Depositumslån – Slik får du innpass på leiemarkedet

Å stille et depositum gir deg adgang til leiemarkedet. Det kan derfor utgjøre et betydelig beløp man ikke alltid har disponibelt på konto. En løsning kan være å søke om depositumslån.

Her kan du lese mer om hvordan et depositumslån fungerer, og hvordan du finner det beste depositumslånet på Norsk Kreditt.

Lån tilpasset for deg
Lån tilpasset for deg

Et depositum er en garanti for husleien, og noen ganger også for skader du måtte gjøre på leiligheten. Størrelsen på depositumet tilsvarer normalt tre måneders husleie, men kan være opp til seks ganger den månedlige leien.

Mer om depositum

Et depositum er som nevnt en garanti for huseier. Størrelsen på depositumet, hvordan det skal innbetales og hva det skal dekke er regulert i husleiekontrakten.

For deg som ikke har leid før, er det viktig å vite at depositumet skal settes inn på en sperret konto i banken, også kalt depositumskonto. Den skal stå i leietakerens navn, men vil ikke kunne disponeres av noen av partene før leieforholdet er over.

Pass på å gi banken beskjed når du flytter. Utleier har en frist til å fremme krav overfor banken etter leieforholdet. Skjer ikke det, vil du få tilgang på pengene. Renter som har løpt på beløpet i mellomtiden, tilfaller deg.

Det kan hende at noen utleiere krever at depositumet blir utbetalt til deres konto, eller til og med kontant rett i lomma. Dette er ikke en lovlig måte å gjøre det på.

Husk dette om depositum

Depositumslån – når du ikke har pengene

Det beste er selvfølgelig å ha pengene på konto. Men ettersom vi snakker om et høyere beløp, er det ikke alle som har det. Du kan heller ikke bruke BSU-kontoen din til depositum. Det vil være et brudd på BSU-avtalen. Da gjenstår altså muligheten til å låne pengene.

Dette er depositumslån

Et depositumslån er et lån tilsvarende summen du trenger til depositumet. Sørg for at det etter innvilgelse overføres direkte inn på en depositumskonto i banken.
Det er liten prinsipiell forskjell på et depositumslån og et forbrukskreditt. Det er gjerne de samme kriteriene som stilles for å innvilge det, og betingelsene for nedbetaling er de samme. Vi skal se nærmere på dette.

Depositumslån uten sikkerhet

Et depositumslån vil normalt være et lån uten sikkerhet, også kalt forbrukskreditt eller blancolån. Det må derfor følge myndighetenes føringer for slike lån, samt den enkelte bankens egne rutiner.

Fra myndighetenes side betyr det for det første at nedbetalingstiden ikke skal være lenger enn fem år. I praksis vil nedbetalingstiden du blir tilbudt ofte være kortere enn det. Relativ høy rente gir også ekstra kostnader over lenger tid.

På den annen side er det gjerne mulig å forhandle på nedbetalingstiden i ettertid dersom du skulle få problemer med nedbetalingen.

Videre frarådes det å gi lån som fører til at du har en gjeldsbyrde som overstiger fem ganger den skattbare inntekten din. Det er et generelt tiltak fra myndighetene for å begrense gjeldsveksten i landet.

Utover dette avhenger det av bankens vurderinger. Ettersom det er et lån, er det din evne til å betale det tilbake som er viktigst. Det betyr at du skal ha tilstrekkelig inntekt til å betjene det, og du skal heller ikke ha for mye annet du må betale på. Regnestykket skal med andre ord gå opp.

Depositumslån med betalingsanmerkning

Betalingsanmerkninger er ikke heldige uansett hva slags lån du ønsker å søke. Det vil så godt som alltid føre til avslag. En betalingsanmerkning oppstår gjerne når du ikke har betalt en regning eller et lån, og du har blitt purret gjentatte ganger.

Det kommer som regel noen inkassovarsler i posten i forkant. Årsaken kan være at du ikke har penger til å betale, eller at du rett og slett ikke har gode betalingsrutiner. I begge tilfeller vil du få stempel som dårlig betaler, og merkes med «anbefales ikke kreditt» i kredittopplysningsforetakenes registre.

Dersom du er uenig i et krav, bør du melde fra om det før det sendes til inkasso, og absolutt før det er notert betalingsanmerkning. Det er ikke nødvendigvis for sent da heller, men det kan hende du må gå om rettsvesenet for å dokumentere forholdene eller få omgjort uteblivelsesdommer.

Det gode med en betalingsanmerkning er at den slettes for alltid når du betaler kravet. Har du en anmerkning for et mindre beløp, skal du altså bare betale ut denne. Da fremstår du på ny med rent økonomisk rulleblad, og ingen vil nekte deg å låne penger depositum av denne grunnen.

Depositumslån bank

De aller fleste banker og finansieringsinstitusjoner tilbyr lån til depositum. Som regel går det generelt inn under forbrukskreditt, men det er enkelte som også markedsfører det som depositumslån spesielt.

Blant de siste finner vi Sparebank 1 som har skreddersydd et produkt de kaller depositumslån, og som retter seg mot unge mellom 18 og 34 år. Men det er ellers ikke noe i markedsføringen som tilsier at de gir spesielt gunstige betingelser.

Generelt vil vi anbefale å finne fram til et depositumslån på samme måte som et vanlig lån. Det betyr at du bør søke flest mulig steder. Du får ikke depositumslån på dagen. Start med å se på oversikten over forbrukslånsbanker her på Norsk Kreditt.

Depositumslån student

Når et nytt studieår tar til, er det mange om beinet om de utleieleilighetene og hyblene som finnes. Da gjelder det å ha finansieringen av depositumet klart. For å få lån, fordres det imidlertid en viss inntekt.

Studielån og stipend regnes dessverre ikke som inntekt i denne sammenheng. Men en fast ekstrajobb kan være avgjørende. Ellers er det nok mange som låner av foreldrene sine, eller bruker opptjente midler fra sommerjobben.

Depositumslån lav rente

Renta på et depositumslån avhenger i stor grad av kredittvurderingen. Scorer du høyt her, vil du får tilbudt en relativt god rente. Det er stor variasjon i rentetilbudene på lav og høy kredittscore.

Det er for så vidt ikke så mye du kan gjøre for å påvirke den, bortsett fra å tjene mer penger enn du allerede gjør. Det er også en fordel å ha minst mulig gjeld.

Merk at den automatiske kredittvurderingen innhenter opplysninger fra tidligere likninger. Dersom du har høyere inntekt i dag, må du dokumentere det.

Dersom du er LO-medlem og mellom 18 og 34 år, kan du få spesialtilbud på depositumslån fra enkelte filialer i Sparebank 1-gruppen. Det betyr to prosentpoeng lavere rente, og halv pris på etableringsgebyret.

Men for å være sikker på å få det best mulige tilbudet, må du alltid være beredt på å søke flere potensielle långivere.

På Norsk Kreditt anbefaler vi minimum fem. Men jo flere du søker, desto bedre sjanser har du for å få best rente depositumslån.

Du vil også finne låneagenter her som kan sørge for at den samme søknaden blir behandlet av flere banker. Da får du flere tilbud å velge mellom.

Finn det beste depositumslånet på Norsk Kreditt

Norsk Kreditt har en oversikt over en lang rekke banker og andre finansinstitusjoner som tilbyr lån til depositum og andre formål.

Det er gode muligheter for å finne lånet med de beste betingelsene blant disse. Ved å klikke på det enkelte lån, blir du videresendt til søknadsskjemaet.

Spørsmål og svar om depositumslån

Depositum er en pengesum som gjerne kreves i forbindelse med husleieavtaler.

Beløpet tilsvarer som regel tre måneders husleie, og skal være en sikkerhet dersom leietakeren ikke betaler leie eller gjør skade på boligen.

Depositumslån er et lån du tar opp med det formål å dekke det beløpet som kreves i depositum.

Husleiegaranti, tilsvarene kreditt garanti depositum, er når en tredjepart garanterer for depositumsbeløpet, i stedet for at du stiller med beløpet. Det kan være et forsikringsselskap eller i noen tilfeller Nav.

Du kan låne til depositum i de aller fleste banker. Ta gjerne utgangspunkt i oversikten over lån på Norsk Kreditt, og søk videre derfra.

Dessverre. En betalingsanmerkning er en hindring for å få de aller fleste typer lån, både med og uten sikkerhet.

Hvis du innser at du vil få problemer med å betale lånet etter avtalen, bør du umiddelbart kontakte långiveren for å komme til en ordning.

Da vil du unngå inkasso og påfølgende betalingsanmerkning. En løsning kan være lenger nedbetalingstid, eller avdragsfrihet i en periode.

Noen låner penger av familien. Du kan også kjøpe en depositumsgaranti fra et forsikringsselskap. Du betaler da en engangssum, og må i tillegg betale tilbake det som eventuelt blir dekket av garantien.

Endelig er det enkelte som får garanti fra Nav, også kalt kommunal garanti.

Det er imidlertid forbeholdt særlig vanskeligstilte, og ikke vanlige boligsøkere.

Oskar er en dyktig copywriter med en solid bakgrunn i finans. Han har raskt gjort seg bemerket gjennom sitt arbeid med innholdsskapning for diverse finansielle institusjoner, inkludert banker, forsikringsselskaper, og investeringsfirmaer. Oskar har en naturlig evne til å forvandle komplekse finansielle emner og jargon til forståelig og engasjerende innhold. Hans lidenskap for finans og økonomi skinner gjennom i hans skrivearbeid, hvor han alltid søker å utdype lesernes forståelse og interesse for økonomiske muligheter og utfordringer. Med en finger på pulsen av finansverdenen bidrar Oskar med aktuelle og innsiktsfulle artikler og guider til Norsk Kreditt, hjelper brukere med å navigere i låne- og kredittmarkedet med større selvsikkerhet.

Fyll ut skjemaet for å fortsette søknaden din med vår partner

"*" obligatorisk felt

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden