad finansieringsselskapene legger vekt på den.

Hvis du er litt på grensen, kan små utslag avgjøre om du får lån eller ikke. Og om du får lån, vil også lånebetingelser som rentesats med videre fastsettes som resultat av kredittsjekken og påfølgende vurdering.

Bemerk at de betingelsene som oppgis i bankenes markedsføring er eksempler, ut fra en gjennomsnittsrente og standard tilbakebetalingstid. Det tilbudet de har til deg etter kredittsjekk og kredittvurdering, kan avvike sterkt fra dette. Det gjelder både den ene og den andre veien.

Poenget er derfor at du bør søke flere banker for å finne det beste lånet. Akkurat det kan Norsk Kreditt hjelpe deg med å finne.

På vår forbrukslånside finner du oversikt over en lang rekke aktører på det norske finansmarkedet. Noen kjenner du sikkert fra før, mens andre er nye. Det fine er at du ved å trykke «søk», blir overført rett til søknadsskjemaet for det aktuelle lånet.

På den måten kan du enkelt fylle ut og sende 5-10 søknader i løpet av en kveld. Prosessen er forbløffende lik. Har du samlet opplysningene og dokumentene som kreves for den første søknaden, er det stort sett å gjenta samme prosedyren.

Svarene du får kan imidlertid sprike mye. Antakelig vil du se en betydelig prisforskjell på det billigste og det dyreste alternativet.

Men som nevnt. Det gjelder ikke lån uten sikkerhet og kredittsjekk. Hvis du ønsker lån uten sikkerhet, er det intet problem å søke om blancolån eller vanlig forbrukslån. Men kredittsjekken må du alltid gjennom.

Spørsmål og svar om lån uten kredittsjekk

Kredittsjekk er når en långiver eller annen kredittgiver innhenter opplysninger som er registrert om deg og din økonomi hos diverse instanser.

Disse inkluderer Skatteetaten, Brønnøysundregistrene, Gjeldsregisteret og Folkeregisteret. Det vil også komme fram om du har betalingsanmerkninger.

Du vil ikke få lån i bank eller andre finansinstitusjoner uten en kredittsjekk. Den utføres rutinemessig ved alle søknader. Det er også en del av bankens pålagte undersøkelsesplikt før den innvilger lån.

Ingen seriøse banker eller andre finansaktører gir lån uten at det blir foretatt en kredittsjekk av kunden. Får du et slikt tilbud, opererer vedkommende ikke på det legale markedet, og du bør utvise stor forsiktighet.

Da søker du lån med kredittsjekk, og prøver å tilpasse økonomien til det. Sørg for at det ikke kommer fram betalingsanmerkninger under kredittsjekken, si opp kredittkort du ikke bruker og sørg for å dokumentere alle inntekter.

Du vil bli kredittsjekket når du søker om lån, kredittkort og andre kredittavtaler som for eksempel et telefonabonnement.

Det er et eget felt om dette i den søknaden du skriver under på. Bemerk at det ikke er saklig grunn til å innhente kredittsjekk i forbindelse med husleiekontrakt. Husleie betales forskuddsvis, og er derfor ikke å regne som kreditt.

Kredittsjekk utføres av et kredittopplysningsforetak som har spesiell konsesjon til dette fra Datatilsynet. En långiver vil kontakte kredittopplysningsforetaket og be om disse opplysningen med henvisning til at du har søkt lån hos dem.

Du skal alltid få tilsendt en gjenpart i posten av de opplysningene som er utlevert om deg, samt informasjon om hvem som har bedt om dem.

Kredittsjekk er en utskrift av det som finnes av informasjon om deg i forskjellige registre. Det er en viktig del av kredittvurderingen, altså beslutningen om å gi deg et lån og til hvilke betingelser. Du kan selv bidra med ytterligere momenter, som for eksempel at du nettopp har gått opp i lønn eller nedbetalt et lån.

En betalingsanmerkning er en indikasjon på at du er en dårlig betaler. Du vil normalt ikke kunne få lån eller annen kreditt før den er gjort opp.

Det er mange långivere på markedet. For å finne det beste lånet, bør du søke flere steder. Det kan du gjøre enkelt ved å se oversikten over finansieringsinstitusjoner og låneagenter på Norsk Kreditt. Herfra blir du direktesendt til de enkelte institusjoners søknadsskjema.

Oskar er en dyktig copywriter med en solid bakgrunn i finans. Han har raskt gjort seg bemerket gjennom sitt arbeid med innholdsskapning for diverse finansielle institusjoner, inkludert banker, forsikringsselskaper, og investeringsfirmaer. Oskar har en naturlig evne til å forvandle komplekse finansielle emner og jargon til forståelig og engasjerende innhold. Hans lidenskap for finans og økonomi skinner gjennom i hans skrivearbeid, hvor han alltid søker å utdype lesernes forståelse og interesse for økonomiske muligheter og utfordringer. Med en finger på pulsen av finansverdenen bidrar Oskar med aktuelle og innsiktsfulle artikler og guider til Norsk Kreditt, hjelper brukere med å navigere i låne- og kredittmarkedet med større selvsikkerhet.

Fyll ut skjemaet for å fortsette søknaden din med vår partner

"*" obligatorisk felt

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden