Hva er factoring?

Factoring

Driver du egen bedrift, men liker ikke å kreve inn penger? Du bør vurdere å inngå en factoringavtale. Factoring er for deg som driver egen bedrift og ikke har tid til å vente på at kunden betaler, eller ikke liker å jobbe for mye med administrasjon av fakturaer. Har du factoringavtale med en bank eller annen finansinstitusjon, vil de forskuttere deg betalingen med et visst beløp, inntil 70-90 % av fordringens verdi, og overta oppfølgingen fram til den er betalt.

Factoring passer best når du har bedriftskunder. Forbrukere betaler som regel kontant. Driver du en nettbutikk, vil kjøperen ha overført penger før du sender varen. I næringslivet vil de helst ha litt lenger tid på seg. De skal gjerne allerede ha videresolgt varen før de betaler den.

Factoring er et alternativ til kassekreditt. Begge ordningene er til for at du skal ha likviditet fram til kunden betaler. Factoring må også avgrenses mot fakturakjøp, som innebærer at kundefordringen din faktisk skifter eier.

I Norge tilbys factoringtjenester fra banker og andre finansinstitusjoner som har spesialisert seg på det.

Hvordan fungerer factoring?

Vi legger til grunn at du allerede har en avtale om factoring. Herfra følger vi en kundefordrings liv og levned fra dens fødsel, til livsløpet ender med at kjøper endelig betaler.

Du har altså fullført en leveranse av ditt produkt og setter deg ned og skriver en god gammeldags regning til kunden. I samme øyeblikk du sender den, sendes en kopi av fakturainformasjonen til factoringpartneren (banken). Da er din jobb over.

Banken forskutterer deg en avtalt andel av fakturaens pålydende. Disse pengene er øyeblikkelig disponible for deg og kan settes inn i driften. Du kan kjøpe nye varer umiddelbart eller betale de fordringene andre har på deg.

Factoring er en form for lån, som du betaler for i den grad du utnytter den. Prisen på factoring har factoringselskapet satt ut fra en individuell vurdering av deg og dine kunder. De har selvfølgelig betinget seg pant i selve fordringen.

Mens du gjør andre ting, sørger factoringselskapet for at kunden husker å betale fordringen når den forfaller. Du vil ha innsyn i denne prosessen gjennom tilgang til selskapets factoringssystem. Her har du en oversikt over purringer som sendes og når betaling er innkommet.

Etter at kunden din har betalt, får du det resterende beløpet fra factoringsselskapet. Da følger du ham opp med nye gode tilbud.

Men det jo ikke alle historier som har en slik lykkelig slutt. Der kunden ikke betaler i tide, iverksetter selskapet standard inkassorutiner på dine vegne. Noen selskaper kjører hele prosessen selv, andre overlater denne delen til et samarbeidende inkassoselskap.

Men hvem har risikoen hvis kunden ikke betaler?

Det er nok deg. Forskuddet du har fått, vil konverteres til et lån du må betale tilbake. Her er det imidlertid mulig å inngå en tilleggsavtale om factoring med kredittsikring. Da overtar factoringselskapet hele ansvaret for å få inn pengene.

Fordeler ved factoring

Factoringavtalen tjener for det første til å styrke likviditeten i firmaet ditt. Kontante penger på bok er bedre enn å ta opp kortsiktige lån for å holde driften i gang. Denne fordelen må selvfølgelig veies opp mot den prisen du betaler for avtalen.

Dernest får du et profesjonelt team til å følge opp fordringene dine. Her er det spisskompetanse i alle ledd. Kanskje har du et personlig forhold til kunden som gjør det ubehagelig å sende regningen til inkasso? Da er det godt å ha overlatt det til krefter «utenfor din kontroll».

I tillegg frigjør du interne ressurser. Du og dine ansatte kan konsentrere dere om videre utbygging av bedriften og å kapre nye kunder, i stedet for å mase på betaling. Uten factoring-avtale måtte du ha regnet med en del lønnsutgifter for å få den samme jobben gjort.

Ulemper ved factoring

Ulempen ved å overlate arbeid til andre, er jo alltid at du samtidig frasier deg en del av kontrollen. Selv om du har full innsikt gjennom datasystemene, vil du få mindre nærhet til fordringsmassen din når andre gjør jobben.

Hvis du ikke driver veldig stort, kan det hende kundene setter pris på den personlige relasjonen med deg eller din saksbehandler/selger. Hvis det skulle være et tema rundt fakturaen, er det lettere for dem å henvende seg til den kontaktpersonen de allerede har. Det kan være avgjørende for at de gir deg nye oppdrag. For noen bedrifter kan det ha en dårlig signalverdi å outsource deler av økonomifunksjonen.

Så er det selvfølgelig prisen. Er den verdt det? Det vet du vel ikke helt før du har et konkret tilbud på bordet. Ta kontakt med et eller flere selskap som driver med factoring. De vil gi deg et tilbud etter å ha analysert bedriften og kundemassen din. Så får du vurdere det opp mot kostnadene og bryderiet med alternative løsninger.

Factoring eller kassekreditt?

Begge ordningene er instrumenter for å holde bedriften din likvid, altså ha penger til å betale løpende utgifter og investere i nye varer. En kassekreditt er et rammelån; du får en kreditt av banken opp til et visst beløp. Det bruker du når det er lite penger på kontoen, og betaler det ned når du for eksempel får betalingen fra kunden.

Forskjellen fra en factoringavtale er altså at de ikke hjelper deg med å kreve inn pengene. Du har selv det fulle ansvar og den fulle kontroll over denne prosessen med en kassakreditt. Det er opp til deg om trenger hjelp eller føler du har tilstrekkelig kompetanse og kapasitet på området.

Dersom du har behov for å sammenligne eller lære mer om finansieringsmuligheter for bedrifter, har vi laget en omfattende artikkel om ulike lån for bedrifter og næringslivet generelt. Her skriver vi mer om kassekreditt, men også om nedbetalingslån, oppstartslån, bankgarantier, leasingavtaler, crowdfunding, private investorer og muligheter for å søke tilskudd fra det offentlige.

Factoring eller fakturakjøp?

Enkelte factoringselskaper har også tilbud om fakturakjøp.

Det innebærer at de kjøper kundefordringen din – lavere enn pålydende selvfølgelig. Da er den ute av sinn for deg. Du kan derved styre likviditeten og arbeidsstyrken din inn mot nye oppgaver.

Dette passer best for store selskaper med stor omsetning. Det bør også være situasjoner hvor behovet for kapital er rimelig akutt. Normalt vil man jo tjene på å få fullt oppgjør fra kunden.

Fakturakjøp kan også være oppkjøp av avskrevne fordringer. Det er tilfelle når du regner det som lite sannsynlig eller svært vanskelig å få noe tilbake fra skyldneren. Noen selskaper har spesialisert seg i å kjøpe slike for en brøkdel av pålydende og så forsøke å tvangsinndrive dem fra skyldneren.

Hvem tilbyr factoring?

Det er en rekke banker og finansinstitusjoner i Norge som tilbyr denne formen for likviditetskjøp. Les mer om tjeneste hos DNB, Svea og SGfinans (en del av Nordea Finance) som er blant de tre største og mest anerkjente aktørene på området.

Oskar er en dyktig copywriter med en solid bakgrunn i finans. Han har raskt gjort seg bemerket gjennom sitt arbeid med innholdsskapning for diverse finansielle institusjoner, inkludert banker, forsikringsselskaper, og investeringsfirmaer. Oskar har en naturlig evne til å forvandle komplekse finansielle emner og jargon til forståelig og engasjerende innhold. Hans lidenskap for finans og økonomi skinner gjennom i hans skrivearbeid, hvor han alltid søker å utdype lesernes forståelse og interesse for økonomiske muligheter og utfordringer. Med en finger på pulsen av finansverdenen bidrar Oskar med aktuelle og innsiktsfulle artikler og guider til Norsk Kreditt, hjelper brukere med å navigere i låne- og kredittmarkedet med større selvsikkerhet.

Fyll ut skjemaet for å fortsette søknaden din med vår partner

"*" obligatorisk felt

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden