Bank Norwegian deler ut høyere kredittgrense uten å spørre kunden

Bank Norwegian kredittkorteksempelDet er vanlig at en kunde i en bank er nødt til å sende inn en søknad til banken sin dersom han eller hun ønsker å øke sin kredittkortgrense.

Dette er en standardprosedyre for å sikre at kunder som ikke kan betale kredittgjelden sin ikke får økt sin grense.

I Bank Norwegian er det nå mange kunder som får økt sin kredittgrense uten at de har bedt om det. Mange er skeptiske til denne løsningen.

Bank Norwegians kundeavtale

Kunder i Norwegian sin bank skal altså ha fått oppjustert sin kredittgrense automatisk, uten å ha gått gjennom noen søknadsprosess. Enkelte skal ha fått en ganske betydelig økning.

I avtalen om kredittkort som banken har med kunden står det følgende: «Kontohaver samtykker i at banken foretar en løpende vurdering av den kredittgrense som er innvilget og vil kunne øke denne.

Banken forholder seg retten til å redusere innvilget kredittbeløp dersom det foreligger saklig grunnlag for dette. All videre rett til opptrekk kan da inndras ved at kredittgrensen reduseres til allerede opptrukket beløp. Kontohaver skal informeres om dette.».

Kunder i banken har altså i teorien mulighet for å reservere seg mot slike automatiske justeringer av kredittgrense. Spørsmålet er om kundene får med seg dette.

I følge Bank Norwegian så er det bare det de ser på som «svært robuste» og betalingsdyktige kunder som får denne automatiske oppjusteringen.

Problemene med denne prosedyren

Norwegian sin prosedyre med endringer av kredittgrense har vakt noe oppsikt. I sommer endret Finanstilsynet på noen av retningslinjene for på hvilken måte finansforetak kan fakturere og gi kredittkortgjeld.

De slo blant annet fast at et foretak ikke skal øke grensene for kredittkortet til kundene sine, uten å ha mottatt en søknad fra kunden.

Denne retningslinjen er til for at man skal ha bedre oversikt over hvem det er som ønsker høyere kredittgrense. Dermed kan man sjekke om denne personen er betalingsdyktig, og om det er forsvarlig å gi personen endrede rammer. Dette bryter altså Norwegian med.

Det er viktig å huske på at Finanstilsynet sine endringer «bare» er retningslinjer, ikke lover eller forskrifter. Det betyr at Norwegian ikke bryter noen lover ved den prosedyren de velger.

Retningslinjene til Finanstilsynet tjener likevel som et godt utgangspunkt for å stille videre spørsmål om Norwegian Bank (og andre bankers) prosedyrer rundt rammer for kreditt.

Emma er en dyktig copywriter med en solid bakgrunn i kommunikasjon og markedsføring. Hennes erfaring strekker seg fra å arbeide i reklamebyråer til å være en del av markedsføringsteam i diverse bransjer, inkludert teknologi og detaljhandel. Samarbeidet med en rekke kunder har gitt henne et bredt perspektiv på hvordan man effektivt kommuniserer budskap til forskjellige målgrupper. Videre brenner Emma for storytelling og evnen til å fange publikums interesse med kreative tekster. Å holde seg oppdatert på de siste trendene innen markedsføring og kommunikasjon er essensielt for henne. Denne omfattende kunnskapen har hun anvendt for å styrke merkevarer og drive engasjement gjennom innhold som resonnerer.

Fyll ut skjemaet for å fortsette søknaden din med vår partner

"*" obligatorisk felt

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden