Sms-lån – et lån med rask utbetaling

Sms-lån eller mobillån forbindes vanligvis med lån på mindre beløp og med kort tilbakebetalingstid i Norge. Som regel tas de opp for å komme over ei økonomisk kneik eller dekke uforutsette utgifter.

Eksempel på en kvinne som fikk vite om SMS-lan pa Internett

Telefonen er ikke fullt så sentralt i lånesøkingen som i vårt naboland, der begrepet er hentet fra.

I denne artikkelen vil ta for oss en del karakteristikker ved, og myter rundt sms-lån.

Du får også en veiledning i hvordan du går fram for å utnytte denne låneformen på best mulig måte.

Noen kjennetegn på sms-lån i Norge 

Denne typen lån har ikke fått innpass i Norge. Derimot bruker vi ofte betegnelsen sms-lån som et synonym til  mikrolån eller minilån. Altså en låneavtale om et mindre beløp.

Det er egentlig ingen gjengs definisjon av beløpets størrelse når vi tenker på sms-lån eller smålån. Folk flest vil tenke på beløp rundt 10 000 – 20 000 kroner, altså mellom en kvart eller halv månedslønn. Det er gjerne en sum man tenker kan tilbakebetales i løpet av tre-fire måneder.

Det er også mulig å få lån ned mot 1 000 kroner. I den øvre enden er det lånsbanker som betegner lån opp mot 150 000 kroner som smålån.

Men disse lånene får du altså ikke bare ved å sende en tekstmelding. Det er litt flere formaliteter ved saksbehandlingen som må gjennomgås. Derimot kan du godt bruke smart-telefonen din til utfylling av skjemaet og akseptere låneavtalen med BankID.

Du kan dermed ikke regne med noe «sms-lån på timen» eller «låne penger på minuttet». Markedsføring av å låne penger på dagen og at du kan få penger raskt er også i strid med Forbrukertilsynets vedtekter.

Hva er sms-lån?

I sin opprinnelige form var sms-lån et lån du kunne søke om ved å sende utlåner en tekstmelding, og svaret på søknaden ble sendt tilbake på samme måte. Du fikk en pin kode eller en sms med kodeord du kunne bruke for å få pengene inn på konto samme dag.

I sin tid var denne låneformen umåtelig populær i Sverige. Du sende en sms uansett hvor du var, for å få sms-lån på minuttet. Det var mange aktører på dette markedet, og tilsvarende stor konkurranse om kundene. Det kunne en bevisst låntaker bruke til sin fordel.

Ulempen var at det kanskje ble litt for enkelt. Mange tok opp kreditt uten å tenke seg særdeles godt om. Udisiplinerte lånsøkere tok opp lån på lån, helt til de ble svartelistet og det stoppet av seg selv. Og det med en lang rekke låneforpliktelser de måtte finne en løsning på.

Dette lurer folk på om sms-lån:

Ovenstående er noen av de søkefrasene som er brukt på Google av folk som lurer på ting om sms-lån. I det følgende kommer vi til å belyse flere av disse emnene.

Sms-lån på dagen – en myte?

Det er en formodning om at lån på mindre beløp kan komme raskere til utbetaling.

«Raskt og enkelt» er selvfølgelig bra, men det er et moment långivere ikke vil bruke i sin markedsføring.  Uttrykk som lån på timen, på minuttet eller på dagen er sammen med «raske penger» bannlyst når du driver med utlån i Norge. Det samme er å nevne utsikten til at du får penger på konto samme dag.

Når det gjelder tiden det faktisk tar, må man ta utgangspunkt i aktive virkedager. Selv om det meste av prosessen ved lånebehandling er automatisert, skal det alltid godkjennes og bekreftes manuelt av fysiske personer.

Det inkluderer kontroll av dokumentasjonen og supplerende opplysninger fra deg, innhenting av kredittsjekk og formell godkjennelse av søknadsbeløpet.

Den manuelle sjekken foregår forholdsvis effektivt av de finansieringsinstitusjonene som Norsk Kreditt samarbeider med. Derimot må du nok forvente minst en virkedag før pengene eventuelt er på konto.

Det er heller ikke et stort poeng for finansvirksomhetene at det skal skje noe raskere enn det. Man ser heller at det går litt tid fra søknadstidspunktet til akseptering av lånetilbudet, slik at lånsøkeren får tid til å tenke seg om.

Det er best å ha muligheten til å avslå dersom søknaden var litt overilt. Og det har som regel liten betydning for låntakerne om de har penger på konto i dag eller i morgen.

Spontanlån er ikke nødvendigvis det beste for privatøkonomien, så når du skal ta opp lån bør det være et gjennomtenkt valg.

Hvor kan jeg finne et sms-lån uten kredittsjekk?

Du kan ikke låne penger hvis du ikke kan klare å betjene lånet. Det gjelder både små og store lån. Det er selvfølgelig ditt ansvar. Men det påhviler faktisk også långiver et ansvar om å sjekke ut dette før man bestemmer seg for å gi deg et lån.

De har i tillegg en sterk interesse i at det ikke blir for mange som har problemer med å betale sine lån.

En eller annen form for kredittsjekk vil det alltid være. Det vanligste er at det innhentes en sjekk på deg hos et kredittopplysningsforetak. Det godtar du gjerne som et eget punkt i søknaden du skriver under på, selv med BankID.

I sjekken fremkommer de senere årenes likningstall, om du har betalingsanmerkninger og alle lån og kreditter som fremkommer i Gjeldsregisteret.

Disse opplysningene vil spille en avgjørende rolle for om du får lån eller ikke, og også om hvilken rente du i så fall blir tilbudt. Sms-lån på dagen uten kredittsjekk er dermed helt uaktuelt.

Man velger den rette eiendommen til boliglån

Sms-lån med betalingsanmerkning – er det mulig?

En betalingsanmerkning er et slags økonomisk stempel som kommer når du ikke betaler regningene dine. Det skjer gjerne etter en forutgående prosess hvor du har fått varsler, inkassokrav og hvor kreditor som regel har innledet rettslig skritt for å få inn pengene sine (forliksklage, utleggsforretning m.m.).

En betalingsanmerkning fremkommer alltid under kredittsjekken. I alminnelighet betyr det at du vil bli nektet alle typer kreditt, også sms-lån. Du kan sjekke om du har betalingsanmerkninger på forhånd hos et kredittopplysningsforetak, for eksempel Bisnode.

Det beste du kan gjøre er å kvitte deg med betalingsanmerkningen før du søker om lån. Normalt skjer det ved bei du betaler kravet. Da vil alle spor av anmerkningen bli slettet.

Den vil altså ikke bli stående i din betalingshistorikk. Er det et måtelig krav lønner det seg å priorere det, eventuelt få hjelp til å betale det ut fra familie eller venner.

En betalingsanmerkning skal i prinsippet foreldes etter tre år, men det skjer sjelden i praksis fordi inkassoselskapene vil sørge für jevnlig fornyelse av kravet. Du kan bestride betalingsanmerkningen hvis du mener du har gode grunner til det, men da må du formelt bestride det hos den som har kravet.

Deretter kan du informere inkassoselskapet og kredittopplysningsforetaket om det. Men du får ikke sms-lån på dagen med betalingsanmerkning fra hver långivere.

Sms-lån Norge 18 år

Det er ingen formell aldersgrense for sms-lån. I henhold til norsk lovgivning skal du være myndig for å kunne pådra deg kreditt. Det betyr at du må være fylt 18 år. Det er långivers oppgave å sjekke at dette kravet er oppfylt.

Det omfatter også mindre lån, som sms-lån. Blant institusjonene det henvises til fra Norsk Kreditt er det således vanlig med aldersgrenser på 23 eller 25 år, før de er villig til å vurdere søknaden.

Bakgrunnen for dette er at mange i de yngste aldersgruppene ikke har fast inntekt. De studerer, avtjener militær førstegangstjeneste eller har kun midlertidige arbeidsoppdrag.

Hertil kommer at de er sterkt overrepresentert i statistikken over dårlige betalere. Derfor mener finansselskapene at de utgjør en større risiko. Det er også sterke restriksjoner mot å markedsføre kreditter til denne gruppen.

Et alternativ for studenter og andre er et kredittkort for unge som tilbys av mange banker. Med en forholdsvis lav kredittramme, kan dette brukes som en erstatning for manglende muligheter til å få sms-lån.

Merk deg at det i så fall er viktig å betale regningen fra kredittkortet før fristen, slik at du unngår renter.

Sms-lån uten sikkerhet

Det er ikke vanlig å ta sikkerhet for sms-lån. De befinner seg i kategorien forbrukskreditt, som er en annen betegnelse på lån uten sikkerhet.

Det er flere grunner til at det ikke tilbys sms-lån med sikkerhet i bolig. Den viktigste er at kostnadene til sikkerhetsstillelse blir forholdsvis større jo mindre lånet er. For et lån på et beskjedent beløp, er det rett og slett ikke bryet verdt.

Lån på småbeløp gis uten sikkerhet fordi det koster for mye å sikre pant for det, og for at det skal utbetales raskere. En prosess med sikkerhetsstillelse vil normalt ta noen dager.

Det betyr gjerne også at långiver ikke stiller noen krav til hva du bruker pengene til.

Hvis du ønsker å nytte godt av boligens verdi for å få rimelige kreditter, er rammelån et bedre alternativ. Med et rammelån er du sikret kreditt inntil et nærmere definert beløp. Dette kan du ta ut i større eller mindre porsjoner, alt etter når, eller dersom du får bruk for det.

Denne typen rammelån er populært blant pensjonister. De har ofte en bolig med høy verdi, samtidig som de kan trenge å spe på litt i tillegg til pensjonen. Som når de ønsker seg en ferietur eller noe annet ekstra.

Men du få ikke en sms-lån med betalingsanmerkning uten sikkerhet fra hver långivere.

Sms-lån høyeste rente

Det er som regel en sammenheng mellom størrelsen på lånet og den nominelle renten. Om vi ikke skal se på det som en kvantumsrabatt, så er det en tydelig sammenheng. Banken tjener jo mer penger på lån av høyere beløp som skal betales ned over lenger tid.

Dessuten vil den effektive renta på mindre lån affekteres i større grad. En kort løpetid er enda et moment som får den effektive renta til å skyte i været.

Alt i alt er sms-lån forholdsvis dyre kreditter. Sms-lån med lav rente er normalt ikke tilgjengelig. Det må da vurderes om det oppveies av at behovet er presserende, og at man normalt skal kunne betale det ned i løpet av kort tid.

Renteeksempel for sms-lån:
Lånebeløp: 10.000 kr
Løpetid: 1 år
Nominell rente: 9,48% – 23,40%
Effektiv rente: 29,70% – 39,90%
Estimert månedskostnad: 957 – 995 kr
Totalt: 11 480 – 11 939 kr
Lånekostnad: 1 480 – 1 939 kr

Når trenger du et sms-lån?

Det kan være ulike årsaker til at tiden er inne til å ta opp et sms-lån.

Den vanligste er at det er kortsiktig behov for et mindre kontantbeløp.

Det kan være i forbindelse med innkjøp av en forbruksgjenstand når du ikke har tid eller lyst til å utsette kjøpet. Det kan være husholdningsmaskiner som kjøleskap eller komfyr, hvor behovet må sies å være pressende. Du kan også trenge golfutstyr til sesongen, eller penger til julegaver.

Bruken av smålån til slike formål må måles opp mot muligheten til å spare opp penger (som vel er det beste), eller å bruke kredittkort (som er best når du kan betale det ned allerede neste lønningsdag).

Der disse alternativene er utelukket, er det altså et smålån som kan redde familieferien eller noe annet denne sommeren.

Når trenger du ikke et sms-lån?

Alle låneopptak bør være overveid. Du bør ikke ta opp et sms-lån (eller annen kreditt) i disse situasjonene:

Nå vil tiden som går fra du sender lånesøknaden til du mottar svar formodentlig forhindre de to siste variantene. Dagen derpå vil som regel gi den ettertanken som er nødvendig for å fatte riktig beslutning. Et kredittkort med høy ramme vil utgjøre en større fare i slike sammenhenger.

Når det gjelder det første punktet, er det beklageligvis mange som overvurderer sin økonomi og tilbakebetalingsevne.

Og selv om det er relativt små summer du låner, vil det forårsake mange bekymringer og ekstrakostnader hvis du kommer på etterskudd med betalingen.

Som en fast regel bør du foreta like mange avveininger og beregninger før du tar opp et lite lån, som et stort. Blant annet bør du kjenne prisen på det.

Hva koster et sms-lån?

Det er det store spørsmålet. Kostnaden på lån beregnes ut fra renter og gebyrer. Disse slås gjerne sammen til en effektiv rente. Relativt høye gebyrer og kort tilbakebetalingstid vil normalt gi en betydelig høyere effektiv rente enn større lån.

På den annen side vil ikke totalbeløpet bli så voldsomt avskrekkende, ettersom lånet i utgangspunktet ikke er så høyt.

La oss se på et eksempel der du tar opp et lån på 8 000 kroner. Det følger 350 kroner i etableringsgebyr og med 45 kroner i termingebyr som skal betales over tre måneder.
Det kan ha en effektiv rente på hele 243% p.a. Likevel blir ikke totalbeløpet høyere enn 9 764 kroner. Prisen blir altså 1 764 kroner, noe enkelte kanskje vil mene er verdt det ut fra det formålet pengene er brukt til.

Bruk gjerne en sms-lån-kalkulator til beregningene. Smålånkalkulatoren på Norsk Kreditt er god å bruke.

Når du får et lånetilbud, vil du alltid få et tilsvarende regnestykke som gir deg et riktig inntrykk av kostnaden. Gjør du som vi anbefaler her på Norsk kreditt, å søke flere steder før du aksepterer et lånetilbud, vil du kunne spare en tusenlapp eller to på lavere renter.

Hvor lang tid skal jeg jeg bruke på å tilbakebetale et sms-lån?

Svaret her er enkelt og greit: Så kort tid som mulig.

Ofte er det fra långivers side et krav om relativt kort tilbakebetalingstid. Men du kan gjerne korte ned tiden ytterligere hvis du er i stand til det.

Grunnen er at disse sms-lånene har relativ høy nominell rente, og er dermed en dyr kreditt å betale på. En annen ting et at det gir en uryddig økonomi dersom det er ett eller flere smålån som ligger og slenger.

Det vil bli sett på det hvis du for eksempel senere søker om boliglån.

Er kredittkort et alternativ til sms-lån?

Kredittkort kan brukes til de samme formål som sms-lån, altså å dekke uforutsette utgifter eller foreta kjøp av diverse ting i moderate prisklasser.

Den store forskjellen ligger i at det kanskje er litt for lett å dra kredittkortet, slik at man ikke alltid får tid nok til å overveie konsekvensene.

Den andre vesentligste forskjellen ligger i tilbakebetalingen. Da renten på kredittkortet ikke begynner å løpe før etter betalingsforfall påfølgende måned, er det langt å foretrekke så lenge du klarer å dekke opp kreditten inntil da.

Men hvis du ikke gjør det, begynner det å løpe forholdsvis høye renter. Hvor høye varierer fra kort til kort, men stort sett ligger de i markedets topp-sjikt.

I slike tilfeller vil det ofte være best med et sms-lån.

Da har du en klar betalingsplan å forholde deg til. Det er både disiplinerende og ryddigere.

Har du mange sms-lån og andre smålån?

Da bør du vurdere å samle dem i ett lån, et såkalt refinansieringslån.

Som vi har nevnt, er smålån en relativ dyr form for kreditt. Men selvfølgelig kan de ha sin berettigelse i en situasjon du har et akutt behov for kontanter.

Problemet er at hvis du kommer på etterskudd med betalingen eller du har brukt denne metoden gjentatte ganger, skjer det en opphopning av relativt dyr gjeld. Dersom du kan få betalt dem ut ved å ta opp et litt større lån, vil det innebære flere fordeler.

For det første får du antakelig en lavere rente enn sms-lån rente, og dermed lavere kostnader. Dernest kan du med litt lenger løpetid redusere den månedlige kostnaden til gjeldsbetjening betraktelig.

Det aller beste er kanskje at du får mer en oversiktlig økonomi, med bare ett lån som det skal betales på hver måned.

Du kan søke refinansiering både med og uten sikkerhet. Kan du stille sikkerhet i egen bolig, vil du få de beste betingelsene. Men du vil ganske sikkert også oppnå store besparelser også med et lån uten sikkerhet.

Sjekk lånskalkulatoren for å finne ut av hvor mye du må ut med til det nye lånet, og sammenlikn med hva du betaler i dag.

Noen råd til deg som ønsker sms-lån:

Sjekk økonomien din for hvor du klarer å betale tilbake hver måned, og hvor mange måneder du bruker på å betale det ned

Finn lån på Norsk kreditt

Når du søker om lån, uansett hvor stort eller hvor lite det er, lønner det seg å bruke tid på det. Du bør ha en god idé om hvor mye du klarer å betale tilbake hver måned, og du bør legge arbeid i å finne det beste lånet slik at det beløpet blir så lite som mulig.

Start med oversikten over långivere på Norsk Kreditt. For hver utlåner finner du linken til firmaets søknadsskjema. Du kan derfor enkelt bruke Norsk Kreditts side som et utgangspunkt for å sende søknader til ulike institusjoner og låneformidlere. Flere søknader gir deg flere svar, og sannsynligvis vil det være en god variasjon i de tilbudene du får i retur.

Spørsmål og svar

Sms-lån var betegnelsen på lån du kunne søke og få utbetalt ved å sende tekstmeldinger, fortrinnsvis i Sverige. I Norge brukes det mest om lån på mindre beløp.

Nei, det er ingen prinsipielle forskjeller mellom sms-lån og smålån i finansforetakenes markedsføring.

Ofte tenker vi på beløp mellom 1 000 kroner og 20 000 kroner som smålån. Mange lånsbanker setter imidlertid en øvre grense på 50 000 kroner.

Generelt vil sms-lån ha høyere effektiv rente og kortere tilbakebetalingstid enn andre lån. Hvilken rente du får fastsettes etter at banken har kredittvurdert deg.

Nei, du vil normalt få verken sms-lån eller annen kreditt så lenge du har en betalingsanmerkning.

Ja. Det er vanligvis ikke noe krav om at du stiller sikkerhet for å få et sms-lån.

Nei. Du kan fylle ut søknaden på internett fra PC, nettbrett eller smart-telefon.

Du kan likeledes signere låneopptaket på de samme enhetene med BankID.

Du kan velge blant Norsk Kreditts samarbeidspartnere som tilbyr smålån eller forbrukskreditt.

Vi anbefaler alltid at du søker flere steder for å oppnå best mulig betingelser. Som regel er det en del å spare på dette.

Fyll ut skjemaet for å fortsette søknaden din med vår partner

"*" indicates required fields

Hidden