Boliglån for unge

Spisestue i ny boligBoliglån for unge er lån med en lavere rente enn lån som tilbys eldre låntakere.

Definisjonen på «ung» i denne sammenhengen, er personer i alderen fra 18 til 33 år (med ett unntak hvor den øvre grensen er 40 år). Rentefordelen utgjør som en regel rundt ett halvt prosentpoeng (0,5 %).

Dette er for all del svært gunstige lån, men ungdom er ikke det eneste kriteriet som skal oppfylles for å få lån. Det er også andre nyanser mellom bankenes boliglån for unge enn renteforskjellene.

I det følgende vil vi gå nærmere inn på de vanlige vilkårene som følger med denne lånetypen og se nærmere på detaljene hos noen av de store bankene. Det tas også et overblikk over de beste boliglånene for unge for øyeblikket.

Dernest vil vi gå gjennom noen andre forhold du bør være oppmerksom på når du tar ditt første boliglån. Du bør nemlig ikke stirre deg blind utelukkende på rentesatsen.

Generelt om boliglån for unge

Man kan spørre seg hvorfor bankene er så velvillige mot unge lånekunder. Det er selvfølgelig økonomiske årsaker til det. Statistikkene viser at det ikke er så ofte nordmenn skifter bank. Har de først kapret deg med et gunstig boliglån til å begynne med, er sjansen stor for at du blir værende. En vanlig betingelse for et slikt lån er at du flytter dine øvrige bankkonti til banken du tar det opp i.

Den gunstige renten skal følge lånet gjennom hele nedbetalingstiden. Differansen til vanlig rente skal være intakt. Det samme gjelder selv om du passerer den magiske øvre aldersgrensen (normalt 34 år), noe som er ganske sannsynlig ved lang nedbetalingstid.

Gjør du derimot noen forandringer på det, i form av refinansiering eller lenger løpetid etter fylte 34 år, må du regne med at lånet endres til vanlig boliglån i henhold til den aldersgruppe du da tilhører. Du kan heller neppe overføre ungdomslånet til ny bolig.

Hvis dere er to som søker, er det nok at den ene søkeren fyller alderskravet.

Det behøver i utgangspunktet ikke være din første bolig, men noen långivere har spesielle tilbud i form av «førstehjemslån».

De begrensninger som ellers følger bankenes utlånsvirksomhet, gjelder også her. Det betyr at du ikke får mer i lån enn det som tilsvarer 85 % av boligens verdi. Det kan imidlertid ordnes med tilleggssikkerhet. Les mer om det lenger ned.

Banken vil heller normalt ikke gi deg lån som fører til at du har en samlet gjeld som overstiger 5 ganger din årlige bruttoinntekt. Merk deg at det inkluderer studielån.

Til slutt finnes det neppe en bank som vil gi deg boliglån eller andre lån dersom du har betalingsanmerkning. Skulle det gjelde deg bør du få oppgjort eller få en ordning på det kravet som ligger til grunn. Anmerkningen vil slettes så snart beløpet er betalt.

Dette tilbyr de store bankene

Vi har undersøkt produktet boliglån for unge i de største bankene. Dette er hva som kommer fram av hjemmesidene deres.

DNB

Norges største bank for privatkunder har to låneprodukter rettet mot unge i alderen 18 til 33 år som vil kjøpe seg bolig, BLU og BLU-start.

BLU-start er for de som kjøper sin første bolig. Den nominelle renten for dette lånet oppgis til 2,05 %. «Vanlig» BLU har til sammenlikning en rente på 2.35 %, mens andre boliglån har renter fra 2,55 %.

Storebrand

Storebrand har som den eneste banken i vår oversikt hevet grensen for ungdom til 40 år. Det går derfor under betegnelsen BLU 40.

Den nominelle renten som er oppgitt lyder på 1,99 %. Dette gis imidlertid kun opp til 70 % av boligens verdi. Du kan fortsatt låne opp til 85 %, men må da ta et separat tilleggslån hvor renten ligger på 2.7 %. Vi bemerker at det blir en del ekstra gebyrer med to lån i stedet for ett.

«Vanlige» boliglånkunder betaler 2,6 % rente på boliglån fra Storebrand.

Gjensidige Bank

Her har de også to alternativer. Det ene er for unge som ikke har hatt boliglån tidligere, «Boligstart». Renten er 2,09 %. Boliglån ung har en rente på 2,2 % og vanlige boliglån på 2,65 %.

For medlemmer i NITO, YS og Tekna kan de tilby ytterligere avslag på renta, helt ned til 1,89 %.

Nordea

Nordea er den siste av bankene vi har sett spesielt på. De har også to tilbud. Det er boliglån ung og Boliglån Ung Premium/Utdanning.

For å kvalifisere til det siste må du enten vise til en mastergrad eller en inntekt over 600 000 kroner årlig (eventuelt over 1 000 000 samlet hvis det er to søkere). Da får du boliglån med en rente på 2,09 %, mot ellers 2,30 %.

Den alminnelige veiledende rente for boliglån på 2 millioner kroner fra Nordea befinner seg på 2,6 %.

Vi gjør oppmerksom på at vi i denne undersøkelsen kun har brukt den nominelle renten som bankene har oppgitt. Den effektive renten vil alltid være noe høyere, og den vil variere ut fra størrelsen på lånet du tar opp.

De ti beste boliglånene for unge

I mai 2019 kom vi ved hjelp av finansportalen fram til at disse bankene hadde de beste rentetilbudene på boliglån på unge. Lånet som legges til grunn er 2 000 000 til en bolig med en verdi på 2 500 000, altså et lån tilsvarende 80 % av verdien.

NummerBankEffektiv rente
1Din Bank1,99 %
2Fana Sparebank (BOLIGdebut)2,07 %
3Landkreditt Bank AS2,12 %
4Voss Sparebank2,17 %
5Sparebanken Sogn og Fjordane2,22 %
6Sparebanken Vest2,24 %
7NORDirektebank2,26 %
8Fana Sparebank (Nettlån Boligung)2,27 %
9OBOS-banken AS2,31 %
10Sandnes Sparebank2,33 %

Denne oversikten viser kun en beregning av den effektive renta, og ikke andre betingelser bankene måtte stille for innvilgelse av lån.

Mange lokalbanker vil følgelig ikke gi lån til boliger som ligger utenfor deres distrikt, hvor de kjenner boligmarkedet. De vil også ofte legge vekt på om du har hatt et langvarig kundeforhold fra tidligere når du søker.

Konklusjonen her er at du bør undersøke flere steder når du søker om et slikt lån. Prøv både din lokale sparebank og andre banker som har kontorer i ditt distrikt.

Hva med egenkapitalen?

Du får altså det gunstige lånet til drømmeboligen. Men det er ikke nok ettersom det kun dekker 85 % av det den koster. For å kjøpe boligen til 3 millioner kroner, må du altså skaffe til veie 450 000 kroner selv. Det er normalt tre måter å gjøre det på.

Det første og beste er at du allerede har pengene på konto. Aller helst har du spart penger regelmessig på BSU og kan dekke hele eller mesteparten av beløpet kontant.

Den andre måten er å låne resten av banken med sikkerhet i dine foreldres bolig. Dette er ganske vanlig, men det fordrer selvfølgelig at foreldrene har en slik sikkerhet å gi og at de er villige til å gi det.

Det tredje og absolutt dårligste alternativet er å ta opp et lån uten sikkerhet, også kalt forbrukslån, til å betale ut disse 450 000 kronene. Ulempen et at renten er betydelig høyere enn på et boliglån. Benytter du deg av denne muligheten, bør du ha helst ha så god inntekt at du klarer å betale det ned rimelig raskt.