Finn beste boliglån i Norge

Kjøpesum 5 000 000 kr
Rente 2 %
Nedbetalingstid 25 år
Egenkapital
30 0000 kr

LÅNEKOSTNAD PER MÅNED

Månedsbeløp

0 kr

Månedlige renter

0 kr

Månedlige avdrag

0 kr

LÅNEKOSTNAD TOTALT

Lånekostnad totalt

0 kr

Rentekostnad totalt

0 kr

Lånesum totalt

0 kr

Din vei til drømmehjemmet

Et av de viktigste økonomiske valgene folk gjør i løpet av livet er å kjøpe egen bolig, og for mange er dette gjennomførbart ved å søke boliglån.

Hverdagsøkonomien blir påvirket i mange år, og derfor er det viktig å være innforstått med hva som følger. Hos NorskKreditt får du raskt oversikt over hvor mye du kan få i huslån, estimert rente og hvor mye du må betale hver måned.

Vi hjelper deg med å finne den lånetilbyderen som passer din økonomi best. Slik får du en rask og enkel oversikt når du er på jakt etter drømmeboligen.

Det er best å sammenligne boliglån før du tar opp lån

De aller fleste har en bank og det er nærliggende å søke om lån der du er kunde fra før. Det betyr at mange søker boliglån direkte i Sparebank 1, Danske Bank, Nordea eller DnB, men det er ikke gitt at du får den beste renten der.

Det er hundrevis av banker og mange lurer på hvilken bank er best på boliglån og forbrukslån? Det kommer an på hvor du er i livet, hva du skal kjøpe og hvilken type lån du er ute etter.

Boliglån til det nye hjemmet

Kanskje er det et fritidsboliglån, eller kanskje du studerer og vil ha boliglån som student i stedet for å leie i studietiden. Kanskje er du medlem av en fagforening.

Da finnes det egne og gunstige lån. Uansett hva du skal kjøpe er investeringen stor og du gjør lurt i å finne banken med beste boliglån for deg. Du må rett og slett finne ut hvordan du skal søke boliglån på smarteste måte, og det er der vi kan hjelpe.

Bruk Norsk Kreditt for å søke om boliglån

Er du på jakt etter beste rente på boliglån og billigste boliglån er det lurt å bruke Norsk Kreditt.

Mange faktorer å vurdere når du velger boliglån

Du er kanskje medlem av Akademikerne og kvalifiserer for boliglån til akademikerne? Da kan du automatisk få laveste nominell rente i den samarbeidende banken.

Det samme kan du få med andre organisasjonslån. Om du ikke er medlem noe sted gjelder det å finne banken med beste vilkår og betingelser. Det innebærer månedlige gebyrer og andre kostnader, og ikke minst hva du betaler i renter per måned.

Eksempel bruk av boliglån

Det er ingen tvil om at det er boliglånrente som er viktigst å se på når du har fått innvilget lån. Selv i et marked med tøff konkurranse er det mange forskjellige renter på boliglån. Det gjelder å finne aktøren som gir deg lavest effektiv rente. Og du må avgjøre om du vil ha annuitetslån eller serielån.

De fleste velger annuitetslån siden det gir samme månedskostnad gitt uendret rentenivå, mens du nedbetaler raskere på et serielån. Det er billigere totalt sett, men månedskostnaden er høy i starten.

Ønsker du tidlig nedbetaling på et annuitetslån kan du gjøre det også. Det er også rentefradrag for boliglån. 23% av rentekostnaden får du trukket av på skatten.

Hvor stort boliglån kan jeg få?

Hvor mye egenkapital som behøves for boliglån kommer an på boligens verdi. Bankene krever minst 15% egenkapital. Dette gjelder om du kjøper for første gang eller skal bytte bolig. Om ikke må du ha tilleggssikkerhet.

I et stigende eiendomsmarked er kombinasjonen bolig og egenkapital en utfordring for mange. Hvor mye inntekt du behøver for å få boliglån kommer an på hvor mye du skal låne, men bankene gir ikke mer enn 5 ganger bruttoinntekten din fratrukket andre lån.

Hvordan få boliglån blir like ofte et spørsmål om nok egenkapital som om du får lånet. Og hvilken bank det er lettest å få boliglån i, kan fort bli den banken som gir deg en individuell vurdering om du skulle ha for lite egenkapital.

Mest vanlige spørsmål og svar

Det som avgjør hvor mye du og en eventuell medlåntaker kan få i boliglån, er hvor stor inntekt dere har. Desto høyere inntekt desto bedre betjeningsevne. Samtidig er reglene slik at bankene ikke kan gi mer enn 5 ganger bruttoinntekten i lån. Dette inkluderer alle lån, så har du andre lån som studielån, billån og forbrukslån, så reduserer dette størrelsen på boliglånet.

Normalt gir ikke bankene lån utover 85% av boligens markedsverdi. De kan imidlertid for en liten andel av lånene, gi boliglån med mindre egenkapital ut fra en individuell vurdering. For eksempel god betalingsevne. Mangler du egenkapital må du eventuelt få noen til å stille opp som kausjonister.

Det er to måter du kan få boliglån på om du har for lite egenkapital. Den mest vanlige er å få noen til å kausjonere for deg. Vanligvis er det foreldre som stiller med tilleggssikkerhet i egen bolig. For kausjonisten innebærer dette en risiko om du ikke betaler boliglånet. Den andre måten å få boliglån på er ved å ta opp topplån. Det vil si at banken din stiller med inntil 85% av boligverdien, mens du får et topplån gjennom kommunen. Dette siste er lån som kommer fra Husbanken. Det er ikke enkelt å få slike lån siden de er populære, og det er visse kriterier som legges til grunn for å få innvilget lån fra Husbanken, men mange finansierer boligkjøpet på denne måten om de mangler egenkapital.

Det å refinansiere boliglån kan i praksis gjøres på to måter. Det ene er å innfri det lånet du har og ta opp et nytt (større) lån i banken du har boliglånet i allerede. Imidlertid brukes refinansiering mest i forbindelse med at du tar opp et nytt lån i en annen bank. Mange gjør dette fordi de får en bedre rente på lånet sitt ved å flytte boliglån til en annen bank. Dette skjer ved at du får et nytt lån i en ny bank, og så innfrir den nye banken boliglånet du har fra før. Når du refinansierer kan du ta opp et like stort lån som du har, men svært ofte velger folk å låne opp litt ekstra om det er rom for det.

Det å søke om boliglån er enkelt i dag. Du kan selvsagt ta et møte i banken med en rådgiver, men det er mye enklere å søke på nettet. Har du en relativt strømlinjeformet privatøkonomi som ikke behøver en særskilt individuell vurdering, er det raskest og enklest. Du kan søke direkte hos bankene, men det beste er å bruke Norsk Kreditt. Da fyller du ut søknaden din kun en gang, og så sendes denne til mange banker.

Bankene tenker langsiktig og er ivrige etter å få unge mennesker som kunder i forbindelse med at de skal kjøpe bolig for første gang. Derfor finnes boliglånsordninger til mennesker under 34 år, som er ekstra gunstige. For å få boliglån for unge eller førstehjemslån må du ha 15% egenkapital eller få noen til å stille med tilleggssikkerhet. Det må også være første bolig du kjøper. Fordelen med denne typen lån, er at selv om du låner mye av eller hele kjøpesummen, så får du like lav rente på boliglånet som om du skulle ha lånt bare 60% av verdien.

Et fleksilån eller rammelån, er boliglånet som lar deg være din egen banksjef. Har du ordnet økonomi og god sikkerhet kan du få boligkreditt. Et fleksilån gir deg en kredittramme inntil 60% av boligverdien om du kan betjene en slik ramme. Det betyr at du da har penger tilgjengelig om lånet ditt er på mindre enn 60% av boligverdien. Du betaler renter av bare det du har brukt av rammen.

Flytende rente er en rente som følger markedet til enhver tid. Du kan si at det er den kortsiktige renten som kan gå både opp og ned på kort varsel. Fast rente følger også markedet, men fastrenten som tilbys på lån er mer langsiktig. Det er også hele hensikten med den. Den blir et veddemål på hvordan rentemarkedet utvikler seg.

De aller fleste velger å ha lån med flytende rente. Historisk sett er dette mest lønnsomt, men du kan også være heldig og tjene på det om du velger fast rente på lånet ditt. Ved å velge fastrente mister du noe fleksibilitet i forbindelse med refinansiering og boligsalg. Går du ut av en fastrenteavtale vil det også beregnes en over- eller underkurs på lånet i forhold til rentenivået på et tilsvarende lån ved beregningstidspunktet. Fordelen med et fastrentelån er at du kan forsikre deg mot dyrere lån i 3, 5 eller 10 år fremover om du ikke tåler en renteoppgang. Ulempen er tapet av fleksibiliteten samt at du sannsynligvis betaler mer i rente enn om du hadde hatt flytende rente. Tåler du ikke renteoppgang velger du fastrentelån. Ellers er det best med flytende rente på lånet.

Desto høyere inntekt du har desto enklere er det å få boliglån. Betjeningsevnen blir bedre fordi mer av den disponible inntekten kan brukes til å betjene boliglånet. Forutsatt at du har nok egenkapital eller sidesikkerhet, så er det en fordel desto mer av den disponible inntekten din som kan brukes til å betale renter og avdrag på lånet. Med lav inntekt er du derfor særdeles avhengig av en ordnet økonomi som ikke har andre låneutgifter om du skal få et boliglån som er stort nok til at du kan kjøpe noe i eiendomsmarkedet. Forbrukslån og billån vil ta så mye av inntekten din at du ikke får et lån som er stort nok til at du kan kjøpe fast eiendom.

Oskar er en dyktig copywriter med en solid bakgrunn i finans. Han har raskt gjort seg bemerket gjennom sitt arbeid med innholdsskapning for diverse finansielle institusjoner, inkludert banker, forsikringsselskaper, og investeringsfirmaer. Oskar har en naturlig evne til å forvandle komplekse finansielle emner og jargon til forståelig og engasjerende innhold. Hans lidenskap for finans og økonomi skinner gjennom i hans skrivearbeid, hvor han alltid søker å utdype lesernes forståelse og interesse for økonomiske muligheter og utfordringer. Med en finger på pulsen av finansverdenen bidrar Oskar med aktuelle og innsiktsfulle artikler og guider til Norsk Kreditt, hjelper brukere med å navigere i låne- og kredittmarkedet med større selvsikkerhet.

Fyll ut skjemaet for å fortsette søknaden din med vår partner

"*" obligatorisk felt

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden