Lån med sikkerhet i bolig

Når du jakter på lån er det alltid en fordel å kunne ta lån med sikkerhet i bolig. Det gjelder nært sagt uansett hva du har tenkt å bruke lånet til.

Kjøpesum 5 000 000 kr
Rente 2 %
Nedbetalingstid 25 år
Egenkapital
30 0000 kr

LÅNEKOSTNAD PER MÅNED

Månedsbeløp

0 kr

Månedlige renter

0 kr

Månedlige avdrag

0 kr

LÅNEKOSTNAD TOTALT

Lånekostnad totalt

0 kr

Rentekostnad totalt

0 kr

Lånesum totalt

0 kr

Din vei til drømmehjemmet

Lån med sikkerhet i egen bolig har en rekke fordeler sammenlignet med lån uten sikkerhet. I det følgende skal vi gå nærmere inn på disse, samt hva som kjennetegner disse lånene, hvilke betingelser som gjelder, og ikke minst hva du gjør for å få dem.

Hva er lån med sikkerhet i bolig?

Eksempelbilde: kvinne sammenligner lån med sikkerhet i bolig på nettet

Sikkerhet er det samme som pant. Et vanlig boliglån har alltid pant i boligen.

Men der boliglånet helt eller delvis er nedbetalt, er det full adgang til å stille boligen i sikkerhet for et nytt lån.

Det behøver imidlertid ikke alltid være en bolig du selv eier. Det kan også være lån med sikkerhet i annen bolig. Dersom familiemedlemmer ønsker å stille sin bolig til sikkerhet for et lån i ditt navn, er det muligheter for dette. Men her bør man trå med varsomhet.

Konsekvensen ved å ikke å betale et lån med sikkerhet i bolig, er at boligen i siste instans kan tvangsselges for å dekke lånet.

Også andre eiendommer enn personlig bolig kan tilbys som sikkerhet. Noen får også lån med sikkerhet i aksjer eller andre verdipapirer.

Billig lån med sikkerhet i bolig gir:

  • Lavere rente
  • Større lånebeløp
  • Lengre løpetid
  • Gunstigere refinansieringsløsninger

Gode grunner til å søke lån med sikkerhet

Lån med sikkerhet gir bedre betingelser enn de uten (også kalt forbrukslån).

Du vil få en lavere rente ettersom det er lavere risiko for banken når de får sikkerhet. Hvis du ikke klarer å betale, er pantet en verdi som dekker lånet og kan kreves inn i nødsfall.

Det samme gjelder lånebeløpet, der det potensielle lånebeløpet vurderes i forhold til hva pantet er verdt.

Løpetiden kan settes tilsvarende et vanlig boliglån, altså opp til 30 år. Et forbrukskreditt uten sikkerhet har en grense på 5 år, eller 15 år hvis det er til refinansiering.

Men også refinansiering er best med sikkerhet. Ikke bare gir det lavere rente, høyere lånebeløp og lenger løpetid. Du kan også få lån med sikkerhet i bolig med betalingsanmerkning.

Betingelser for å få lån med sikkerhet

For det første må det selvfølgelig være en bolig du har anledning til å stille som sikkerhet. Som nevnt kan det være både din egen og andres bolig. Noen långivere begrenser seg imidlertid til kun å tilby lån med pant i lånsøkers egen bolig.

For det andre må det være ledig sikkerhet i boligen. Hvis du akkurat har kjøpt den, er den antakelig fullt beheftet med boliglån.

Med ledig sikkerhet mener vi innenfor 85 % av det boligen er verdt. Du kan altså ikke låne 100%. Dette er i henhold til boliglånsforskriften som er laget av Finansdepartementet.

Dersom eiendommen også tjener som felles bolig for ektefelle eller samboer, er du avhengig av deres samtykke for å kunne stille den som sikkerhet for et nytt lån. Det gjelder også selv om de ikke formelt er medeiere av boligen.

Til slutt må du også ha betjeningsevne for det lånet du har søkt om. Selv om banken har trygghet for lånet i boligen, er sikkerheten kun en nødløsning.

Da vil de se på inntekten din, og hvor mye gjeld du har fra før. Gjelden skal prinsipielt ikke overstige fem ganger årsinntekten.

Boliglånforskriften pålegger også långiver å legge inn effekten av en generell renteoppgang på 5 % i sin kredittvurdering. Det forutsettes derfor at økonomien din vil klare en slik økning.

Nå gir imidlertid forskriftene bankene en viss fleksibilitet i disse sakene, så det er godt mulig å søke selv om du ikke oppfyller kriteriene fullt ut.

Spesielt om lån til refinansiering med sikkerhet i bolig

Det er mange formål du kan bruke et lån med sikkerhet i bolig til. Men det mest profilerte er antakelig lån til refinansiering, altså et lån til samling av gjeld.

Dette er interessant for deg som har gjeld på kredittkort eller ett eller flere smålån du betaler på. Dette er gjeldsposter som normalt har høye renter, gjerne mellom 20% og 30%. Flere slike forhold er derfor ganske dyrt i lengden, og det kan også bli et vedvarende problem å betale seg à jour.

Å samle dette i et refinansieringslån kan gi flere fordeler:

Det vil normalt også lønne seg å refinansiere med lån dersom det ikke er mulig å få lån med sikkerhet i bolig.

Finn beste lån med sikkerhet i bolig med Norsk Kreditt

Det er flere der ute som tilbyr lån med sikkerhet i bolig. Det er omtrent like mange som de som tilbyr lån til kjøp av bolig.

Før du søker lån bør du foreta en takst eller verdivurdering av boligen din. Sammen med saldoen på boliglånet eller andre lån med pant i boligen er dette utgangspunktet for hvor mye du kan låne.

Dernest er det avgjørende at du ikke retter søknaden din utelukkende til én bank, som for eksempel din faste bank-kontakt. Da nyter du ikke godt av konkurransen som finnes der ute. Og det er slett ikke de store privatbankene som alltid har de beste tilbudene.

På denne siden finner du en oversikt over banker eller finansieringsinstitusjoner. Les omtalene og se om noen målretter seg mot finansieringer som passer i ditt tilfelle. Send deretter søknaden til flere av disse. Først da snakker vi om konkurranse.

Dersom det er store beløp du søker om, kan det være tilsvarende mye å spare. Sjekk lån med sikkerhet i bolig kalkulator.

Søker du om lån til refinansiering, er det dessuten flere som er på tilbudssida med rådgivning og oppfølging. Se om det er noe du kan hente her.

Du kan gå rett til bankens søknadsskjema fra Norsk kreditt. Og husk at det koster ingenting å søke.

Spørsmål og svar om lån med sikkerhet i bolig

Lån med sikkerhet betyr at du tilbyr et pant. Det er oftest i bolig. Dersom lånet ikke betales, kan pantet selges.

Forbrukskreditt krever ikke sikkerhet, men vil ha høyere rente.

Det er opp til banken om de krever sikkerhet, men generelt vil lån til kjøp bolig, eiendom eller kostbare forbruksgjenstander som bil eller båt kreve sikkerhet.

85 % av boligens verdi er begrensningen som er satt i boliglånforskriften.

Et lån med sikkerhet i bolig gir ikke bare lavere rente, men du kan også låne høyere lånebeløp og få lenger nedbetalingstid.

Oskar er en dyktig copywriter med en solid bakgrunn i finans. Han har raskt gjort seg bemerket gjennom sitt arbeid med innholdsskapning for diverse finansielle institusjoner, inkludert banker, forsikringsselskaper, og investeringsfirmaer. Oskar har en naturlig evne til å forvandle komplekse finansielle emner og jargon til forståelig og engasjerende innhold. Hans lidenskap for finans og økonomi skinner gjennom i hans skrivearbeid, hvor han alltid søker å utdype lesernes forståelse og interesse for økonomiske muligheter og utfordringer. Med en finger på pulsen av finansverdenen bidrar Oskar med aktuelle og innsiktsfulle artikler og guider til Norsk Kreditt, hjelper brukere med å navigere i låne- og kredittmarkedet med større selvsikkerhet.

Fyll ut skjemaet for å fortsette søknaden din med vår partner

"*" obligatorisk felt

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden