Tilbake til nyheter

Disse forsikringene trenger du

Det finnes i dag et utall selskaper som kan tilby deg forsikring for nesten alle livets områder. Mange av de ulike forsikringsavtalene du kan finne er smarte å ha, og noen er dessuten helt nødvendige og lovpålagte. Likevel er det langt fra alle som gir deg den tryggheten som du trenger, eller som er like hensiktsmessige som du kanskje tror. Derfor er det viktig å være bevisst på hvilken forsikring man bør prioritere.

Av alle ulike forsikringer som finnes, er det noen du bør velge fremfor andre. Her følger en liste over de viktigste forsikringene du bør ha.

Viktige forsikringer

Uføreforsikring

Man vet aldri om en selv vil bli rammet av en ulykke, uansett hvor aktsom og forsiktig man måtte være. Dessuten fører sykdom til arbeidsuførhet for mange. Med uføreforsikring kan du føle deg trygg på at du vil ha et livsgrunnlag selv om du mister evnen til å jobbe. En forsikring som gir deg en tryggere økonomisk stilling som arbeidsufør er kanskje det viktigste du kan ha.

Vær forsikret på reisen

En ferietur til utlandet kan bokstavelig talt ruinere deg dersom du unnlater å kjøpe reiseforsikring. I mange land er sannsynligheten for å bli utsatt for en ulykke eller skade langt større enn her i Norge, og mange steder er også sykdomsfarene langt mer tilstede. Dessuten ønsker du nok få erstattet dine eiendeler dersom de skulle bli stjålet på reisen. Kriminelle i andre land er ofte eksperter på å stjele fra og lure turister, som gjerne er enkle og pengesterke mål. Har du forsikring når du er ute og reiser, slipper du å bekymre deg for at noe skal skje.

Oversikt: I vår kredittkortliste finner du kredittkort med reiseforsikring inkludert

Boligforsikring

For den som eier egen bolig er det helt nødvendig å ha forsikring på boligen. Boligen er som oftest det mest verdifulle man eier, og skulle det skje noe med den vil de økonomiske konsekvensene kunne bli dramatiske dersom den ikke er forsikret. Det verst tenkelige for de fleste er brann, noe som kan totalskade en bolig. Derfor er det meget viktig at man har en forsikring som dekker hele verdien av boligen. For folk flest er imidlertid andre skader langt mer sannsynlige, særlig vann- og soppskader. Dette er noe alle kan oppleve, og også ved slike skader kan utgiftene bli høye.

Bilforsikring

For alle som eier en motorvogn er det lovpålagt å ha forsikring på denne. Årsaken er at trafikken er svært risikofylt, og ulykker inntreffer daglig. Da sier det seg selv at det er enorme utgifter i forbindelse med trafikkuhell. Hvis du ikke har bilforsikring, risikerer du ikke bare å måtte dekke de materielle skadene selv, du står også i fare for å lide et stort økonomisk tap dersom du selv skulle bli skaden. Sørg derfor for at du har en forsikring som har de rette vilkårene for deg. Når du anskaffer bilforsikring, bør du også vurdere om du har behov for kaskoforsikring.