Aksjer for nybegynnere – kom i gang med aksjesparing 2024

Tall fra juli 2022 viser at over 562 000 nordmenn eide aksjer på Oslo børs til denne tiden, med en samlet markedsverdi på svimlende 163,8 milliarder kroner. I tillegg har antallet private investorer vokst raskt de siste årene, i takt med at aksjemarkedet har blitt mer tilgjengelig for folk flest. Derfor er aksjer for nybegynnere et aktuelt tema.

Likevel er det selvfølgelig svært mange nordmenn som fortsatt ikke har handlet med aksjer, og det er dessuten verdt å merke seg at bare 30 % av private aksjeinvestorer er kvinner. Slike ulikheter kan faktisk bidra til å forsterke økonomiske ulikheter i perioder der aksjemarkedet går oppover. Derfor er det viktig med et grunnleggende forhold til aksjeinvesteringer – uansett om du har lyst å begynne med aksjehandel eller ikke.

Aksjer for nybegynnere

Det helt grunnleggende: hva er en aksje?

En aksje er helt enkelt en eierandel i et aksjeselskap. Antall aksjer i selskapet avgjør hvor stor eierandel én aksje representerer, for børsnoterte selskaper vil én enkeltaksje utgjøre en forsvinnende liten del av den samlede aksjekapitalen. Et eksempel, som for så vidt er relativt ekstremt, er at det norske flyselskapet Flyr utstedte 25 milliarder aksjer i forbindelse med restrukturering høsten 2022.

Hva er da formålet med å eie andeler i et selskap? I svært små unoterte selskaper, det vil si at aksjene ikke handles på børs, kan det handle om å formalisere eierskap. Et lite rørleggerselskap kan for eksempel ha 100 aksjer, og to eiere kontrollerer 50 aksjer hver. I en slik situasjon er eierskap til selskapet hovedpoenget. I mange tilfeller er det dessuten én person eller ett selskap som eier alle aksjene i unoterte virksomheter. Når det gjelder store børsnoterte selskaper, helt fra Equinor og Yara til Apple og Tesla, er det flere grunner til å eie aksjer:

  • Selv i gigantiske konsern gir aksjer stemmerett, selv om det kan finnes begrensninger basert på såkalte aksjeklasser. Private investorer kan selvfølgelig sjelden påvirke virksomheten denne veien, men større investorer kan være interessert i stemmerettigheter.
  • Mange aksjer betaler såkalte utbytter, ofte årlig eller flere ganger hvert år. Det betyr at selskapet betaler ut en forholdsmessig del av overskuddet til alle som eier aksjer. Legg merke til at det er helt opp til selskapet, indirekte basert på det aksjeeierne beslutter, om det skal betales utbytter.
  • Ved å eie aksjer er det også mulig å motta avkastning i form av kursoppgang. Hvis aksjer du har kjøpt stiger i verdi, vil aksjene dine selvfølgelig bli mer verdt. I tillegg kan selskaper aktivt styrke aksjekursen gjennom tilbakekjøp, noe som reduserer mengden aksjer i markedet.

Oppsummert fører dette til at det å eie aksjer i dag ofte dreier seg om å motta avkastning gjennom kursoppgang. Aksjer i Alphabet, morselskapet til Google, er et godt eksempel. For enkeltinvestorer er det åpenbart helt umulig å påvirke driften til Alphabet, særlig da Sergey Brin og Larry Page har full kontroll over stemmerettighetene. Dessuten har Alphabet aldri betalt utbytte, til tross for gigantiske overskudd. Formålet med investeringer i Alphabet må altså være å hente avkastning fra kursoppgang.

Enkeltaksjer og ulike typer aksjefond

Selv om du er på jakt etter informasjon om aksjer for nybegynnere, kan det være at du allerede eier aksjer indirekte. Det er nemlig slik at over 2 millioner nordmenn investerer i aksjefond, dessuten er det enda flere som har aksjefond som en del av pensjonssparing via arbeidsgiver. Hva er fordelene og ulempene med de to spareformene? Mye handler om risiko og avkastning, som vi også vil komme tilbake til mer i detalj senere.

Verdien til enkeltaksjer i et selskap vil henge tett sammen med utviklingen til virksomheten. Hvis Apple lanserer en helt fantastisk ny iPhone, kan det være at aksjekursen reagerer positivt. I tilfelle den nye serien med MacBook Pro-maskiner får problemer og må trekkes tilbake, kan det være at aksjekursen synker. Opp- og nedturene kan være store i ulike selskaper, bare se på ferske eksempler som Norwegian eller Flyr. I noen tilfeller er det faktisk mulig å tape alt du har investert.

Aksjefond investerer i flere ulike aksjer, noen ganger til og med slik at porteføljen skal reflektere et helt marked – såkalte indeksfond. Det fører til at den samlede risikoen er lavere, samtidig som den forventede avkastningen er lavere enn hvis du bare hadde kjøpt vinneraksjer. For å fortsette på eksemplet med Apple, hvis du investerer i et fond med fokus på mobilbransjen, vil bevegelsene ikke være like avhengige av utviklingen til Apple. En nedtur for Apple er kanskje en opptur for Samsung, og det vil heller være verdiskapningen i stort som avgjøre fondets utvikling.

Oppsummert betyr dette at aksjefond i stort vil være et mindre volatilt valg enn enkeltaksjer. Derfor kan aksjefond også være et tryggere alternativ enn å velge enkeltaksjer. Husk likevel alltid på «historisk avkastning er ikke noen garanti for fremtidig avkastning» og tilsvarende ansvarsfraskrivelser.

Aksjehandel

Aksjehandel – VPS, ASK, kurtasje og skatt

Mange banker og nettmeglere tilbyr svært brukervennlige løsninger for aksjehandel. Å begynne med aksjehandel er derfor en sømløs prosess i 2023, uten behov for omfattende papirarbeid eller komplisert oppsett. Det er imidlertid viktig å ha et grunnleggende forhold til noen begreper:

  • Hvis du handler aksjer på Oslo børs, må du ha en såkalt VPS-konto. Det er helt enkelt en konto hos Euronext som eier Oslo børs. Samtidig vil denne kontoen være integrert med bankens løsning for aksjehandel, så det er sjelden nødvendig å tenke på selve VPS-kontoen. Aksjebeholdningen vil vises i den vanlige nettbanken, sammen med kredittkort, lønnskonto og annet.
  • Privatpersoner i Norge bør som regel velge å bruke en såkalt aksjesparkonto (ASK) til både norske enkeltaksjer og fond. Beregning av skatt er den store fordelen med ASK. Så lenge som du ikke tar ut gevinst fra kontoen, vil transaksjoner ikke utløse skatt. Det betyr at du kan handle ubegrenset uten at gevinsten skattes før du tar den ut fra aksjesparkontoen.
  • Kurtasje er begrepet som brukes om kostnaden ved kjøp eller salg av aksjer. I dag er det mulig å handle aksjer med relativt lave kurtasjer, men husk på å ta med kurtasjekostnadene i det samlede regnestykket.
  • Skatt på aksjegevinst er i utgangspunktet 37,8 %, men samtidig finnes det relativt komplekse modeller for såkalt skjermingsfradrag og andre faktorer som kan påvirke skatten. Husk også på aksjesparkonto nevnt over. Dessuten er det viktig å ha i bakhodet at utbytte vil utløse skatt.

Forholdet mellom risiko og avkastning

Å investere i aksjemarkedet dreier seg om å oppnå en avkastning som er høyere enn såkalt risikofri rente. For eksempel vil penger på bankkonto eller nedbetaling av boliglån gi en risikofri avkastning, du vet på forhånd hvilken avkastning du vil få. Det er ikke mulig å oppnå avkastning som er høyere enn risikofri rente uten å akseptere noe risiko.

Samtidig vil risikoen variere betydelig mellom ulike aksjer. Enkelte selskaper har en robust og «kjedelig» virksomhet, med relativt forutsigbar avkastning frem i tid. På lang sikt er selvfølgelig ingenting helt sikkert, men for eksempel pleier virksomhet innen produksjon av næringsmidler og forbruksvarer være relativt robust i møte med kriser. Andre bedrifter kan være nesten som et skrapelodd, det gjelder for eksempel noen forskningsbaserte farmasiselskaper. Oppsiden kan være stor, men samtidig finnes det en risiko for at aksjekursen synker helt til null.

Forholdet mellom mulig avkastning og akseptabel risiko bør være en faktor ved valg av enkeltaksjer. Det finnes en mengde teknikker og metoder for analyse av aksjer, som til syvende og sist har som formål å finne aksjer som er gode kjøp.

Analyse og datadrevne investeringer

Når du har dannet deg et bilde av aksjer, aksjehandel og aksjer for nybegynnere i stort, og dessuten har et bevist forhold til risiko og avkastning, kan det være på tide å se nærmere på aksjeanalyse. Imidlertid er det viktig å huske på at det finnes et gigantisk globalt korps av analytikere og meglere der ute, så det er ikke enkelt å «slå markedet».

Grunnleggende analyse av aksjer og selskaper kan hjelpe deg med å unngå de aller største fallgruvene i aksjemarkedet. Hvis vi igjen ser på Norwegian og Flyr som eksempel, har private investorer gjort mange suboptimale valg i disse selskapene. For eksempel var det mange private investorer som kjøpte aksjer til en pris som var mye høyere enn samlet pris av såkalte tegningsretter og aksjeprisen tilhørende tegningsretten – noe som helt enkelt ikke gir mening. Det betyr helt konkret at noen investorer betalte 2 kr for aksjer de kunne kjøpe for 1 kr.

Som hovedregel bør aksjeinvesteringer ikke handle om følelser. Det kan selvfølgelig være greit med noen mindre veddemål på enkeltselskaper, men i stort er avkasting i kroner det som teller.

Aksjer som en del av en balansert portefølje

Det finnes mange gode ordtak som dreier seg om å spre risiko, som for eksempel «ikke legg alle egg i samme kurv» eller «ikke satse alt på én hest». Husk på det når du lager en balansert portefølje med innslag av aksjer.

En tommelfingerregel er alltid å passe på robust økonomi i hverdagen før du investerer i aksjer og fond. Det dreier seg om for eksempel å betale ned på boliglånet, eventuelt å samle lån og å bygge opp en buffer til uforutsette utgifter.

Når økonomien i hverdagen er stabil, vil grunnleggende jevnlig sparing være neste trinn for mange. Det kan for eksempel være månedlig sparing i fond, eventuelt en miks av rente- og aksjefond. Her har alder og investeringshorisont mye å si. Mange pensjonsfond vektes om automatisk mot renter nærmere pensjonsalder.

Hvis du har både en robust hverdagsøkonomi, en sunn bufferkonto og fast sparing på plass, kan det definitivt være interessant å se nærmere på investering i enkeltaksjer. En slik trinnvis tilnærming vil forhåpentligvis føre til at du føler deg trygg når du begynner med aksjehandel, og at du kan gjøre gode valg som bidrar positivt i investeringsporteføljen din. Det er det aksjer for nybegynnere til syvende og sist handler om – å oppnå litt ekstra avkastning i trygge rammer.

Emma er en dyktig copywriter med en solid bakgrunn i kommunikasjon og markedsføring. Hennes erfaring strekker seg fra å arbeide i reklamebyråer til å være en del av markedsføringsteam i diverse bransjer, inkludert teknologi og detaljhandel. Samarbeidet med en rekke kunder har gitt henne et bredt perspektiv på hvordan man effektivt kommuniserer budskap til forskjellige målgrupper. Videre brenner Emma for storytelling og evnen til å fange publikums interesse med kreative tekster. Å holde seg oppdatert på de siste trendene innen markedsføring og kommunikasjon er essensielt for henne. Denne omfattende kunnskapen har hun anvendt for å styrke merkevarer og drive engasjement gjennom innhold som resonnerer.

Fyll ut skjemaet for å fortsette søknaden din med vår partner

"*" obligatorisk felt

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden