Hva er forskjellen mellom annuitetslån og serielån?

Alle som tar opp boliglån i banken får muligheten til å velge mellom to ulike hovedtyper, nemlig annuitetslån og serielån. Du har ganske sikkert hørt om begge disse begrepene, men hva betyr de egentlig? Og hva er forskjellen mellom dem? Her skal vi se nærmere på de to ulike lånetypene og hvordan du finner det beste alternativet for deg.

Forskjellen mellom et annuitetslån og et serielån er fordelingen mellom avdrag og renter. Annuitetslån innebærer en innbetaling av nøyaktig samme beløp hver eneste måned, forutsatt at renten ikke endres. Dette vil i praksis si at du betaler mindre renter og mer avdrag etter hvert som månedene og årene går.

Serielån innebærer på den andre siden at du betaler mindre og mindre for hver måned, etter hvert som det totale lånebeløpet minker. Dermed vil rentebeløpet etter hvert bli lavere, mens avdraget forblir det samme.

Velger du annuitetslån eller serielån til boliglånet ditt?

Fordeler med annuitetslån

Hovedfordelen med annuitetslån er forutsigbarheten. Siden beløpet som skal innbetales ikke endres underveis i lånets løpetid, slipper du å bekymre deg for om du har råd til å betale det fastsatte beløpet. En annen fordel med annuitetslån er at låneutgiftene er lavere de første månedene og årene. Dette skyldes at du betaler lite avdrag og mer renter i starten.

Fordeler med serielån

Den største fordelen med serielån er at renteutgiftene totalt sett blir lavere enn med et annuitetslån. Dette skyldes ganske enkelt at du betaler mer i avdrag i starten, og det påløper dermed mindre renter. Hvis du klarer å betjene større terminbeløp i starten, er altså et serielån å foretrekke, nettopp fordi du sparer penger i det lange løp. Rentekostnadene reduseres gjennom lånets løpetid, og terminbeløpet blir stadig lavere.

Hva er forskjellen mellom annuitetslån og serielån?

Bør jeg velge annuitetslån eller serielån?

Annuitetslån er standard låneform, og dermed det du normalt får tilbud om når du søker boliglån. Med et annuitetslån er terminbeløpet lavere fra starten av. Dette passer gjerne godt for unge kjøpere som trenger penger til møbler og andre ting i startfasen. Men, for mer etablerte låntakere kan det være en fordel å velge serielån i stedet, på grunn av den lavere kostnaden.

Det finnes dessverre ingen fasitsvar på hva du bør velge, da det avhenger av din økonomiske situasjon. Men, har du råd til større terminbeløp i starten av låneperioden, er det penger å spare på å velge serielån. Alternativt kan du vurdere annuitetslån for forutsigbarhetens skyld og heller betale inn ekstra på lånet når du har mulighet til det.

Hva skjer når renten øker?

Når den norske sentralbanken øker styringsrenten, vil også bankene følge etter og øke utlånsrentene sine. Når dette skjer, vil nødvendigvis låneløpet ditt øke, uavhengig av hvorvidt du har annuitetslån eller serielån. Men, jo høyere boliglånsrenten er, jo større forskjell er det på totalbeløpet med de to lånetypene.

Så lenge renten er lav, er det lite å spare på å velge serielån. Etter hvert som renten øker, vil imidlertid forskjellen mellom de to lånetypene bli større og større, og det kan derfor være lurt å revurdere situasjonen.

Vanlige spørsmål og svar

 • Hva er billigst av annuitetslån og serielån?
  Serielån er den rimeligste lånetypen, da det totale rentebeløpet blir lavere.
 • Hva skjer med lånet når renten øker?
  Når renten øker, vil også terminbeløpet øke. Jo større lånebeløp, jo mer øker terminbeløpet når renten går opp.
 • Hvor mye kan jeg spare på å velge serielån?
  Hvor mye du kan spare avhenger først og fremst av rentesatsen. Så lenge boliglånsrenten er lav, er det lite å spare på å velge serielån foran annuitetslån.
 • Kan jeg bytte fra annuitetslån til serielån, og omvendt?
  Ja, du står som regel fritt til å velge hvilken lånetype du vil ha.
Emma er en dyktig copywriter med en solid bakgrunn i kommunikasjon og markedsføring. Hennes erfaring strekker seg fra å arbeide i reklamebyråer til å være en del av markedsføringsteam i diverse bransjer, inkludert teknologi og detaljhandel. Samarbeidet med en rekke kunder har gitt henne et bredt perspektiv på hvordan man effektivt kommuniserer budskap til forskjellige målgrupper. Videre brenner Emma for storytelling og evnen til å fange publikums interesse med kreative tekster. Å holde seg oppdatert på de siste trendene innen markedsføring og kommunikasjon er essensielt for henne. Denne omfattende kunnskapen har hun anvendt for å styrke merkevarer og drive engasjement gjennom innhold som resonnerer.

Fyll ut skjemaet for å fortsette søknaden din med vår partner

"*" obligatorisk felt

Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden