Lån med inkasso – Hvordan får du det?

For noen som sitter med regninger som har gått til inkasso kan det være vanskelig å få lån. Enda vanskeligere er det dersom prosessen har kommet så langt at det er registrert med betalingsanmerkninger.

Men under visse omstendigheter er det likevel mulig. Det gjelder spesielt når du ønsker å refinansiere gjeld du allerede har.

Lån tilpasset for deg
Lån tilpasset for deg

Her kan du lese mer om hva inkassosaker gjør for kredittverdigheten din, og hvordan du best kan innrette deg for å begrense de skadene som har oppstått.

Og uansett hva slags lån du søker, har vi oversikten over en lang rekke långivere her på Norsk kreditt. Vi gjør oppmerksom på at disse kredittselskapene vil jobbe for at du får et lån med inkasso som skal brukes til å rydde opp i situasjonen din.

Hva er en inkassosak?

Inkasso er innkreving av forfalte pengekrav. Det betyr at dersom du ikke betaler innen den fristen som er avtalt eller oppgitt på faktuaen, innledes en inkassoprosedyre.

Inkasso medfører ikke umiddelbart en betalingsanmerkning. Vi kommer snart tilbake til det.

Dette kan gi betalingsanmerkning:

Hvordan fungerer en inkassosak?

Inkassoprosessen innledes med et inkassovarsel som sendes ut fra kreditor selv, eller et inkassoselskap. Det skal sendes ut tidligst 14 dager etter at kravet skulle vært betalt.

Det skal gis en ny betalingsfrist, men også informere om hva du kan gjøre dersom du er uenig i kravet (Inkassolovens paragraf 9).

Betaler du ikke etter dette, kan den videre prosessen medføre store kostnader i form av gebyrer og salærer. Det er fordyrende spesielt for mindre pengekrav.

Om du har en eller flere inkassosaker, så er dette mellom deg, kreditor og inkassoselskapet. Denne informasjonen er ikke tilgjengelig for andre.

Dersom inkassosaken resulterer i en betalingsanmerkning, vil den derimot komme automatisk opp når det blir innhentet en kredittsjekk av deg. Det vil i de fleste tilfeller medføre avslag på søknader om ytterligere lån og kreditter.

Inkassosak med betalingsanmerkning

Men betalingsanmerkningen kommer ikke automatisk i det øyeblikket du mottar et inkassokrav. Det er først når det kommer over i den fasen som vi kaller rettslig inndriving at kredittopplysningsselskapene noterer den i sine registre.

Det skjer når saken kommer til Forliksrådet eller når det blir foretatt utleggsforretninger av Namsmannen/Namsfogden.

Inkassoselskapet kan også selv melde inn betalingsanmerkningen når de sender en begjæring om slike rettslige skritt, også om du har brutt en nedbetalingsavtale du har inngått med dem.

Også konkurser og gjeldsordninger blir innmeldt som betalingsanmerkning.

Noteringen blir stående i fire år. Men det vanlige er at inkassobyråene holder saken i live med stadig nye rettslige skritt.

Kan du få lån med inkasso?

En inkassosak betyr allerede problemer med å betale, og det er normalt ikke tidspunktet for å oppta ytterligere gjeld. Slik vil iallfall de fleste långiverne tenke.

Et unntak kan være lån til refinansiering av eksisterende gjeld. Det innebærer ikke en økning av gjeldsbelastningen. Med en refinansiering kan du få en betalingsordning som er lettere å håndtere enn det eller de kravene som refinansieres.

Det kan også ses gunstig på fra långiversiden. En refinansiering er gjerne et tiltak for å rydde opp i økonomien, noe som er bra.

Inkassosaken skurrer selvfølgelig litt, men den kan lettere fordøyes hvis det ikke har kommet så langt som til at det er notert som lån med inkasso og betalingsanmerkninger.

Lån med inkasso uten sikkerhet

Det beste er selvfølgelig å kunne tilby sikkerhet. Vanlig sikkerhet er et pant for lånet innenfor 85 % av verdien av egen bolig. Man må derfor få en verdivurdering som kan legges til grunn før man søker.

Men det kan også være andres boliger, som for eksempel til familiemedlemmer som vil hjelpe. Da vil banken være sikret pengene sine selv om du ikke betaler.

Lån med inkasso og betalingsanmerkninger uten sikkerhet, sitter nok litt lenger inne. Men det er likevel ikke umulig.

Enkelte långivere kan i enkelte tilfeller gå inn på inkasso lån uten sikkerhet. Men da bør det altså utelukkende være snakk om refinansiering.

Inkasso lån uten sikkerhet til refinansiering

Refinansiering er som nevnt et middel til å gjenopprette kontrollen over egen økonomi og lån inkasso. Det beste er å søke før kreditorene rekker å sende kravene til inkasso, eller i det minste før det har blitt registrert betalingsanmerkninger.

Men hvis skaden allerede har skjedd, er det likevel mulig å gjøre et forsøk på å samle inkassogjeld. Långiverne har tross alt et noe større spillerom med et lån til inkassogjeld uten sikkerhet, enn når det er snakk om et vanlig forbrukslån som vil være et tillegg til gjeld du allerede har.

Med refinansieringslån er det blant ikke noen maksimumsgrense for hvor mye de kan gi, og det er mulig å gi løpetid på hele 15 år mot normalt 5 år.

Men det er viktig at du kan presentere en god og ryddig søknad. Banken vil sette pris på det, og få et bedre inntrykk av deg som lånesøker. At du tar deg tid med dette, vil også gi deg selv en bedre oversikt over økonomien.

En søknad om refinansiering må, foruten opplysninger om inntekter og utgifter, også inneholde en fullstendig oversikt over alle kravene, inkludert inkassolån, som skal innfris. Oversikten bør være så oppdatert som mulig. Også gjeld som ikke inngår i refinansieringen skal oppgis. Enkelte lån, som studielån, er så gunstige at det ikke lønner seg å refinansiere dem.

Hva skal jeg gjøre hvis jeg får inkassovarsel?

Vinduskonvoluttene med inkassokravene er ganske diskrete. I henhold til lov om god inkassoskikk skal de heller ikke vise avsenderen utenpå dersom det er et inkassoselskap.

Men kanskje akkurat på grunn av denne anonymiteten, er de lette å kjenne igjen. Spesielt gjelder det for den som har mottatt en del slike fra tidligere.

Om du ikke kan betale er det ingen grunn til å være passiv. Det beste er å prøve å oppnå en konstruktiv dialog med den eller de du skylder penger. De vil naturlig nok være aller mest interessert i når du kan betale. Dersom du har en søknad om refinansiering til behandling, vil de som regel kunne sette prosessen med innkreving i bero.

Ellers bør du prøve å få en nedbetalingsordning. Har du ikke mulighet til å betale noe som helst, må du kunne dokumentere dette og anmode om utsettelse av betalingen.

I siste instans kan du altså forsøke å få et lån med inkassokrav. Lån med inkassosaker kan noen ganger aksepteres hvis det er til refinansiering.

Be om hjelp til å rydde opp i økonomien

En inkassosak er et tegn på at noe er galt med økonomien. To eller flere er en bekreftelse på det.

Om det er en inntektssvikt som er årsaken, store uforutsette utgifter eller rett og slett dårlig orden eller avmakt, kan det være at man trenger hjelp til å komme tilbake på riktig spor.

Hjelpen kan bestå i å sette opp et budsjett over inntekter og utgifter, lage nedbetalingsplaner eller som nevnt sette opp en søknad til refinansiering av gjeld.

Det finnes profesjonelle økonomiske rådgivere og gjeldsrådgivere i kommunene som kan gi hjelp til å rydde opp. Tjenestene deres er kostnadsfrie, men mange steder er det ventelister for å få slik hjelp.

Bankene gir også hjelp og veiledning i forbindelse med søknad om refinansiering.

Finn riktig lån på Norsk Kreditt

Mange har funnet sin långiver på vår side. Om du søker lån med inkasso eller uten, er det et stort utvalg av banker og låneformidlere som presenterer sine tjenester her.

For å oppnå de beste betingelsene er det et smart triks å søke flest steder. Våre sider er tilrettelagt slik at du raskt blir sendt til den respektive banks søknadsskjema for lån.

Bruker du en av våre låneformidlere, vil denne kunne sørge for at søknaden din blir presentert for fem til ti banker på en gang.

Flere søknader gir flere muligheter. Blant lånetilbudene vil det som regel sprike en del med tanke på rente du blir tilbudt. Du vil derfor kunne spare betydelig med penger ved å velge det rimeligste alternativet.

Spørsmål og svar om lån med inkasso

Inkasso er prosessen som innledes fra kreditor dersom ikke regningen eller lånet ikke blir betalt til avtalt tid.

Varsel om inkasso blir sendt fra 14 dager etter avtalt tidspunkt for betaling.

Dersom du ikke kan betale umiddelbart oppfordres du til å kontakte banken og be om en nedbetalingsordning. Eller gi i det minste lyd fra deg. Det verste man kan gjøre er å opptre passivt i slike situasjoner. Det vil medføre betydelige ekstra kostnader.

En betalingsanmerkning blir notert hos kredittopplysningsforetakene som regel etter at kreditor eller inkassoselskapet har innledet rettslige skritt. Når du samtykker til kredittvurdering i forbindelse med en lånesøknad, vil långiver få opplyst om denne. Som regel vil lånesøknaden da avslås.

Inkassosaker er et hinder for å få nye lån. De bør derfor unngås eller betales ned før man søker. Det er imidlertid flere banker som kan vurdere lån med inkasso dersom det er snakk om en søknad om lån til innfrielse av eksisterende gjeld.

Oskar er en dyktig copywriter med en solid bakgrunn i finans. Han har raskt gjort seg bemerket gjennom sitt arbeid med innholdsskapning for diverse finansielle institusjoner, inkludert banker, forsikringsselskaper, og investeringsfirmaer. Oskar har en naturlig evne til å forvandle komplekse finansielle emner og jargon til forståelig og engasjerende innhold. Hans lidenskap for finans og økonomi skinner gjennom i hans skrivearbeid, hvor han alltid søker å utdype lesernes forståelse og interesse for økonomiske muligheter og utfordringer. Med en finger på pulsen av finansverdenen bidrar Oskar med aktuelle og innsiktsfulle artikler og guider til Norsk Kreditt, hjelper brukere med å navigere i låne- og kredittmarkedet med større selvsikkerhet.

Fyll ut skjemaet for å fortsette søknaden din med vår partner

"*" obligatorisk felt

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden