Sms-lån – et lån med rask utbetaling

Sms-lån eller mobillån forbindes vanligvis med lån på mindre beløp og med kort tilbakebetalingstid. Som regel tas de opp for å komme over ei økonomisk kneik eller dekke uforutsette utgifter. I denne artikkelen forklarer vi alt du må vite om sms-lån på dagen og hvilke alternativer som finnes til slike lån. Dersom du trenger et mindre lån, anbefaler vi deg å søke via långiverne som er listet opp på denne siden.

Lån tilpasset for deg
Lån tilpasset for deg
Kvinne som fikk vite om sms-lån pa internett

Begrepet sms-lån er hentet fra Sverige hvor denne lånetypen har vært mer vanlig.

I denne artikkelen vil ta for oss en del karakteristikker ved, og myter rundt sms-lån

Kan man få sms-lån i Norge?

I Norge er det ikke lov å bevilge lån via kun sms. Som et alternativ er det i Norge mulig å søke mindre lån, også kalt smålån, fra flere långivere. 

Det finnes egentlig ingen gjengs definisjon av beløpets størrelse når vi tenker på smålån. Dette er lån oftest mellom 5 000 – 20 000 kroner, en sum som oftest tilbakebetales i løpet av tre-fire måneder.

 

Men disse lånene får du altså ikke bare ved å sende en tekstmelding. I Norge er det noen flere formaliteter som må gjennomgås. Derimot kan du godt bruke smart-telefonen din til utfylling av lånesøknaden og akseptere låneavtalen med BankID.

 

Du kan dermed ikke regne med å få «sms-lån på timen» eller «sms-lån på minuttet». Markedsføring av å låne penger på dagen og at du kan få penger raskt er også i strid med Forbrukertilsynets vedtekter.

Hva er sms-lån?

I sin opprinnelige form var sms-lån et lån du kunne søke om ved å sende utlåner en tekstmelding, og svaret på søknaden ble sendt tilbake på samme måte. Deretter fikk du en pin-kode eller en sms med et kodeord du kunne bruke for å få pengene inn på konto samme dag.

I en tid var denne låneformen umåtelig populær i Sverige. Du kunne sende en sms uansett hvor du var, og slike lån ble ofte markedsført som sms-lån på minuttet eller sms-lån på timen. Det var mange aktører på dette markedet, og tilsvarende stor konkurranse om kundene. Det kunne en bevisst låntaker bruke til sin fordel.

Ulempen var at det ble litt for enkelt. Mange tok opp kreditt uten å tenke seg godt om. Udisiplinerte lånsøkere tok opp lån på lån, helt til de fikk betalingsproblemer, ble svartelistet og det stoppet av seg selv. Og da satt de igjen med en lang rekke låneforpliktelser de måtte finne en løsning på.

Dette lurer folk på om sms-lån:

Dette er noen av de søkefrasene som folk søker etter på Google når de ønsker mer informasjon om små lån. Nedenfor kommer vi til å belyse flere av disse emnene.

Sms-lån på dagen – en myte?

Mange tror at lån på mindre beløp kan utbetales raskt. 

«Raskt og enkelt» er selvfølgelig bra, men långivere ikke har mulighet til å bruke dette i sin markedsføring. Uttrykk som lån på timen, på minuttet eller på dagen er sammen med «raske penger» og er bannlyst når du driver med utlån i Norge. Det er heller ikke lov å markedsføre at du kan få penger på konto samme dag.

Når det gjelder tiden det faktisk tar, må man ta hensyn til tiden det tar å behandle lånesøknaden og aktive virkedager før pengene utbetales til konto. Selv om det meste av prosessen ved lånebehandling er automatisert, skal det alltid foretas en kontroll av dokumentasjonen og supplerende opplysninger fra deg, innhenting av kredittsjekk og formell godkjennelse av søknadsbeløpet.

Den manuelle sjekken foregår forholdsvis effektivt av de finansieringsinstitusjonene som Norsk Kreditt samarbeider med. Dersom du får innvilget lånesøknaden må du likevel forvente at det tar noen virkedager før pengene er på konto.

Det er heller ikke et stort poeng at det skal skje noe raskere enn det. Det er bedre at at det tar litt tid fra søknadstidspunktet til aksept av lånetilbudet, slik at lånsøkeren får tid til å tenke seg om. Slik har lånetakeren muligheten til å avslå dersom søknaden var litt overilt. Og det har som regel liten betydning for låntakerne om de har penger på konto i dag eller i morgen.

Spontanlån er heller ikke nødvendigvis det beste for privatøkonomien, så når du skal ta opp lån bør det være et gjennomtenkt valg.

Hvor kan jeg finne et sms-lån uten kredittsjekk?

Som nevnt, kan du ikke søke sms-lån i Norge, men du kan søke andre typer mindre lån. Uansett hvilken type lån du ønsker deg, skal du ikke låne penger hvis du ikke kan klare å betjene lånet. Det gjelder både små og store lån. Det er selvfølgelig ditt ansvar. Men det påhviler faktisk også långiver et ansvar om å sjekke dette før de innvilger lånesøknaden. 

De som låner ut penger har i tillegg en sterk interesse i at det ikke blir for mange som har problemer med å betale sine lån.

En eller annen form for kredittsjekk vil alltid foretas. Det vanligste er at det tas en sjekk på deg gjennom et kredittopplysningsforetak. Det godtar du som et eget punkt i søknaden du skriver under på, også når du signerer med BankID. I sjekken fremkommer de senere årenes likningstall, om du har betalingsanmerkninger og alle lån og kreditter som fremkommer i Gjeldsregisteret

Disse opplysningene vil spille en avgjørende rolle for om du får lån eller ikke, og også hvilken rente du eventuelt blir tilbudt. Sms-lån på dagen uten kredittsjekk er dermed helt uaktuelt.

Sms-lån med betalingsanmerkning – er det mulig?

En betalingsanmerkning er et slags økonomisk stempel som registeres på deg når du ikke betaler regningene dine. Det skjer etter en forutgående prosess hvor du har fått varsler, inkassokrav og hvor kreditor som regel har innledet rettslige skritt hos namsmannen for å få inn pengene sine (forliksklage, utleggsforretning m.m.). 

En betalingsanmerkning fremkommer alltid under kredittsjekken. Som en konsekvens vil du bli nektet alle typer kreditt. Du kan sjekke om du har betalingsanmerkninger på forhånd hos et kredittopplysningsforetak, for eksempel Bisnode.

Det beste du kan gjøre er å kvitte deg med betalingsanmerkningene før du søker om lån. Anmerkningene skal slettes når du betaler kravet. En betalingsanmerkning vil altså ikke bli stående i din betalingshistorikk. Derfor bør du alltid prioritere å innfri krav knyttet til betalingsamerkninger. Eventuelt kan du be om hjelp fra familie eller venner for å kunne betale.

En betalingsanmerkning skal i prinsippet foreldes etter fire år, men det skjer sjelden i praksis fordi inkassoselskapene vil sørge for jevnlig fornyelse av kravet. Du kan bestride betalingsanmerkningen hvis du mener at du har gode grunner til det, men da må du formelt bestride det hos den som har kravet mot deg. 

Deretter bør du informere inkassoselskapet og kredittopplysningsforetaket om det. 

Aldersgrense for få lån

I henhold til norsk lovgivning skal du være myndig for å kunne pådra deg kreditt. Det betyr at du må være fylt 18 år. Det er långivers oppgave å sjekke at dette kravet er oppfylt. Det omfatter også mindre lån. Flere långivere har høyere aldersgrenser, for eksempel 23 eller 25 år, før de er villig til å vurdere søknaden.

Bakgrunnen for dette er at mange i de yngste aldersgruppene ikke har fast inntekt. De studerer, avtjener militær førstegangstjeneste eller har kun midlertidige arbeidsoppdrag.

I tillegg er den yngre aldersgruppen sterkt overrepresentert i statistikken over dårlige betalere. Derfor mener finansselskapene at de utgjør en større risiko. Det er også sterke restriksjoner mot å markedsføre kreditter til denne gruppen.

Et alternativ for studenter og andre er et kredittkort for unge som tilbys av mange långivere. Med en forholdsvis lav kredittramme, kan dette brukes som en erstatning for manglende muligheter til å få sms-lån. Merk deg at det er viktig å betale kredittkortregningen før fristen, slik at du unngår renter.

Sms-lån uten sikkerhet

Sms-lån er lån som kommer uten sikkerhet. Slike lån befinner seg i kategorien forbrukskreditt, som er en annen betegnelse på lån uten sikkerhet.

Det er flere grunner til at det ikke tilbys sms-lån med sikkerhet i bolig. Den viktigste er at kostnadene til sikkerhetsstillelse blir forholdsvis større jo mindre lånet er. For et lån på et beskjedent beløp, er det rett og slett ikke bryet verdt.

Smålån gis uten sikkerhet fordi det koster for mye å sikre pant, og for at slike lån skal kunne utbetales raskere. 

Et annet kjennetegn ved sms-lån og andre typer forbrukslån er at långiver ikke stiller noen krav til hva du bruker pengene til.

Hvis du ønsker å nytte godt av boligens verdi for å få rimelige kreditter, er et rammelån et bedre alternativ. Med et rammelån er du sikret kreditt inntil et nærmere definert beløp. Dette kan du ta ut i større eller mindre porsjoner, alt etter når, eller dersom du får bruk for det.

Denne typen rammelån er populært blant pensjonister. De har ofte en bolig med høy verdi, samtidig som de kan trenge å spe på litt i tillegg til pensjonen, som når de ønsker seg en ferietur eller noe annet ekstra.

Sms-lån forbindes vanligvis med lån på mindre beløp.

Sms-lån rente

Det er som regel en sammenheng mellom størrelsen på lånet og den nominelle renten. Långiverne tjener mer penger på lån av høyere beløp som skal betales ned over lenger tid.

Dessuten vil den effektive renta på mindre lån påvirkes i større grad. En kort løpetid er enda et moment som får den effektive renta til å skyte i været.

Alt i alt er sms-lån forholdsvis dyre kreditter. Sms-lån med lav rente er normalt ikke tilgjengelig. Det må da vurderes om det oppveies av at behovet er presserende, og at man normalt skal kunne betale det ned i løpet av kort tid.

Når trenger du et sms-lån?

Det kan være ulike årsaker til at tiden er inne til å ta opp et sms-lån. Den vanligste er at det er kortsiktig behov for et mindre kontantbeløp.

Det kan være i forbindelse med innkjøp av en forbruksgjenstand når du ikke har tid eller lyst til å utsette kjøpet. Det kan være at du raskt trenger ting du har bruk for, for eksempel dersom husholdningsmaskiner som kjøleskap eller komfyr blir ødelagte.

Bruken av smålån til slike formål må måles opp mot muligheten til å spare opp penger (som vel er det beste), eller å bruke kredittkort (som er best når du kan betale det ned allerede neste lønningsdag).

Når trenger du ikke et sms-lån?

Alle låneopptak bør være overveid. Du bør ikke ta opp et sms-lån (eller annen kreditt) i disse situasjonene:

Ved opptak av vanlig forbrukslån vil tiden som går fra du sender lånesøknaden til du mottar svar formodentlig forhindre sistnevnte varianten. Dagen derpå vil som regel gi den ettertanken som er nødvendig for å fatte riktig beslutning. Et kredittkort med høy ramme vil utgjøre en større fare i slike sammenhenger.

Når det gjelder det første punktet, er det beklageligvis mange som overvurderer sin økonomi og tilbakebetalingsevne. Selv om det er relativt små summer du låner, vil det forårsake mange bekymringer og ekstrakostnader dersom du kommer på etterskudd med betalingen.

Som en fast regel bør du foreta like mange avveininger og beregninger før du tar opp et lite lån, som et stort. Blant annet bør du kjenne prisen på det.

Hva koster et sms-lån?

Det er det store spørsmålet som du bør ta stilling til når du skal ta opp et lån. Kostnaden på lån beregnes ut fra renter og gebyrer. Disse slås sammen til en effektiv rente. Relativt høye gebyrer og kort tilbakebetalingstid vil normalt gi en betydelig høyere effektiv rente sammenlignet med et større lån.

På den annen side vil ikke totalbeløpet bli voldsomt avskrekkende, dersom lånet i utgangspunktet ikke er så høyt.

La oss se på et eksempel der du tar opp et lån på 8 000 kroner. I tillegg til lånesummen kommer 350 kroner i etableringsgebyr. Det skal også betales et termingebyr på 45 kroner hver måned. Dersom lånet har en løpetid på 3 måneder, vil den effektive renten komme på hele 243 % p.a. Likevel blir ikke totalbeløpet høyere enn 9 764 kroner. Prisen blir altså 1 764 kroner, noe enkelte kanskje vil mene er verdt det ut fra det formålet pengene er brukt til.

Når du får et lånetilbud, vil du alltid motta et tilsvarende regnestykke som gir deg et riktig inntrykk av kostnaden. Gjør du som vi anbefaler her på Norsk Kreditt, nemlig å søke flere steder før du aksepterer et lånetilbud, vil du kunne spare gode penger på lavere renter. Søk gjerne via långiverne som vi anbefaler i oversikten over. 

Hvor lang tid skal jeg bruke på å tilbakebetale et sms-lån?

Svaret her er enkelt og greit: Så kort tid som mulig.

Ofte er det fra långivers side et krav om relativt kort tilbakebetalingstid. Men du kan gjerne korte ned tiden ytterligere hvis du er i stand til det.

Grunnen er at disse sms-lånene har relativ høy nominell rente, og er dermed en dyr kreditt å betale på. En annen ting et at det gir en uryddig økonomi dersom det er ett eller flere smålån som ligger og slenger. Dette kan også ha konsekvenser dersom du senere for eksempel skal søke om boliglån.

Er kredittkort et alternativ til sms-lån?

Kredittkort kan brukes til de samme formål som sms-lån, altså å dekke uforutsette utgifter eller foreta kjøp av diverse ting i moderate prisklasser.

Den store forskjellen ligger i tilbakebetalingen. Da renten på kredittkortet ikke begynner å løpe før etter betalingsforfall påfølgende måned, er det langt å foretrekke så lenge du klarer å dekke opp kreditten inntil da.

Men hvis du ikke gjør det, begynner det å løpe forholdsvis høye renter. Hvor høye renter du må betale varierer fra kort til kort.

Har du mange sms-lån og andre smålån?

Da bør du vurdere å samle dem i ett lån, et såkalt refinansieringslån. Du kan refinansiere både med og uten sikkerhet. Du kan lese mer om refinansiering uten sikkerhet her

Som vi har nevnt, er smålån en relativ dyr form for kreditt, men selvfølgelig kan de ha sin berettigelse i en situasjon du har et akutt behov for kontanter.

Problemet er at hvis du kommer på etterskudd med betalingen eller at du har brukt denne metoden gjentatte ganger, kan du få en opphopning av relativt dyr gjeld. Dersom du kan få nedbetalt denne gjelden ved å ta opp et litt større lån, vil det innebære flere fordeler.

For det første får du antakelig en lavere rente, og dermed lavere kostnader. I tillegg kan du med litt lenger løpetid redusere den månedlige kostnaden til gjeldsbetjening betraktelig.

Det aller beste er kanskje at du får mer en oversiktlig økonomi, med bare ett lån som det skal betales på hver måned.

Du kan søke refinansiering både med og uten sikkerhet. Kan du stille sikkerhet i egen bolig, vil du få de beste betingelsene, men du vil sannsynligvis også oppnå store besparelser også med et lån uten sikkerhet.

Noen råd til deg som ønsker et mindre lån:

Sjekk økonomien din grundig og vurder hvor mye du klarer å betale tilbake hver måned, og hvor mange måneder du bruker på å betale det ned.

Finn lån på Norsk Kreditt

Når du søker om lån, uansett hvor stort eller hvor lite det er, lønner det seg å bruke tid på det. Du bør ha en god idé om hvor mye du klarer å betale tilbake hver måned, og du bør legge arbeid i å finne det beste lånet slik at det beløpet blir så lite som mulig.

Start med oversikten over långivere på Norsk Kreditt. For hver utlåner finner du linken til firmaets søknadsskjema. Du kan derfor enkelt bruke Norsk Kreditts nettside som et utgangspunkt for å sende søknader til ulike låneformidlere. Flere søknader gir deg flere svar, og sannsynligvis vil det være en god variasjon i de tilbudene du får i retur. Til slutt kan du velge det lånetilbudet som gir deg de beste betingelsene. 

Kredittkort kan brukes til de samme formål som sms-lån

Spørsmål og svar

Sms-lån er betegnelsen på lån du kunne søke og få utbetalt ved å sende tekstmeldinger, noe som pleide å være populært i Sverige. I Norge brukes begrepet mest om lån på mindre beløp, men sms-lån er ikke lov i Norge.

Du kan ikke søke om sms-lån i Norge, men du kan søke om andre smålån. Ofte betegnes beløp mellom 1 000 kroner og 20 000 kroner som smålån.

Nei, du vil normalt få verken sms-lån eller annen kreditt så lenge du har en eller flere betalingsanmerkninger.

Nei. Du kan fullføre søknaden online fra en datamaskin, nettbrett eller smarttelefon. Du kan signere låneopptaket på de samme enhetene med BankID.

Du kan velge blant Norsk Kreditts samarbeidspartnere som tilbyr smålån eller forbrukskreditt.

Vi anbefaler alltid at du søker flere steder for å oppnå best mulig betingelser. Som regel er det en del å spare på dette.

Emma er en dyktig copywriter med en solid bakgrunn i kommunikasjon og markedsføring. Hennes erfaring strekker seg fra å arbeide i reklamebyråer til å være en del av markedsføringsteam i diverse bransjer, inkludert teknologi og detaljhandel. Samarbeidet med en rekke kunder har gitt henne et bredt perspektiv på hvordan man effektivt kommuniserer budskap til forskjellige målgrupper. Videre brenner Emma for storytelling og evnen til å fange publikums interesse med kreative tekster. Å holde seg oppdatert på de siste trendene innen markedsføring og kommunikasjon er essensielt for henne. Denne omfattende kunnskapen har hun anvendt for å styrke merkevarer og drive engasjement gjennom innhold som resonnerer.

Fyll ut skjemaet for å fortsette søknaden din med vår partner

"*" obligatorisk felt

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden