Refinansiere kredittkortgjeld – komplett guide for 2024

Å refinansiere kredittkortgjeld er noe av det smarteste du kan gjøre. Ved å refinansiere kredittkort og annen dyr gjeld kan spare mye penger hver eneste måned. Pengene du sparer kan du bruke til å nedbetale gjelden din raskere eller på andre ting. Her på Norsk Kreditt får du en komplett guide for hvordan du kan refinansiere din kredittkortgjeld og du kan også sammenlikne långivere og låneagenter som tilbyr slik refinansiering.

Derfor lønner det seg med refinansiering av kredittkort

I dag bruker nesten alle kredittkort. Det er en godt integrert betalingsmåte uansett om du handler i fysiske butikker eller på nett. Det er mange fordeler knyttet til kredittkort, som bonuser, rabatter og forsikringer. Ikke minst er det trygt å betale med kredittkort når du bestiller på nett.

Det er imidlertid avgjørende at du betaler kredittkortregningen i tide. Dersom det hoper seg opp med ubetalt kreditt på ett eller flere kort, kan det bli ubehagelig. Det beregnes godt med renter på slike kreditter, og det kan bli et kontinuerlig etterslep.

Sliter du med høy kredittkortgjeld bør du vurdere å refinansiere. Ved å bytte ut kredittkortgjelden med et lån med lavere renter og bedre betingelser kan du spare mye penger – hver eneste måned.

Noen fordeler med å refiansiere kredittkort:

Lån tilpasset for deg
Lån tilpasset for deg

Hva er refinansiering av kredittkort?

Å refinansiere betyr å ta opp et lån som er øremerket til å betale ned gjeld som vi har fra før. Når du skaffer deg et kredittkort får du alltid en beløpsramme som avgjør hvor mye kreditt du kan bruke. Denne rammen kan være fra 10 000 til 150 000 kroner. De fleste kredittkort har rentefri periode, men etter at denne rentefrie perioden er utløpt begynner rentene å løpe. Rentene på kredittkort er svært høye sammenlignet med andre typer lån. Dersom du betaler på kredittkortgjeld, betaler du derfor sannsynligvis veldig mye i renter og gebyrer.

Ved en refinansiering omdannes denne gjelden til et refinansieringslån med lavere renter og bedre betingelser. Refinansiering kan skje både med og uten sikkerhet. Å refinansiere kredittkort ved å bake gjelden inn i boliglånet er det aller gunstigste. Det er da gjerne et spørsmål om du har ledig sikkerhet i privat bolig, eller om det er noen andre som kan stille en slik sikkerhet for ditt refinansieringslån. Lån med sikkerhet i bolig er som regel alltid det mest lønnsomme alternativet.

Konsekvensen av å ikke betale kredittkortregningen

Dersom du ikke betaler ned det du har brukt av kredittkortrammen når kredittkortregningen forfaller, opparbeider du deg gjeld på kredittkortet. Siden renten er såpass høy, kan selv små beløp vokse seg store over tid. Du får altså relativt store rentekostnader.

Betaler du ikke det du skylder i tide, kan kravet sendes til inkasso. Da pådrar du deg etter hvert en betalingsanmerkning, noe som er svært uheldig for din økonomiske situasjon. Dersom du har en eller flere betalingsanmerkninger, vil du bli nektet lån og andre viktige tjenester. Alle betalingsanmerkninger vil bli registrert i gjeldsregisteret. Refinansiering av kredittkortgjeld gjør det enklere å håndtere gjelden, slik at du reduserer sjansen for inkasso og betalingsanmerkninger.

Når bør man refinansiere kredittkortgjeld?

Rentene på kredittkort ligger varierer for tiden mellom 16,8 % til 119,51 %, men de fleste kredittkort har en løpende rente på mellom 20–30 %. Det tilsvarende tallet for forbrukslån ligger vesentlig lavere.

Prinsipielt bør du nedbetale all bruk av kredittkort med en gang du mottar kredittkortregningen. Da vil det heller ikke påløpe renter. Det er fordi de fleste kredittkort kommer med en rentefri periode.

Dersom du over tid har opparbeidet deg en betydelig gjeld på kredittkortene som du ikke klarer å nedbetale på kort sikt, er det på høy tid å gjøre noe med det.

Et refinansieringslån vil gi deg lavere rente, og du vil gjenvinne kontrollen over økonomien ved at du får et nedbetalingslån med et fast månedlig beløp å forholde deg til. Du får altså både lavere kostnader og bedre oversikt over økonomien.

Hvordan refinansiere kredittkortgjeld?

Når du skal refinansiere kredittkortgjeld bør du først skaffe deg oversikt. Du summerer ganske enkelt alt du skylder på dine respektive kredittkort per i dag. Deretter søker du om et lån tilsvarende dette beløpet. Det lønner seg å sammenligne og søke hos flere banker for å få de beste betingelsene.

På Norsk Kreditt finner du en rekke banker og låneinstitusjoner som tilbyr refinansieringslån.

Du kan søke om refinansiering både med og uten sikkerhet. Hvis du søker om et lån uten sikkerhet, er det en fordel å oppgi at lånet skal brukes til akkurat refinansiering. Søknader om lån til refinansiering behandles nemlig lempeligere ettersom et slikt låneopptak ikke øker totalgjelden din. Du kan også få betydelig lengre nedbetalingstid. Refinansieringslån kan innvilges med inntil 15 års løpetid mot 5 år for vanlige usikrede lån.

Dersom det innvilges lån til refinansiering av kredittkortgjeld, vil långiver normalt betale ut kortselskapene direkte. Du trenger altså ikke å foreta deg noe. Når du refinansierer kredittkortgjeld vil kredittkortene som regel avsluttes.

Refinansiere kredittkortgjeld

Slik refinansierer du kredittkortgjeld – steg for steg guide:

  1. Skaff deg oversikt over egen økonomi og din totale gjeld
  2. Finn billigste refinansieringslån på Norsk kreditt
  3. Send søknad til flere banker
  4. Velg den banken med det beste tilbudet for deg

Potensielle besparelser på refinansiering av kredittkort

Du vil normalt spare penger på kredittkort refinansiering. Hvor mye avhenger av flere omstendigheter. Sjekk først hvilke betingelser du har på kredittkortene dine, og hvilke betingelser du kan få på et refinansieringslån. Dersom du har andre dyre smålån og kreditter, kan det lønne seg å samle disse og kredittkortgjelden du har i ett større lån. Refinansiering av forbrukslån og kredittkortgjeld er ekstra gunstig fordi du får bedre oversikt og sparer penger på gebyrer. Her er de viktigste fordelene ved refinansiering av kredittkortgjeld.

Lavere rente

Hvis vi tar utgangspunkt i at du refinansierer kredittkortgjeld på 100 000 kroner med en nominell rente på 20 % med et tilsvarende lån med en nominell rente på 12 prosent, vil det gi en årlig rentebesparelse på 8 000 kroner.

Er rentedifferansen enda større, vil du spare enda mer på å samle gjelden. Det samme gjelder dersom du trenger lengre tid enn ett år på å nedbetale beløpet.

Færre gebyrer

I tillegg til at du sparer penger på lavere renter, kan du også spare penger på gebyrer ved å refinansiere kredittkort. Dette gjelder om du har flere kredittkortlån eller andre lån som du slår sammen til ett større lån. Ett enkelt gebyr utgjør ikke så mye penger, men over tid kan færre gebyrer utgjøre en vesentlig besparelse.

Et regneeksempel:

Dersom du har 4 lån og du betaler 60 kroner i innbetalingsgebyr for hvert lån, utgjør dette 240 kroner i måneden. På et år betaler du hele 2 880 kroner i gebyrer. Ved å slå sammen disse lånene til ett lån med ett gebyr, betaler du kun 720 kroner. Dette utgjør en besparelse på 2160 kroner på ett år og en besparelse på hele 10 800 kroner over 5 år.

Bedre oversikt

I tillegg til lavere renter og færre gebyrer får du bedre oversikt din økonomi med kun ett lån å betale på. Å samle lån er lønnsomt og det er også enklere å forholde seg til en kreditor enn til flere.

Betingelser for å kunne refinansiere kredittkort

Betingelser for å få et refinansieringslån samsvarer med de betingelsene som ellers gjelder for å få lån. Dette gjelder lån både refinansiering med og refinansiering uten sikkerhet.

Det mest vesentlige er at du kan betjene lånet du søker om. Det betyr både at du skal ha en inntekt som er høy nok og ikke for mye gjeld i forhold til inntekten din. Hvilke krav som nøyaktig gjelder når det kommer til inntekt varierer mellom de ulike bankene.

Du vil også bli kredittsjekket. Da vil det blant annet komme fram om du har betalingsanmerkninger. Har du betalingsanmerkninger vil det bli vanskeligere å få lån. Enkelte spesialbanker kan imidlertid i noen tilfeller innvilge refinansiering med betalingsanmerkning. Dette forutsetter som regel at du kan stille med sikkerhet i bolig. Eventuelt kan du få en annen person til å stille med sikkerhet for deg.

Refinansiering kredittkort

Fordeler og ulemper ved refinansiering av kredittkort

Det er som regel svært fordelaktig med refinansiering kredittkort. Gjeld knyttet til kredittkort har høy rente, derfor er det ekstra lønnsomt. Blant fordelene finner vi:

Det er ingen egentlig ulempe ved å refinansiere kredittkort så lenge du oppnår lavere rente på det nye lånet enn den som løper på kredittkortene. Unntaket er dersom du kan klare å nedbetale det du skylder på kortene i løpet av to til tre måneder. Da vil ikke behovet for et refinansieringslån være like presserende.

Sammenlign refinansieringslån og få det beste tilbudet her

Som med kredittkort er det et stort spenn i rentesatsene på lån uten sikkerhet. Når du først tar et tak for å redusere gjeldskostnadene dine, er det det et poeng å få det beste refinansieringslånet.

På Norsk Kreditt sammenligner vi en rekke långivere som kan tilby refinansiering av kredittkortgjeld og refinansiering smålån.

Imidlertid er det slik at du må søke før du får oppgitt en rente på akkurat ditt lån. Grunnen til dette er at renten på refinansieringslån fastsettes individuelt ut fra en helhetlig vurdering av din økonomiske situasjon. Fra denne siden kan du gå rett til søknadsskjemaene i de respektive bankene ved å trykke «søk».

Sender du inn flere slike søknader vil du også få flere tilbud å velge mellom. Antakelig vil du se at det er en del penger å spare på å velge tilbudet med den laveste renten. Å sende en søknad er uforpliktende og gratis. Du er ikke forpliktet til noe før du signerer selve kontrakten.

Refinansiere kredittkortgjeld

Spørsmål og svar om å refinansiere kredittkortgjeld

Å refinansiere kredittkort betyr å ta opp et nytt lån for å betale gjelden som du har opparbeidet deg på dine kredittkort.

Mange lurer på om det lønner seg å refinansiere. Det er flere grunner til at du bør refinansiere kredittkort. For det første vil du sannsynligvis få en lavere rente. Du vil også kunne spare penger på gebyrer. Til slutt er det mer oversiktlig å forholde seg til kun en kreditor i stedet for flere.

Det er greit å ha et par kredittkort som samtidig gir deg rabatter eller bonuser på varekjøp eller drivstoff. Dersom du alltid betaler kredittkortregningene i tide, kan det lønnes seg å ha flere kredittkort. Det du bør unngå er at å opparbeide rentebærende kreditt på flere kort.

Ja. Dersom du har andre smålån og kreditter kan du også refinansiere disse sammen med kredittkortgjelden. Du søker bare om det samlede beløpet på kredittkortgjelden og lånene du ønsker å refinansiere.

Kan du tilby sikkerhet i bolig vil du få lavere rente. Det er grunnen til at du bør du velge å refinansiere kredittkort med sikkerhet i bolig dersom du har muligheten til det. Du vil imidlertid også kunne tjene på å refinansiere kredittkortgjeld i et lån uten sikkerhet.

Man bør refinansiere når kredittkortgjelden begynner å vokse seg større. Dersom du har lite kredittkortgjeld, bør du heller fokusere på å betale tilbake denne så raskt som mulig.

Refinansiering betyr å erstatte gjeld med en annen type lån. Hensikten er å få bedre betingelser. Man kan refinansiere de fleste lån, som for eksempel forbrukslån eller kredittkortgjeld. Man kan også refinansiere boliglån.

Hvor mye du sparer på å refinansiere avhenger av hvilke betingelser du har på ditt nåværende lån i forhold til hvilke betingelser du kan få på det nye lånet.

Både refinansiering av forbrukslån og refinansiering av kredittkort innebærer at du bytter ut din gamle gjeld med et nytt lån. Siden kredittkortgjeld har høyere rente, er det som regel mer å spare på å refinansiere kredittkortgjeld.

Oskar er en dyktig copywriter med en solid bakgrunn i finans. Han har raskt gjort seg bemerket gjennom sitt arbeid med innholdsskapning for diverse finansielle institusjoner, inkludert banker, forsikringsselskaper, og investeringsfirmaer. Oskar har en naturlig evne til å forvandle komplekse finansielle emner og jargon til forståelig og engasjerende innhold. Hans lidenskap for finans og økonomi skinner gjennom i hans skrivearbeid, hvor han alltid søker å utdype lesernes forståelse og interesse for økonomiske muligheter og utfordringer. Med en finger på pulsen av finansverdenen bidrar Oskar med aktuelle og innsiktsfulle artikler og guider til Norsk Kreditt, hjelper brukere med å navigere i låne- og kredittmarkedet med større selvsikkerhet.

Fyll ut skjemaet for å fortsette søknaden din med vår partner

"*" obligatorisk felt

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden